Advanced

Revision, en jämförelse mellan Iran och Sverige

Mirrezaei, Seyedeh Fatemeh (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att beskriva och jämföra ett antal faktorer i revision mellan Iran och Sverige.
I uppsatsen har den kvalitativa metoden med deduktiv ansatsen används. Datainsamling till empirin har skett genom en djupintervju och med hjälp av författarens egna erfarenheter. Litteraturen som används inom uppsatsen är främst hämtade genom att studera relevanta lagar samt normgivande organs hemsidor rörande revision i Iran och Sverige.
Studiens empiriska material består dels av primärdata som insamlats genom telefonintervju med en auktoriserad revisor dels av primärdata som baseras på författarens egna erfarenheter.
Den slutsats som man kan dra är att syftet med revisionen i Iran och Sverige är densamma avseende granskningen av företagets... (More)
Uppsatsens syfte är att beskriva och jämföra ett antal faktorer i revision mellan Iran och Sverige.
I uppsatsen har den kvalitativa metoden med deduktiv ansatsen används. Datainsamling till empirin har skett genom en djupintervju och med hjälp av författarens egna erfarenheter. Litteraturen som används inom uppsatsen är främst hämtade genom att studera relevanta lagar samt normgivande organs hemsidor rörande revision i Iran och Sverige.
Studiens empiriska material består dels av primärdata som insamlats genom telefonintervju med en auktoriserad revisor dels av primärdata som baseras på författarens egna erfarenheter.
Den slutsats som man kan dra är att syftet med revisionen i Iran och Sverige är densamma avseende granskningen av företagets förvaltning och årsredovisningar. Den stora skillnaden är att revisionen i Sverige uppdateras kontinuerligt efter internationella standarder medan den geografiska läge och andra orsaker såsom krig och religion är viktiga faktorer som har påverkat revisions-utvecklingen i Iran under senare år. Till sist kan man säga att det är mycket lättare för revisorer som kommer från Iran att anpassa sig i Sverige än tvärtom. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mirrezaei, Seyedeh Fatemeh
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Revision, revisor, inspektör, Iran, Sverige, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339017
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:58:33
@misc{1339017,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att beskriva och jämföra ett antal faktorer i revision mellan Iran och Sverige.
I uppsatsen har den kvalitativa metoden med deduktiv ansatsen används. Datainsamling till empirin har skett genom en djupintervju och med hjälp av författarens egna erfarenheter. Litteraturen som används inom uppsatsen är främst hämtade genom att studera relevanta lagar samt normgivande organs hemsidor rörande revision i Iran och Sverige.
Studiens empiriska material består dels av primärdata som insamlats genom telefonintervju med en auktoriserad revisor dels av primärdata som baseras på författarens egna erfarenheter.
Den slutsats som man kan dra är att syftet med revisionen i Iran och Sverige är densamma avseende granskningen av företagets förvaltning och årsredovisningar. Den stora skillnaden är att revisionen i Sverige uppdateras kontinuerligt efter internationella standarder medan den geografiska läge och andra orsaker såsom krig och religion är viktiga faktorer som har påverkat revisions-utvecklingen i Iran under senare år. Till sist kan man säga att det är mycket lättare för revisorer som kommer från Iran att anpassa sig i Sverige än tvärtom.},
 author    = {Mirrezaei, Seyedeh Fatemeh},
 keyword   = {Revision,revisor,inspektör,Iran,Sverige,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Revision, en jämförelse mellan Iran och Sverige},
 year     = {2006},
}