Advanced

YouTube, företagens framtida marknadsföringskanal?

Widerström, Björn Kemp and Von Stockenström, Joakim (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: YouTube, företagens framtida marknadsföringskanal? Seminariedatum: 2008-01-18 Ämne/kurs: Attraktion och Repulsion Marknadsföring, FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15hp. Författare: Björn Widerström och Joakim von Stockenström Handledare: Björn Carlsson och Roland Knutsson. Nyckelord: YouTube, Internetmarknadsföring, Diffusion of innovation, Word of Mouth, Buzz marketing Syfte: Syftet med examensarbetet är att se vilka förutsättningar det finns för att YouTube ska bli företagens framtida
marknadsföringskanal. Metod: En blandning av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod har använts. Den kvalitativa forskningen kommer att bestå av tre stycken olika intervjuer med aktörer involverade i marknadsföring på YouTube. Den kvantitativa... (More)
Titel: YouTube, företagens framtida marknadsföringskanal? Seminariedatum: 2008-01-18 Ämne/kurs: Attraktion och Repulsion Marknadsföring, FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15hp. Författare: Björn Widerström och Joakim von Stockenström Handledare: Björn Carlsson och Roland Knutsson. Nyckelord: YouTube, Internetmarknadsföring, Diffusion of innovation, Word of Mouth, Buzz marketing Syfte: Syftet med examensarbetet är att se vilka förutsättningar det finns för att YouTube ska bli företagens framtida
marknadsföringskanal. Metod: En blandning av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod har använts. Den kvalitativa forskningen kommer att bestå av tre stycken olika intervjuer med aktörer involverade i marknadsföring på YouTube. Den kvantitativa forskningen kommer att bestå av hur studenter vid Lunds Universitet förhåller sig till YouTube. Slutsats: Den ekonomiska relativa fördelen, låga komplexiteten och den höga provbarheten talar för att YouTube ska adopteras snabbare av företag men det finns andra aspekterna som talar emot. YouTube har inte någon relativ fördel när det kommer till att skapa bekvämlighet, social prestige, eller en högre grad av tillfredställelse jämfört med andra marknadsföringskanaler. Företagen är kritiska mot YouTube då de ser en risk i att kompabiliteten mellan materialet på YouTube och företagens normer och värderingar kan skilja sig åt. Företagen tycker även att observerbarheten som YouTube skapar, för att företagen ska kunna se deras resultat från implementeringstidpunkt, kan vara bättre.
Vi tror på att YouTube kommer att utvecklas allt mer och att det finns en stor potential för att företag då kommer att börja använda YouTube i en större utsträckning. I dagens läge ser dock YouTube ut som en kanal som inte kan erbjuda företag den trygghet som de skulle önska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Widerström, Björn Kemp and Von Stockenström, Joakim
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
YouTube, Internetmarknadsföring, Diffusion of innovation, Word of Mouth, Buzz marketing, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339026
date added to LUP
2008-01-19
date last changed
2012-04-02 17:12:48
@misc{1339026,
 abstract   = {Titel: YouTube, företagens framtida marknadsföringskanal? Seminariedatum: 2008-01-18 Ämne/kurs: Attraktion och Repulsion Marknadsföring, FEKK01, Examensarbete kandidatnivå, 15hp. Författare: Björn Widerström och Joakim von Stockenström Handledare: Björn Carlsson och Roland Knutsson. Nyckelord: YouTube, Internetmarknadsföring, Diffusion of innovation, Word of Mouth, Buzz marketing Syfte: Syftet med examensarbetet är att se vilka förutsättningar det finns för att YouTube ska bli företagens framtida
marknadsföringskanal. Metod: En blandning av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod har använts. Den kvalitativa forskningen kommer att bestå av tre stycken olika intervjuer med aktörer involverade i marknadsföring på YouTube. Den kvantitativa forskningen kommer att bestå av hur studenter vid Lunds Universitet förhåller sig till YouTube. Slutsats: Den ekonomiska relativa fördelen, låga komplexiteten och den höga provbarheten talar för att YouTube ska adopteras snabbare av företag men det finns andra aspekterna som talar emot. YouTube har inte någon relativ fördel när det kommer till att skapa bekvämlighet, social prestige, eller en högre grad av tillfredställelse jämfört med andra marknadsföringskanaler. Företagen är kritiska mot YouTube då de ser en risk i att kompabiliteten mellan materialet på YouTube och företagens normer och värderingar kan skilja sig åt. Företagen tycker även att observerbarheten som YouTube skapar, för att företagen ska kunna se deras resultat från implementeringstidpunkt, kan vara bättre.
Vi tror på att YouTube kommer att utvecklas allt mer och att det finns en stor potential för att företag då kommer att börja använda YouTube i en större utsträckning. I dagens läge ser dock YouTube ut som en kanal som inte kan erbjuda företag den trygghet som de skulle önska.},
 author    = {Widerström, Björn Kemp and Von Stockenström, Joakim},
 keyword   = {YouTube,Internetmarknadsföring,Diffusion of innovation,Word of Mouth,Buzz marketing,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {YouTube, företagens framtida marknadsföringskanal?},
 year     = {2008},
}