Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ägarstyrning - svenska staten som bolagsägare

Swahn, Birger and Mathiasson, Roland (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är dels att sammanfatta de studier som tidigare gjorts om den svenska staten som ägare, dels att beskriva hur staten har organiserat ägandet. Vidare analyseras statens ägarstyrning som definierats som alla åtgärder, både före och under en aktivitet liksom granskning i efterhand, som utövas av staten. Utifrån agentteori och organisationsteori utvecklas en analysmodell som används för att studera hur staten utövar ägande över sina helägda bolag. Författarna genomför textanalys av regeringskansliets dokument som ligger till grund för hur statliga bolag ska styras och övervakas. Särskild vikt läggs vid styrelsesammansättning, kompensationsprogram, särskilda samhällsuppdrag och utvärderingsmått. Författarna drar... (More)
Syftet med uppsatsen är dels att sammanfatta de studier som tidigare gjorts om den svenska staten som ägare, dels att beskriva hur staten har organiserat ägandet. Vidare analyseras statens ägarstyrning som definierats som alla åtgärder, både före och under en aktivitet liksom granskning i efterhand, som utövas av staten. Utifrån agentteori och organisationsteori utvecklas en analysmodell som används för att studera hur staten utövar ägande över sina helägda bolag. Författarna genomför textanalys av regeringskansliets dokument som ligger till grund för hur statliga bolag ska styras och övervakas. Särskild vikt läggs vid styrelsesammansättning, kompensationsprogram, särskilda samhällsuppdrag och utvärderingsmått. Författarna drar slutsatserna att utövandet av det statliga ägandet är ett komplext fenomen. Ägarstyrningen utövas av många olika instanser. Målen med ägandet är ofta oklara. De mål som ställs upp av exempelvis riksdagen bildar ofta orimliga kombinationer med de utvärderingsmått som regeringen använder. Författarna finner att styrelsesammansättningen numera är heterogen, med avseende på kompetens, bakgrund och kön. Förut dominerades de statliga bolagsstyrelserna av politiker och departementstjänstemän. Numera har flertalet ledamöter kompetens från det privata näringslivet. Statens förväntningar på styrelseledamöterna är tydliga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Swahn, Birger and Mathiasson, Roland
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kontroll, övervakning, styrning, utvärdering, statliga bolag, styrelsesammansättning, kompensationsprogram, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1338974
date added to LUP
2003-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:46:23
@misc{1338974,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är dels att sammanfatta de studier som tidigare gjorts om den svenska staten som ägare, dels att beskriva hur staten har organiserat ägandet. Vidare analyseras statens ägarstyrning som definierats som alla åtgärder, både före och under en aktivitet liksom granskning i efterhand, som utövas av staten. Utifrån agentteori och organisationsteori utvecklas en analysmodell som används för att studera hur staten utövar ägande över sina helägda bolag. Författarna genomför textanalys av regeringskansliets dokument som ligger till grund för hur statliga bolag ska styras och övervakas. Särskild vikt läggs vid styrelsesammansättning, kompensationsprogram, särskilda samhällsuppdrag och utvärderingsmått. Författarna drar slutsatserna att utövandet av det statliga ägandet är ett komplext fenomen. Ägarstyrningen utövas av många olika instanser. Målen med ägandet är ofta oklara. De mål som ställs upp av exempelvis riksdagen bildar ofta orimliga kombinationer med de utvärderingsmått som regeringen använder. Författarna finner att styrelsesammansättningen numera är heterogen, med avseende på kompetens, bakgrund och kön. Förut dominerades de statliga bolagsstyrelserna av politiker och departementstjänstemän. Numera har flertalet ledamöter kompetens från det privata näringslivet. Statens förväntningar på styrelseledamöterna är tydliga.},
 author    = {Swahn, Birger and Mathiasson, Roland},
 keyword   = {kontroll,övervakning,styrning,utvärdering,statliga bolag,styrelsesammansättning,kompensationsprogram,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ägarstyrning - svenska staten som bolagsägare},
 year     = {2003},
}