Advanced

Organisationskultur på E.ON Värme Sverige - Ett hett ämne

Josefsson, Viktor (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Titel: Organisationskultur på E.ON Värme Sverige - Ett hett ämne Författare: Viktor Josefsson, Erik Malmqvist, Oscar Pettersson Handledare: Göran Alsén, Företagsekonomiska institutionen,
Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Per Odenrick, Institutionen för designvetenskaper,
Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Problemdiskussion: Vid nästan alla uppköp och fusioner talas det om olika organisationskulturer och därmed finns risken för kulturkrockar vilket förklaras som orsaken till många av de konflikter som integration mellan företag medför. För att undersöka vilka möjligheter och anledningar som finns till att förändra organisationskulturen menar en del kulturforskare att det bästa sättet är att utgå från en djup... (More)
Sammanfattning Titel: Organisationskultur på E.ON Värme Sverige - Ett hett ämne Författare: Viktor Josefsson, Erik Malmqvist, Oscar Pettersson Handledare: Göran Alsén, Företagsekonomiska institutionen,
Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Per Odenrick, Institutionen för designvetenskaper,
Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Problemdiskussion: Vid nästan alla uppköp och fusioner talas det om olika organisationskulturer och därmed finns risken för kulturkrockar vilket förklaras som orsaken till många av de konflikter som integration mellan företag medför. För att undersöka vilka möjligheter och anledningar som finns till att förändra organisationskulturen menar en del kulturforskare att det bästa sättet är att utgå från en djup förståelse av organisationens själ. E.ON Värme Sveriges ledning känner i dagsläget att de inte har tillräcklig kunskap om deras organisationskultur. E.ON Värme Sverige är därför intresserade av att kartlägga nuläget för deras organisation, gällande de värderingar och beteenden som E.ON-koncernen tagit fram. Syfte: Syftet med arbetet är att kartlägga organisationskulturen på E.ON Värme Sverige utifrån de uttalade värderingar och beteenden som E.ON-koncernen arbetat fram (se bilaga 1). Med utgångspunkt från resultatet av kartläggningen kommer även eventuella förändringsförslag att presenteras. Metod: I detta kapitel ges en beskrivning om hur författarna har gått tillväga för att uppnå sitt syfte. De presenterar vilken metod de har använt sig av och motiverar också varför de har valt dessa. Författarna anser att det är viktigt för läsaren att förstå deras tillvägagångssätt för att få en bra förståelse för deras analys och slutsatser. Slutsatser: Efter att ha analyserat de olika värderingar och beteenden som förekommer på E.ON Värme Sverige har ett mönster kunnat urskiljas i organisationskulturen. I detta mönster har vi identifierat tre huvudområden som brister i E.ON Värme Sveriges organisationskultur. 1. Delaktighet
2. Förståelse
3. Reflektion Bristande delaktighet i organisationen leder till att det inte finns förståelse för organisationens handlande. Eftersom inte förståelsen finns kan medarbetarna inte heller reflektera över de aktiviteter som genomförs. Eftersom det förekommer skillnader mellan småskalig och storskalig verksamhet måste E.ON Värme Sverige acceptera att det finns funktionella subkulturer. Nyckelord: Organisationskultur, värderingar, subkultur, beteenden, ledarskap, samarbete, förändringsvilja, kundfokus, mångfald och personalutveckling, resultatorientering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Josefsson, Viktor
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Organisationskultur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339207
date added to LUP
2006-05-17
date last changed
2012-04-02 16:04:19
@misc{1339207,
 abstract   = {Sammanfattning Titel:	Organisationskultur på E.ON Värme Sverige - Ett hett ämne Författare:	Viktor Josefsson, Erik Malmqvist, Oscar Pettersson Handledare:	Göran Alsén, Företagsekonomiska institutionen,
Ekonomihögskolan, Lunds Universitet Per Odenrick, Institutionen för designvetenskaper,
Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Problemdiskussion:	Vid nästan alla uppköp och fusioner talas det om olika organisationskulturer och därmed finns risken för kulturkrockar vilket förklaras som orsaken till många av de konflikter som integration mellan företag medför. För att undersöka vilka möjligheter och anledningar som finns till att förändra organisationskulturen menar en del kulturforskare att det bästa sättet är att utgå från en djup förståelse av organisationens själ. E.ON Värme Sveriges ledning känner i dagsläget att de inte har tillräcklig kunskap om deras organisationskultur. E.ON Värme Sverige är därför intresserade av att kartlägga nuläget för deras organisation, gällande de värderingar och beteenden som E.ON-koncernen tagit fram. Syfte:	Syftet med arbetet är att kartlägga organisationskulturen på E.ON Värme Sverige utifrån de uttalade värderingar och beteenden som E.ON-koncernen arbetat fram (se bilaga 1). Med utgångspunkt från resultatet av kartläggningen kommer även eventuella förändringsförslag att presenteras. Metod:	I detta kapitel ges en beskrivning om hur författarna har gått tillväga för att uppnå sitt syfte. De presenterar vilken metod de har använt sig av och motiverar också varför de har valt dessa. Författarna anser att det är viktigt för läsaren att förstå deras tillvägagångssätt för att få en bra förståelse för deras analys och slutsatser. Slutsatser:	Efter att ha analyserat de olika värderingar och beteenden som förekommer på E.ON Värme Sverige har ett mönster kunnat urskiljas i organisationskulturen. I detta mönster har vi identifierat tre huvudområden som brister i E.ON Värme Sveriges organisationskultur. 1.	Delaktighet
2.	Förståelse
3.	Reflektion Bristande delaktighet i organisationen leder till att det inte finns förståelse för organisationens handlande. Eftersom inte förståelsen finns kan medarbetarna inte heller reflektera över de aktiviteter som genomförs. Eftersom det förekommer skillnader mellan småskalig och storskalig verksamhet måste E.ON Värme Sverige acceptera att det finns funktionella subkulturer. Nyckelord:	Organisationskultur, värderingar, subkultur, beteenden, ledarskap, samarbete, förändringsvilja, kundfokus, mångfald och personalutveckling, resultatorientering.},
 author    = {Josefsson, Viktor},
 keyword   = {Organisationskultur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationskultur på E.ON Värme Sverige - Ett hett ämne},
 year     = {2006},
}