Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Management

Mjärdner, Peter ; Widén, Carl-Johan ; Redenby, Martin and Bö-Pedersen, Trine (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Följande rapport ingår som en del av managementprogrammet på magisternivå inom ämnet företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Rapporten innehåller reflektioner och kunskaper utifrån de praktiska erfarenheter vi fått under det projekt vi genomfört åt Sparbanken Finn kopplat till teori inom företagsekonomi. Projektarbetet på Sparbanken Finn innebar en kartläggning och analys av 14 skandinaviska banker med fokus på dessa bankers fundingstrategi. Vi vill även med denna rapport förmedla vår definition av management genom att åskådliggöra denna i en modell. De managementaspekter som presenteras i modellen är styrning, ledning, utveckling och situationsanpassning. Ett annat fenomen som genomsyrar vår definition av management är... (More)
Följande rapport ingår som en del av managementprogrammet på magisternivå inom ämnet företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Rapporten innehåller reflektioner och kunskaper utifrån de praktiska erfarenheter vi fått under det projekt vi genomfört åt Sparbanken Finn kopplat till teori inom företagsekonomi. Projektarbetet på Sparbanken Finn innebar en kartläggning och analys av 14 skandinaviska banker med fokus på dessa bankers fundingstrategi. Vi vill även med denna rapport förmedla vår definition av management genom att åskådliggöra denna i en modell. De managementaspekter som presenteras i modellen är styrning, ledning, utveckling och situationsanpassning. Ett annat fenomen som genomsyrar vår definition av management är de drivkrafter som påverkar alla aspekter i management. Rapporten är indelad i sju kapitel. I det första kapitlet presenteras vårt projekt på Sparbanken Finn. Mer konkret innehåller kapitlet vad vi har gjort, varför vi gjort det och hur banken kan använda vårt projektarbete. I det följande kapitlet förklarar vi vår syn på management och visar på hur den kan relateras till annan managementlitteratur. De fyra följande kapitlen tre, fyra, fem och sex förklarar hur de olika aspekterna i vårt synsätt på management kan relateras till projektarbetet. Det sjunde och sista kapitlet innehåller våra avslutande reflektioner om management. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mjärdner, Peter ; Widén, Carl-Johan ; Redenby, Martin and Bö-Pedersen, Trine
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Management, arbetsprocess, grupprocess, utveckling och funding, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339005
date added to LUP
2004-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:53:50
@misc{1339005,
 abstract   = {Följande rapport ingår som en del av managementprogrammet på magisternivå inom ämnet företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Rapporten innehåller reflektioner och kunskaper utifrån de praktiska erfarenheter vi fått under det projekt vi genomfört åt Sparbanken Finn kopplat till teori inom företagsekonomi. Projektarbetet på Sparbanken Finn innebar en kartläggning och analys av 14 skandinaviska banker med fokus på dessa bankers fundingstrategi. Vi vill även med denna rapport förmedla vår definition av management genom att åskådliggöra denna i en modell. De managementaspekter som presenteras i modellen är styrning, ledning, utveckling och situationsanpassning. Ett annat fenomen som genomsyrar vår definition av management är de drivkrafter som påverkar alla aspekter i management. Rapporten är indelad i sju kapitel. I det första kapitlet presenteras vårt projekt på Sparbanken Finn. Mer konkret innehåller kapitlet vad vi har gjort, varför vi gjort det och hur banken kan använda vårt projektarbete. I det följande kapitlet förklarar vi vår syn på management och visar på hur den kan relateras till annan managementlitteratur. De fyra följande kapitlen tre, fyra, fem och sex förklarar hur de olika aspekterna i vårt synsätt på management kan relateras till projektarbetet. Det sjunde och sista kapitlet innehåller våra avslutande reflektioner om management.},
 author    = {Mjärdner, Peter and Widén, Carl-Johan and Redenby, Martin and Bö-Pedersen, Trine},
 keyword   = {Management,arbetsprocess,grupprocess,utveckling och funding,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Management},
 year     = {2004},
}