Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ny chef på jobbet- En studie av: Nya chefers förväntningar och syn på chefsrollen kontra utfall

Kalcin, Mikaela ; Quist, Frida ; Rudsvik, Johan and Olsson, Linus (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet är att utifrån ett bestämt urval av chefer undersöka upplevd konsensus mellan förväntningar på rollen som chef gentemot hur chefsrollen upplevs och vad den innebär. För att uppfylla vårt syfte har vi valt att använda oss av en abduktiv ansats. Empirikapitlet är framtaget från 10 intervjuer med chefer på olika företag verksamma i Sverige. Vår studie har påvisat vilken typ av förväntningar som infriades samt vilka som inte gjorde det. Den har även tydliggjort vilka kompetenser samt kunskaper som av våra respondenter anses vara viktiga i chefsrollen. Vi har även åskådliggjort de områden i vilka det råder störst diskrepans mellan förväntningar och utfall.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kalcin, Mikaela ; Quist, Frida ; Rudsvik, Johan and Olsson, Linus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
chefskap, ledarskap, chefsrollen, första linjens chef, individuellt lärande, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339148
date added to LUP
2006-01-18 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:57:15
@misc{1339148,
 abstract   = {{Syftet är att utifrån ett bestämt urval av chefer undersöka upplevd konsensus mellan förväntningar på rollen som chef gentemot hur chefsrollen upplevs och vad den innebär. För att uppfylla vårt syfte har vi valt att använda oss av en abduktiv ansats. Empirikapitlet är framtaget från 10 intervjuer med chefer på olika företag verksamma i Sverige. Vår studie har påvisat vilken typ av förväntningar som infriades samt vilka som inte gjorde det. Den har även tydliggjort vilka kompetenser samt kunskaper som av våra respondenter anses vara viktiga i chefsrollen. Vi har även åskådliggjort de områden i vilka det råder störst diskrepans mellan förväntningar och utfall.}},
 author    = {{Kalcin, Mikaela and Quist, Frida and Rudsvik, Johan and Olsson, Linus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ny chef på jobbet- En studie av: Nya chefers förväntningar och syn på chefsrollen kontra utfall}},
 year     = {{2006}},
}