Advanced

Etik vid outsourcing - förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare

Gummesson, Johan; Elliot, Theresa; Kuuskoski, Katarina and Sundström, Olof (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med vår uppsats är att skapa förståelse för vilka etiska frågeställningar som aktualiseras i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i outsourcingsituationer. Outsourcing, eller utkontraktering innebär att företag lägger ut sin verksamhet till underleverantörer eller lägger ner verksamheten och köper produkter externt. Tidigare forskning har varit koncentrerad kring de ekonomiska konsekvenserna av utkontraktering. Etiska aspekter vid outsourcing mellan arbetstagare och arbetsgivare belyses i denna uppsats med hjälp av relevant lagstiftning, den praktiska situationen och teori om företagsetik och outsouricing. Ett etiskt perspektiv anläggs genom att använda pliktetik och konsekvensetik. Ett pliktetiskt synsätt är... (More)
Syftet med vår uppsats är att skapa förståelse för vilka etiska frågeställningar som aktualiseras i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i outsourcingsituationer. Outsourcing, eller utkontraktering innebär att företag lägger ut sin verksamhet till underleverantörer eller lägger ner verksamheten och köper produkter externt. Tidigare forskning har varit koncentrerad kring de ekonomiska konsekvenserna av utkontraktering. Etiska aspekter vid outsourcing mellan arbetstagare och arbetsgivare belyses i denna uppsats med hjälp av relevant lagstiftning, den praktiska situationen och teori om företagsetik och outsouricing. Ett etiskt perspektiv anläggs genom att använda pliktetik och konsekvensetik. Ett pliktetiskt synsätt är svårförenligt med ett marknadsekonomiskt system, eftersom marknadsekonomin alltid förutsätter att arbetstagaren är ett medel, och inte ett mål i sig. Däremot kan de pliktetiska rättigheterna som behandlas inom teorin fungera som ett slags värdemaximer. Konsekvensetiken kan leda till kontraintuitiva resultat i fall oenigheter föreligger om vilkas intressen som skall tillmätas betydelse, och i hur stor utsträckning. Arbetstagarrättigheter har visat sig uppfyllas till varierande grad i praktiken. De urholkas genom att arbetslivet håller på att genomgå en stor strukturomvandling som medför en högre arbetsbelastning och en större osäkerhet om den egna anställningstryggheten. Outsourcing och andra effektiviseringsåtgärder har medfört att arbetstagarens ställning har försvagats. Särskilt de rättigheter som är svåra att kvantifiera och definiera till vissa specifika handlingar har försvagats. Studierna visar att inflytande, stöd, och information har minskat, till nackdel för arbetstagaren och att både arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer förespråkar ökat samhällsansvar för företagen, samtidigt som arbetstagarnas situation i praktiken försämras, och arbetstagarrättigheterna uppfylls i allt mindre utsträckning. Vi finner att ett etiskt agerande i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare kan äventyras då outsourcing är aktuellt. Ett etiskt gott agerande uppnås genom att arbetstagarrättigheterna enligt pliktetiken upprätthålls. Då kan agerandet även ses som moraliskt riktigt med ett utilitaristiskt synsätt, om rättigheterna betraktas som värdemaximerande regler. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gummesson, Johan; Elliot, Theresa; Kuuskoski, Katarina and Sundström, Olof
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Outsourcing, Utkontraktering, Etik, Företagsetik, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339199
date added to LUP
2004-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:08:38
@misc{1339199,
 abstract   = {Syftet med vår uppsats är att skapa förståelse för vilka etiska frågeställningar som aktualiseras i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i outsourcingsituationer. Outsourcing, eller utkontraktering innebär att företag lägger ut sin verksamhet till underleverantörer eller lägger ner verksamheten och köper produkter externt. Tidigare forskning har varit koncentrerad kring de ekonomiska konsekvenserna av utkontraktering. Etiska aspekter vid outsourcing mellan arbetstagare och arbetsgivare belyses i denna uppsats med hjälp av relevant lagstiftning, den praktiska situationen och teori om företagsetik och outsouricing. Ett etiskt perspektiv anläggs genom att använda pliktetik och konsekvensetik. Ett pliktetiskt synsätt är svårförenligt med ett marknadsekonomiskt system, eftersom marknadsekonomin alltid förutsätter att arbetstagaren är ett medel, och inte ett mål i sig. Däremot kan de pliktetiska rättigheterna som behandlas inom teorin fungera som ett slags värdemaximer. Konsekvensetiken kan leda till kontraintuitiva resultat i fall oenigheter föreligger om vilkas intressen som skall tillmätas betydelse, och i hur stor utsträckning. Arbetstagarrättigheter har visat sig uppfyllas till varierande grad i praktiken. De urholkas genom att arbetslivet håller på att genomgå en stor strukturomvandling som medför en högre arbetsbelastning och en större osäkerhet om den egna anställningstryggheten. Outsourcing och andra effektiviseringsåtgärder har medfört att arbetstagarens ställning har försvagats. Särskilt de rättigheter som är svåra att kvantifiera och definiera till vissa specifika handlingar har försvagats. Studierna visar att inflytande, stöd, och information har minskat, till nackdel för arbetstagaren och att både arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer förespråkar ökat samhällsansvar för företagen, samtidigt som arbetstagarnas situation i praktiken försämras, och arbetstagarrättigheterna uppfylls i allt mindre utsträckning. Vi finner att ett etiskt agerande i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare kan äventyras då outsourcing är aktuellt. Ett etiskt gott agerande uppnås genom att arbetstagarrättigheterna enligt pliktetiken upprätthålls. Då kan agerandet även ses som moraliskt riktigt med ett utilitaristiskt synsätt, om rättigheterna betraktas som värdemaximerande regler.},
 author    = {Gummesson, Johan and Elliot, Theresa and Kuuskoski, Katarina and Sundström, Olof},
 keyword   = {Outsourcing,Utkontraktering,Etik,Företagsetik,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Etik vid outsourcing - förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare},
 year     = {2004},
}