Advanced

Implementering av uppförandekod i Kina - Like a bridge over troubled water

Jeppsson, Johanna; Svensson Henning, Anna and Petersson, Gustav (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Implementering av uppförandekod i Kina – Like a bridge over troubled water Seminariedatum: 21 Januari 2009 Ämne/kurs: FEK K01, Examensarbete kandidatnivå, 15 ECTS Författare: Johanna Jeppsson, Anna Svensson Henning och Gustav Petersson Handledare: Gösta Wijk Nyckelord: Uppförandekod, Implementering, Kina, Sverige, Kultur Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om nationella kulturer och organisationskulturer kan ge upphov till svårigheter med implementering av uppförandekod, och vilka dessa svårigheter i så fall kan vara. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie som till stor del grundas på semistrukturerade intervjuer med tre svenska fallföretag inom modebranschen med produktion i Kina. Uppsatsen... (More)
Examensarbetets titel: Implementering av uppförandekod i Kina – Like a bridge over troubled water Seminariedatum: 21 Januari 2009 Ämne/kurs: FEK K01, Examensarbete kandidatnivå, 15 ECTS Författare: Johanna Jeppsson, Anna Svensson Henning och Gustav Petersson Handledare: Gösta Wijk Nyckelord: Uppförandekod, Implementering, Kina, Sverige, Kultur Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om nationella kulturer och organisationskulturer kan ge upphov till svårigheter med implementering av uppförandekod, och vilka dessa svårigheter i så fall kan vara. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie som till stor del grundas på semistrukturerade intervjuer med tre svenska fallföretag inom modebranschen med produktion i Kina. Uppsatsen har en abduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen har främst två teoretiska baser, Hofstedes teori rörande skillnader i nationella kulturer samt Scheins tre kulturnivåer. Vi använder oss vidare av begreppen CSR och uppförandekod, som vi definierar utifrån Carrolls CSR-pyramid och ILO:s kärnkonventioner. Empiri: Empirin rörande nationella kulturer har vi funnit i ett stort antal böcker och artiklar om svensk respektive kinesisk kultur. Empirin rörande organisationskultur baseras främst på tre semistrukturerade intervjuer med CSR-ansvariga i tre fallföretag samt företagsbesök på ett av fallföretagen. Vi har även använt oss av olika rapporter utarbetade av företagen. Resultat: Vi har funnit att svensk nationell kultur definierad enligt Hofstede har påverkat organisationskulturen hos våra fallföretag. Olikheter mellan svensk kultur och kinesisk kultur kan leda till svårigheter vid implementering av uppförandekod i Kina. Företagen har även svenska drag som kan verka positivt för implementering av uppförandekod. Förståelse för skillnaderna i kultur är av vikt för implementering av uppförandekod. Hofstedes teori har vi funnit användbar för att besvara vår frågeställning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jeppsson, Johanna; Svensson Henning, Anna and Petersson, Gustav
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Uppförandekod, Implementering, Kina, Sverige, Kultur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339058
date added to LUP
2009-01-21 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:19:34
@misc{1339058,
 abstract   = {Examensarbetets titel: Implementering av uppförandekod i Kina – Like a bridge over troubled water Seminariedatum: 21 Januari 2009 Ämne/kurs: FEK K01, Examensarbete kandidatnivå, 15 ECTS Författare: Johanna Jeppsson, Anna Svensson Henning och Gustav Petersson Handledare: Gösta Wijk Nyckelord: Uppförandekod, Implementering, Kina, Sverige, Kultur Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om nationella kulturer och organisationskulturer kan ge upphov till svårigheter med implementering av uppförandekod, och vilka dessa svårigheter i så fall kan vara. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie som till stor del grundas på semistrukturerade intervjuer med tre svenska fallföretag inom modebranschen med produktion i Kina. Uppsatsen har en abduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Uppsatsen har främst två teoretiska baser, Hofstedes teori rörande skillnader i nationella kulturer samt Scheins tre kulturnivåer. Vi använder oss vidare av begreppen CSR och uppförandekod, som vi definierar utifrån Carrolls CSR-pyramid och ILO:s kärnkonventioner. Empiri: Empirin rörande nationella kulturer har vi funnit i ett stort antal böcker och artiklar om svensk respektive kinesisk kultur. Empirin rörande organisationskultur baseras främst på tre semistrukturerade intervjuer med CSR-ansvariga i tre fallföretag samt företagsbesök på ett av fallföretagen. Vi har även använt oss av olika rapporter utarbetade av företagen. Resultat: Vi har funnit att svensk nationell kultur definierad enligt Hofstede har påverkat organisationskulturen hos våra fallföretag. Olikheter mellan svensk kultur och kinesisk kultur kan leda till svårigheter vid implementering av uppförandekod i Kina. Företagen har även svenska drag som kan verka positivt för implementering av uppförandekod. Förståelse för skillnaderna i kultur är av vikt för implementering av uppförandekod. Hofstedes teori har vi funnit användbar för att besvara vår frågeställning.},
 author    = {Jeppsson, Johanna and Svensson Henning, Anna and Petersson, Gustav},
 keyword   = {Uppförandekod,Implementering,Kina,Sverige,Kultur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Implementering av uppförandekod i Kina - Like a bridge over troubled water},
 year     = {2009},
}