Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Effektiv produktutveckling på Sony Ericsson Mobile Communications AB

Bengtsson, Henrik (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Denna studie är genomförd på uppdrag av Sony Ericsson Mobile Communications med syftet att identifiera faktorer som påverkar effektiviteten i utvecklingsarbetet och förklara dem ur ett effektivitetsperspektiv. Dessutom skall det undersökas hur det är möjligt att bibehålla eller rent utav öka produkternas och processernas kvalitet. Studien är avgränsad till mekanikorganisationen inom företagets FoU-del och hänsyn till finansiella data har ej tagits. Under hösten 2002 genomfördes en omorganisation med syfte att öka kunskapsnivån och förbättra effektiviteten och det är med denna omorganisation i tankarna som studien genomfördes. Under denna period genomförde även författaren sitt examensarbete inom civilingenjörsutbildningen på just en... (More)
Denna studie är genomförd på uppdrag av Sony Ericsson Mobile Communications med syftet att identifiera faktorer som påverkar effektiviteten i utvecklingsarbetet och förklara dem ur ett effektivitetsperspektiv. Dessutom skall det undersökas hur det är möjligt att bibehålla eller rent utav öka produkternas och processernas kvalitet. Studien är avgränsad till mekanikorganisationen inom företagets FoU-del och hänsyn till finansiella data har ej tagits. Under hösten 2002 genomfördes en omorganisation med syfte att öka kunskapsnivån och förbättra effektiviteten och det är med denna omorganisation i tankarna som studien genomfördes. Under denna period genomförde även författaren sitt examensarbete inom civilingenjörsutbildningen på just en mekaniksektion som produktutvecklare. På detta sätt skapades en djupare förståelse och det var även vid denna tidpunkt som det diskuterades ifall en undersökning av organisationen kunde göras. För att på bästa sätt kunna få en heltäckande bild över organisationen och processerna användes en modell utvecklad för att avgöra hur effektiv en FoU-inriktad organisation är. På detta sätt behandlades bland annat kommunikation, värdeskapande kultur och lärandeprocesser. Studien grundar sig på ett antal kvalitativa intervjuer med ledande personer på olika nivåer inom företaget, vilka därefter har strukturerats och analyserats för att slutligen ligga till grund för ett antal slutsatser. Organisationen fungerar på många punkter väldig bra och de anställda har en god medvetenhet om både interna och externa faktorer som påverkar deras arbete. Men det finns ett antal faktorer som går att förbättra för att i sin tur öka möjligheterna till en ännu effektivare produktutveckling med en ökad kvalitetsnivå. För att öka lärandet inom organisationen bör ett upprättande av en normlista som beskriver de viktigaste detaljerna rörande den upplevda kvaliteten vara en möjlighet. Denna normlista kan även fungera som en databas med information om bra och mindre bra konstruktionslösningar. Vidare bör antalet tester som genomförs under produktutvecklingsprocessen ses över, eftersom det idag görs för många tester jämfört med de lärdomar som dras av dem. En tredje slutsats som kan dras är att den genomförda omorganisationens struktur innebär att de anställda fortfarande sitter uppdelade projektvis fastän organisationens struktur sägs vara funktionell. Den sista slutsatsen rör kommunikationen mellan de olika projekten i organisationen. För att förbättra den presenteras ett förslag där huvudansvariga inom respektive konstruktionsområde som till exempel skal, display och kontakt placeras in en stabsliknande funktion och på detta sätt uppnå ökat informationsutbyte och förbättrad samordning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Henrik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Effektivitet, FoU, Mekanik, Processer, Produktutveckling, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339022
date added to LUP
2003-10-01 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:14:08
@misc{1339022,
 abstract   = {Denna studie är genomförd på uppdrag av Sony Ericsson Mobile Communications med syftet att identifiera faktorer som påverkar effektiviteten i utvecklingsarbetet och förklara dem ur ett effektivitetsperspektiv. Dessutom skall det undersökas hur det är möjligt att bibehålla eller rent utav öka produkternas och processernas kvalitet. Studien är avgränsad till mekanikorganisationen inom företagets FoU-del och hänsyn till finansiella data har ej tagits. Under hösten 2002 genomfördes en omorganisation med syfte att öka kunskapsnivån och förbättra effektiviteten och det är med denna omorganisation i tankarna som studien genomfördes. Under denna period genomförde även författaren sitt examensarbete inom civilingenjörsutbildningen på just en mekaniksektion som produktutvecklare. På detta sätt skapades en djupare förståelse och det var även vid denna tidpunkt som det diskuterades ifall en undersökning av organisationen kunde göras. För att på bästa sätt kunna få en heltäckande bild över organisationen och processerna användes en modell utvecklad för att avgöra hur effektiv en FoU-inriktad organisation är. På detta sätt behandlades bland annat kommunikation, värdeskapande kultur och lärandeprocesser. Studien grundar sig på ett antal kvalitativa intervjuer med ledande personer på olika nivåer inom företaget, vilka därefter har strukturerats och analyserats för att slutligen ligga till grund för ett antal slutsatser. Organisationen fungerar på många punkter väldig bra och de anställda har en god medvetenhet om både interna och externa faktorer som påverkar deras arbete. Men det finns ett antal faktorer som går att förbättra för att i sin tur öka möjligheterna till en ännu effektivare produktutveckling med en ökad kvalitetsnivå. För att öka lärandet inom organisationen bör ett upprättande av en normlista som beskriver de viktigaste detaljerna rörande den upplevda kvaliteten vara en möjlighet. Denna normlista kan även fungera som en databas med information om bra och mindre bra konstruktionslösningar. Vidare bör antalet tester som genomförs under produktutvecklingsprocessen ses över, eftersom det idag görs för många tester jämfört med de lärdomar som dras av dem. En tredje slutsats som kan dras är att den genomförda omorganisationens struktur innebär att de anställda fortfarande sitter uppdelade projektvis fastän organisationens struktur sägs vara funktionell. Den sista slutsatsen rör kommunikationen mellan de olika projekten i organisationen. För att förbättra den presenteras ett förslag där huvudansvariga inom respektive konstruktionsområde som till exempel skal, display och kontakt placeras in en stabsliknande funktion och på detta sätt uppnå ökat informationsutbyte och förbättrad samordning.},
 author    = {Bengtsson, Henrik},
 keyword   = {Effektivitet,FoU,Mekanik,Processer,Produktutveckling,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effektiv produktutveckling på Sony Ericsson Mobile Communications AB},
 year     = {2003},
}