Advanced

Den svenska mobiltelefonmarknaden - en studie i manlit och kvinnligt köpbeteende och marknadsföringens sätt att påverka detta

Ekman, Andreas; Olsson, Filip and Azizi, Arash (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Som huvudproblem hade vi frågeställningen: Hur skiljer sig mäns och kvinnors preferenser för och köpbeslutsprocesser vid val av mobiltelefon åt och vad påverkar dessa? Hur kan marknadsföringen utformas för att möta dessa olikheter? Syftet med uppsatsen var att genom teori och empiri undersöka kvinnors och mäns preferenser och köpbeslutsprocesser och vad som påverkar dessa samt att undersöka den marknadsföring som finns idag och hur denna tar eller skulle kunna ta hänsyn till olikheter mellan könen. Metoddelen på uppsatsen bygger till stor del på en kvalitativ studie. Vilket innebär att flertalet personliga intervjuer genomfördes. För att tolka marknaden och dess olika form av media användes även content analyse som metod för att tolka... (More)
Som huvudproblem hade vi frågeställningen: Hur skiljer sig mäns och kvinnors preferenser för och köpbeslutsprocesser vid val av mobiltelefon åt och vad påverkar dessa? Hur kan marknadsföringen utformas för att möta dessa olikheter? Syftet med uppsatsen var att genom teori och empiri undersöka kvinnors och mäns preferenser och köpbeslutsprocesser och vad som påverkar dessa samt att undersöka den marknadsföring som finns idag och hur denna tar eller skulle kunna ta hänsyn till olikheter mellan könen. Metoddelen på uppsatsen bygger till stor del på en kvalitativ studie. Vilket innebär att flertalet personliga intervjuer genomfördes. För att tolka marknaden och dess olika form av media användes även content analyse som metod för att tolka detta. Vår slutsats av hela uppsatsen visar på klara skillnader i män och kvinnors riskhantering, informationsbehandling och självbild. Dessa påverkas i sin tur av faktorer som mäns tydliga teknikintresse respektive kvinnornas designintresse. De underliggande preferenserna påverkas även av olika stereotyper av män och kvinnor som existerar i rådande samhälle. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekman, Andreas; Olsson, Filip and Azizi, Arash
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
köpbeteende, manligt & kvinnligt, marknadsföring, Mobiltelefoner, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339064
date added to LUP
2004-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:57:39
@misc{1339064,
 abstract   = {Som huvudproblem hade vi frågeställningen: Hur skiljer sig mäns och kvinnors preferenser för och köpbeslutsprocesser vid val av mobiltelefon åt och vad påverkar dessa? Hur kan marknadsföringen utformas för att möta dessa olikheter? Syftet med uppsatsen var att genom teori och empiri undersöka kvinnors och mäns preferenser och köpbeslutsprocesser och vad som påverkar dessa samt att undersöka den marknadsföring som finns idag och hur denna tar eller skulle kunna ta hänsyn till olikheter mellan könen. Metoddelen på uppsatsen bygger till stor del på en kvalitativ studie. Vilket innebär att flertalet personliga intervjuer genomfördes. För att tolka marknaden och dess olika form av media användes även content analyse som metod för att tolka detta. Vår slutsats av hela uppsatsen visar på klara skillnader i män och kvinnors riskhantering, informationsbehandling och självbild. Dessa påverkas i sin tur av faktorer som mäns tydliga teknikintresse respektive kvinnornas designintresse. De underliggande preferenserna påverkas även av olika stereotyper av män och kvinnor som existerar i rådande samhälle.},
 author    = {Ekman, Andreas and Olsson, Filip and Azizi, Arash},
 keyword   = {köpbeteende, manligt & kvinnligt,marknadsföring,Mobiltelefoner,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Den svenska mobiltelefonmarknaden - en studie i manlit och kvinnligt köpbeteende och marknadsföringens sätt att påverka detta},
 year     = {2004},
}