Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

SAS-Marknadsledare på en avreglerad marknad

Martinsson, Lars ; Göransson, Joakim and Kauppi, Erik (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med detta examensarbete är att skapa en helhetsbild av vilka faktorer som låg bakom bildandet av ett lågprisflygbolag inom SAS koncernen. Det vill säga: Vad initierade SAS att starta ett lågprisflygbolag? För att kunna svara på vår frågeställning valde vi ut ett par olika inriktningar och synsätt på strategi inom modern företagsekonomi. Vi applicerade sedan dessa på företaget vi valt att studera och analyserade händelseförloppet utifrån förutsättningarna som gavs. Slutsatsen på rapporten konstaterar att det finns tre huvudanledningar bakom SAS lågprissatsning. Den första är det dåliga resultat som SAS visat upp under en tid. Lågprisflygbolagen är de bolag som redovisat bäst resultat under denna svacka. Snowflake kan kallas en... (More)
Syftet med detta examensarbete är att skapa en helhetsbild av vilka faktorer som låg bakom bildandet av ett lågprisflygbolag inom SAS koncernen. Det vill säga: Vad initierade SAS att starta ett lågprisflygbolag? För att kunna svara på vår frågeställning valde vi ut ett par olika inriktningar och synsätt på strategi inom modern företagsekonomi. Vi applicerade sedan dessa på företaget vi valt att studera och analyserade händelseförloppet utifrån förutsättningarna som gavs. Slutsatsen på rapporten konstaterar att det finns tre huvudanledningar bakom SAS lågprissatsning. Den första är det dåliga resultat som SAS visat upp under en tid. Lågprisflygbolagen är de bolag som redovisat bäst resultat under denna svacka. Snowflake kan kallas en processjämförelse. Den andra anledningen är att staten ändrat inställning till SAS och deras behov. Den tredje anledningen är de tidigare misslyckande SAS upplevt vid försök med lågprisprodukter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martinsson, Lars ; Göransson, Joakim and Kauppi, Erik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lågprisflygbolag, SAS, Konkurrensstrategi, Flygmarknaden, Snowflake, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339070
date added to LUP
2004-01-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:50:05
@misc{1339070,
 abstract   = {{Syftet med detta examensarbete är att skapa en helhetsbild av vilka faktorer som låg bakom bildandet av ett lågprisflygbolag inom SAS koncernen. Det vill säga: Vad initierade SAS att starta ett lågprisflygbolag? För att kunna svara på vår frågeställning valde vi ut ett par olika inriktningar och synsätt på strategi inom modern företagsekonomi. Vi applicerade sedan dessa på företaget vi valt att studera och analyserade händelseförloppet utifrån förutsättningarna som gavs. Slutsatsen på rapporten konstaterar att det finns tre huvudanledningar bakom SAS lågprissatsning. Den första är det dåliga resultat som SAS visat upp under en tid. Lågprisflygbolagen är de bolag som redovisat bäst resultat under denna svacka. Snowflake kan kallas en processjämförelse. Den andra anledningen är att staten ändrat inställning till SAS och deras behov. Den tredje anledningen är de tidigare misslyckande SAS upplevt vid försök med lågprisprodukter.}},
 author    = {{Martinsson, Lars and Göransson, Joakim and Kauppi, Erik}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{SAS-Marknadsledare på en avreglerad marknad}},
 year     = {{2004}},
}