Advanced

En image, tack - en studie om förebilder för attraktion och påverkan hos vuxna konsumenter ur ett PR-perspektiv

Silva, Louise and Månsson, Therese (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Detta arbete syftar till att finna mönster för vad vuxna konsumenter anser vara viktiga attribut hos förebilder för att dessa ska påverka våra konsumtionsval. Detta för att underlätta och förbättra arbetet med att finna goda förebilder som kan representera det man som marknadsförare eller PR-ansvarig önskar kommunicera, förmedla eller sälja. Detta även för att lösningarna på arbetet med förebilder ska bli mer effektivt, både kostnads- och tidsmässigt. Detta är en kvalitativ studie vars resultat bygger på intervjuer med 10 st konsumenter i olika åldrar, samtliga dock över 18 år.
Teorier som använts i analysen är bland andra självkoncept, self/image congruence models, det utökade jaget, referensgrupper och celebrity endorsement.
Resultatet... (More)
Detta arbete syftar till att finna mönster för vad vuxna konsumenter anser vara viktiga attribut hos förebilder för att dessa ska påverka våra konsumtionsval. Detta för att underlätta och förbättra arbetet med att finna goda förebilder som kan representera det man som marknadsförare eller PR-ansvarig önskar kommunicera, förmedla eller sälja. Detta även för att lösningarna på arbetet med förebilder ska bli mer effektivt, både kostnads- och tidsmässigt. Detta är en kvalitativ studie vars resultat bygger på intervjuer med 10 st konsumenter i olika åldrar, samtliga dock över 18 år.
Teorier som använts i analysen är bland andra självkoncept, self/image congruence models, det utökade jaget, referensgrupper och celebrity endorsement.
Resultatet av detta arbete tyder på att tydliga mönster för vad som anses vara viktiga attribut är självsäkerhet, öppenhet och trovärdiga informationskällor. Genom att som PR-ansvarig skapa en konsekvent bild av den människa som man vill generera publicitet kring ökas trovärdigheten och därmed även påverkan på konsumtionsval. Att dessutom arbeta med människor vars fysiska attribut ligger i linje med konsumentens egna, tycks även vara något som kan effektivisera förebildsarbetet ytterligare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Silva, Louise and Månsson, Therese
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
förebilder, public relations, referensgrupper, det utökade jaget, konsumtion, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339052
date added to LUP
2008-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:52:12
@misc{1339052,
 abstract   = {Detta arbete syftar till att finna mönster för vad vuxna konsumenter anser vara viktiga attribut hos förebilder för att dessa ska påverka våra konsumtionsval. Detta för att underlätta och förbättra arbetet med att finna goda förebilder som kan representera det man som marknadsförare eller PR-ansvarig önskar kommunicera, förmedla eller sälja. Detta även för att lösningarna på arbetet med förebilder ska bli mer effektivt, både kostnads- och tidsmässigt. Detta är en kvalitativ studie vars resultat bygger på intervjuer med 10 st konsumenter i olika åldrar, samtliga dock över 18 år.
Teorier som använts i analysen är bland andra självkoncept, self/image congruence models, det utökade jaget, referensgrupper och celebrity endorsement.
Resultatet av detta arbete tyder på att tydliga mönster för vad som anses vara viktiga attribut är självsäkerhet, öppenhet och trovärdiga informationskällor. Genom att som PR-ansvarig skapa en konsekvent bild av den människa som man vill generera publicitet kring ökas trovärdigheten och därmed även påverkan på konsumtionsval. Att dessutom arbeta med människor vars fysiska attribut ligger i linje med konsumentens egna, tycks även vara något som kan effektivisera förebildsarbetet ytterligare.},
 author    = {Silva, Louise and Månsson, Therese},
 keyword   = {förebilder,public relations,referensgrupper,det utökade jaget,konsumtion,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En image, tack - en studie om förebilder för attraktion och påverkan hos vuxna konsumenter ur ett PR-perspektiv},
 year     = {2008},
}