Advanced

Hold or fold? - en studie av framtidsutsikter för långsiktig lönsamhet inom Internetpokerbranschen

Hedström, Axel and Janfjord, Magnus (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att identifiera kritiska framgångsfaktorer inom Internetpokerbranschen för att öka förmågan att analysera framtidsutsikterna i branschen. För att uppnå syftet utarbetas en branschanalysmodell som tar hänsyn till den dynamik som existerar i pokerbranschen. I uppsatsen används en kvalitativ metod och ett abduktivt angreppssätt. Det genomförs intervjuer med två Internetpokerföretag och två journalister med god insikt i branschen. Vidare görs en genomgång av marknadsläget i Internetpokerbranschen. Empirin analyseras sedan utifrån den uppdaterade branschanalysmodellen. Teoretiska perspektiv: Inledningsvis diskuteras företagets externa perspektiv, huvudsakligen med Porters femkraftsmodell som utgångspunkt. Vidare diskuteras... (More)
Uppsatsens syfte är att identifiera kritiska framgångsfaktorer inom Internetpokerbranschen för att öka förmågan att analysera framtidsutsikterna i branschen. För att uppnå syftet utarbetas en branschanalysmodell som tar hänsyn till den dynamik som existerar i pokerbranschen. I uppsatsen används en kvalitativ metod och ett abduktivt angreppssätt. Det genomförs intervjuer med två Internetpokerföretag och två journalister med god insikt i branschen. Vidare görs en genomgång av marknadsläget i Internetpokerbranschen. Empirin analyseras sedan utifrån den uppdaterade branschanalysmodellen. Teoretiska perspektiv: Inledningsvis diskuteras företagets externa perspektiv, huvudsakligen med Porters femkraftsmodell som utgångspunkt. Vidare diskuteras företagets interna kompetenser och resurser med hjälp av ett resursbaserat synsätt. Dessa teorier kopplas samman med hjälp av bland annat Amit och Schoemaker (1993). Detta ramverk kompletteras med de specifika krafter som är unika för den nya affärsmiljön, digitalisering, innovation globalisering och nätverk, för att resultera i en uppdaterad branschanalysmodell, molnmodellen. Empiri: Den insamlade empirin består av två djupintervjuer med Internetpokerföretag. Dels med Ongame som ligger bakom pokersajter som PokerRoom.com och EuroPoker.com, samt en djupintervju med ReplayPoker, ett nyetablerat pokerföretag från Stockholm. Vidare genomfördes en telefonintervju med Henrik Huldschiner journalist på Dagens Industri, samt en E-postintervju med Erik Bergin på SvD. Slusatser: Den slutgiltiga branschanalysmodellen utökas med ytterliggare en specifik påverkande faktor, regelverk. Vidare presenteras en modell med samtliga kritiska framgångsfaktorer som identifierats, samt deras samband. Enligt denna undersökning är en lojal kritisk massa den viktigaste framgångsfaktorn för långsiktig lönsamhet. Sammanfattningsvis finns det goda möjligheter till fortsatt hög lönsamhet inom Internetpokerbranschen. De företag som är stora idag kommer förmodligen att fortsätta att växa framförallt på nya marknader men också genom sammanslagningar och uppköp av mindre företag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hedström, Axel and Janfjord, Magnus
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Internetpoker, branschanalys, ny affärsmiljö, kritiska framgångsfaktorer, kritisk massa., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339239
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:04:30
@misc{1339239,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att identifiera kritiska framgångsfaktorer inom Internetpokerbranschen för att öka förmågan att analysera framtidsutsikterna i branschen. För att uppnå syftet utarbetas en branschanalysmodell som tar hänsyn till den dynamik som existerar i pokerbranschen. I uppsatsen används en kvalitativ metod och ett abduktivt angreppssätt. Det genomförs intervjuer med två Internetpokerföretag och två journalister med god insikt i branschen. Vidare görs en genomgång av marknadsläget i Internetpokerbranschen. Empirin analyseras sedan utifrån den uppdaterade branschanalysmodellen. Teoretiska perspektiv: Inledningsvis diskuteras företagets externa perspektiv, huvudsakligen med Porters femkraftsmodell som utgångspunkt. Vidare diskuteras företagets interna kompetenser och resurser med hjälp av ett resursbaserat synsätt. Dessa teorier kopplas samman med hjälp av bland annat Amit och Schoemaker (1993). Detta ramverk kompletteras med de specifika krafter som är unika för den nya affärsmiljön, digitalisering, innovation globalisering och nätverk, för att resultera i en uppdaterad branschanalysmodell, molnmodellen. Empiri: Den insamlade empirin består av två djupintervjuer med Internetpokerföretag. Dels med Ongame som ligger bakom pokersajter som PokerRoom.com och EuroPoker.com, samt en djupintervju med ReplayPoker, ett nyetablerat pokerföretag från Stockholm. Vidare genomfördes en telefonintervju med Henrik Huldschiner journalist på Dagens Industri, samt en E-postintervju med Erik Bergin på SvD. Slusatser: Den slutgiltiga branschanalysmodellen utökas med ytterliggare en specifik påverkande faktor, regelverk. Vidare presenteras en modell med samtliga kritiska framgångsfaktorer som identifierats, samt deras samband. Enligt denna undersökning är en lojal kritisk massa den viktigaste framgångsfaktorn för långsiktig lönsamhet. Sammanfattningsvis finns det goda möjligheter till fortsatt hög lönsamhet inom Internetpokerbranschen. De företag som är stora idag kommer förmodligen att fortsätta att växa framförallt på nya marknader men också genom sammanslagningar och uppköp av mindre företag.},
 author    = {Hedström, Axel and Janfjord, Magnus},
 keyword   = {Internetpoker,branschanalys,ny affärsmiljö,kritiska framgångsfaktorer,kritisk massa.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hold or fold? - en studie av framtidsutsikter för långsiktig lönsamhet inom Internetpokerbranschen},
 year     = {2006},
}