Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Balanced Scorecard i mindre banker - finns förutsättningarna?

Sandberg, Johan and Olsson, Joakim (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva, analysera och diskutera förutsättningarna för utformning av Balanced Scorecard i mindre banker. Detta gör vi genom att genomföra en fallstudie på Färs & Frosta Sparbank utifrån en teori- och en referensstudie.Uppsatsen kan beskrivas som en kombination av deduktiv och induktiv ansats eftersom den grundar sig på både teori och empiri. Uppsatsen innefattar en teoristudie, en referensstudie samt en fallstudie av Färs & Frosta Sparbank. Teoristudien består av sekundärdata som insamlats genom litteratur och artiklar. Datainsamlingen till referensstudien består av både sekundär- och primärdata i form av litteratur och intervjuer. Dessa båda har sedermera kunnat appliceras på fallstudien, som i sin tur... (More)
Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva, analysera och diskutera förutsättningarna för utformning av Balanced Scorecard i mindre banker. Detta gör vi genom att genomföra en fallstudie på Färs & Frosta Sparbank utifrån en teori- och en referensstudie.Uppsatsen kan beskrivas som en kombination av deduktiv och induktiv ansats eftersom den grundar sig på både teori och empiri. Uppsatsen innefattar en teoristudie, en referensstudie samt en fallstudie av Färs & Frosta Sparbank. Teoristudien består av sekundärdata som insamlats genom litteratur och artiklar. Datainsamlingen till referensstudien består av både sekundär- och primärdata i form av litteratur och intervjuer. Dessa båda har sedermera kunnat appliceras på fallstudien, som i sin tur genomförts genom ett antal personliga intervjuer av representanter från fallföretaget. De tre studierna i uppsatsen visar att styrkort lämpar sig väl inom bankbranschen som helhet. Förutsättningarna som finns inbäddade i bankers organisationsformer och ekonomistyrningsfunktioner är i stora delar termer som nämns som positiva effekter av styrkortsinförande. Färs & Frosta är, enligt oss, en mindre bank med goda förutsättningar för en lyckad styrkortsimplementering och kan representera mindre banker generellt sett. Bankens karakteristika möjliggör en anpassning av olika styrkort för olika kontor vilket medför en effektivare och mer relevant styrning. Referensstudien visar att bankbranschen har stor kunskap och en positiv inställning till Balanced Scorecard. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Johan and Olsson, Joakim
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Bankbranschen, Banking, Balanserat styrkort, framtagningsprocess, styrtal, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339172
date added to LUP
2004-02-11 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:57:15
@misc{1339172,
 abstract   = {Vårt syfte med uppsatsen är att beskriva, analysera och diskutera förutsättningarna för utformning av Balanced Scorecard i mindre banker. Detta gör vi genom att genomföra en fallstudie på Färs & Frosta Sparbank utifrån en teori- och en referensstudie.Uppsatsen kan beskrivas som en kombination av deduktiv och induktiv ansats eftersom den grundar sig på både teori och empiri. Uppsatsen innefattar en teoristudie, en referensstudie samt en fallstudie av Färs & Frosta Sparbank. Teoristudien består av sekundärdata som insamlats genom litteratur och artiklar. Datainsamlingen till referensstudien består av både sekundär- och primärdata i form av litteratur och intervjuer. Dessa båda har sedermera kunnat appliceras på fallstudien, som i sin tur genomförts genom ett antal personliga intervjuer av representanter från fallföretaget. De tre studierna i uppsatsen visar att styrkort lämpar sig väl inom bankbranschen som helhet. Förutsättningarna som finns inbäddade i bankers organisationsformer och ekonomistyrningsfunktioner är i stora delar termer som nämns som positiva effekter av styrkortsinförande. Färs & Frosta är, enligt oss, en mindre bank med goda förutsättningar för en lyckad styrkortsimplementering och kan representera mindre banker generellt sett. Bankens karakteristika möjliggör en anpassning av olika styrkort för olika kontor vilket medför en effektivare och mer relevant styrning. Referensstudien visar att bankbranschen har stor kunskap och en positiv inställning till Balanced Scorecard.},
 author    = {Sandberg, Johan and Olsson, Joakim},
 keyword   = {Bankbranschen,Banking,Balanserat styrkort,framtagningsprocess,styrtal,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Balanced Scorecard i mindre banker - finns förutsättningarna?},
 year     = {2004},
}