Advanced

Att växa med knappa resurser - en fallstudie av Mobergs

Douglas, Joachim; Westgren, Adam and Treschow, Michael (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur mindre företag kan utveckla sin verksamhet trots knappa resurser. Vidare syftar uppsatsen till att skapa en generell utvärderingsmall som företag liknande fallföretaget kan använda sig av vid en verksamhetsanalys. Uppsatsen bygger på empiri från ett fallföretag som är aktivt inom verkstadssektorn. Fallföretaget är ett mångsidigt familjeföretag med verksamheter inom olika affärsområden. Företaget saknar en tydlig strategi för hur det ska växa och utvecklas på lång sikt. Med ett flertal olika inriktningar för respektive affärsområde är verksamheten spretig vilket försvårar arbetet med att fastställa entydiga visioner och mål för hela organisationen. Företaget har små resurser... (More)
Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur mindre företag kan utveckla sin verksamhet trots knappa resurser. Vidare syftar uppsatsen till att skapa en generell utvärderingsmall som företag liknande fallföretaget kan använda sig av vid en verksamhetsanalys. Uppsatsen bygger på empiri från ett fallföretag som är aktivt inom verkstadssektorn. Fallföretaget är ett mångsidigt familjeföretag med verksamheter inom olika affärsområden. Företaget saknar en tydlig strategi för hur det ska växa och utvecklas på lång sikt. Med ett flertal olika inriktningar för respektive affärsområde är verksamheten spretig vilket försvårar arbetet med att fastställa entydiga visioner och mål för hela organisationen. Företaget har små resurser avseende kapital, personal och lokaler vilket förstärker vikten av att kunna göra prioriteringar mellan företagets olika aktiviteter för att lyckas med ambitionen att växa. Dessa prioriteringar försvåras av att företaget saknar övergripande mål för verksamheten. Samtidigt som det krävs prioriteringar måste företaget ta till vara på sin kompetens och de interna synergier som de olika affärsområdena ger upphov till. För att analysera fallföretaget och dess problematik använder författarna teorier kring strategisk passform, strategisk identitet samt strategiska allianser. Dessa teorier bildar ett ramverk som fungerar som en utvärderingsmall i analysavsnittet. Utvärderingsmallen består av tre delar; passformsanalys mellan lika affärsområden, analys av strategisk identitet samt en behovsanalys av eventuella allianspartners. Författarna kommer fram till att utvärderingsmallen täcker ett brett spektra av aktiviteter och kompletteringsbehov inom ett företag. Författarna tror sig ha skapat en generell mall som kan fungera vid verksamhetsanalyser av företag med liknande förutsättningar som fallföretaget. Dock behövs det mer forskning för att undersöka om så är fallet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Douglas, Joachim; Westgren, Adam and Treschow, Michael
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
strategisk passform, trade-offs, strategisk identitet, vision, dominant logik, strategiska allianser, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339187
date added to LUP
2008-06-02
date last changed
2012-04-02 16:59:19
@misc{1339187,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur mindre företag kan utveckla sin verksamhet trots knappa resurser. Vidare syftar uppsatsen till att skapa en generell utvärderingsmall som företag liknande fallföretaget kan använda sig av vid en verksamhetsanalys. Uppsatsen bygger på empiri från ett fallföretag som är aktivt inom verkstadssektorn. Fallföretaget är ett mångsidigt familjeföretag med verksamheter inom olika affärsområden. Företaget saknar en tydlig strategi för hur det ska växa och utvecklas på lång sikt. Med ett flertal olika inriktningar för respektive affärsområde är verksamheten spretig vilket försvårar arbetet med att fastställa entydiga visioner och mål för hela organisationen. Företaget har små resurser avseende kapital, personal och lokaler vilket förstärker vikten av att kunna göra prioriteringar mellan företagets olika aktiviteter för att lyckas med ambitionen att växa. Dessa prioriteringar försvåras av att företaget saknar övergripande mål för verksamheten. Samtidigt som det krävs prioriteringar måste företaget ta till vara på sin kompetens och de interna synergier som de olika affärsområdena ger upphov till. För att analysera fallföretaget och dess problematik använder författarna teorier kring strategisk passform, strategisk identitet samt strategiska allianser. Dessa teorier bildar ett ramverk som fungerar som en utvärderingsmall i analysavsnittet. Utvärderingsmallen består av tre delar; passformsanalys mellan lika affärsområden, analys av strategisk identitet samt en behovsanalys av eventuella allianspartners. Författarna kommer fram till att utvärderingsmallen täcker ett brett spektra av aktiviteter och kompletteringsbehov inom ett företag. Författarna tror sig ha skapat en generell mall som kan fungera vid verksamhetsanalyser av företag med liknande förutsättningar som fallföretaget. Dock behövs det mer forskning för att undersöka om så är fallet.},
 author    = {Douglas, Joachim and Westgren, Adam and Treschow, Michael},
 keyword   = {strategisk passform,trade-offs,strategisk identitet,vision,dominant logik,strategiska allianser,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att växa med knappa resurser - en fallstudie av Mobergs},
 year     = {2008},
}