Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kopplingen mellan venture capital, kapitalstruktur och kreativitet i småföretag

Hulteberg, Christian and Magyar, Monica (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen var att undersöka om det förelåg något samband mellan ett litet företags leverage och kreativitet och mellan andelen venture kapital av det egna kapitalet och kreativiteten. Teorier inom områdena kreativitet och kapitalstruktur har studerats och denna teoribildning applicerades vid undersökningen. Den metod som valdes för att studera fenomenet kreativitet var dels en kvantitativ studie baserad på företagen vid Ideon där generella samband försökte fastställas. Dels har ett Ideonföretag studerats närmare i en intervjustudie för att på djupet försöka beskriva hur en förändring i kapitalstrukturen upplevs påverka det kreativa arbetet av de anställda och ledningen. Studien visar att det finns ett samband mellan kreativitet... (More)
Syftet med uppsatsen var att undersöka om det förelåg något samband mellan ett litet företags leverage och kreativitet och mellan andelen venture kapital av det egna kapitalet och kreativiteten. Teorier inom områdena kreativitet och kapitalstruktur har studerats och denna teoribildning applicerades vid undersökningen. Den metod som valdes för att studera fenomenet kreativitet var dels en kvantitativ studie baserad på företagen vid Ideon där generella samband försökte fastställas. Dels har ett Ideonföretag studerats närmare i en intervjustudie för att på djupet försöka beskriva hur en förändring i kapitalstrukturen upplevs påverka det kreativa arbetet av de anställda och ledningen. Studien visar att det finns ett samband mellan kreativitet och leverage samt att det inte finns något påvisat samband mellan venture kapital och kreativitet. Resultaten fördunklas dock av ett lågt deltagande och det är därför inte uteslutet att den del av undersökningen som berör venture kapital skulle ha utfallit annorlunda vid ett högre deltagande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hulteberg, Christian and Magyar, Monica
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kreativitet, Venture capital, leverage, kapitalstruktur, småföretag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339251
date added to LUP
2003-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:39:03
@misc{1339251,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen var att undersöka om det förelåg något samband mellan ett litet företags leverage och kreativitet och mellan andelen venture kapital av det egna kapitalet och kreativiteten. Teorier inom områdena kreativitet och kapitalstruktur har studerats och denna teoribildning applicerades vid undersökningen. Den metod som valdes för att studera fenomenet kreativitet var dels en kvantitativ studie baserad på företagen vid Ideon där generella samband försökte fastställas. Dels har ett Ideonföretag studerats närmare i en intervjustudie för att på djupet försöka beskriva hur en förändring i kapitalstrukturen upplevs påverka det kreativa arbetet av de anställda och ledningen. Studien visar att det finns ett samband mellan kreativitet och leverage samt att det inte finns något påvisat samband mellan venture kapital och kreativitet. Resultaten fördunklas dock av ett lågt deltagande och det är därför inte uteslutet att den del av undersökningen som berör venture kapital skulle ha utfallit annorlunda vid ett högre deltagande.},
 author    = {Hulteberg, Christian and Magyar, Monica},
 keyword   = {kreativitet,Venture capital,leverage,kapitalstruktur,småföretag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kopplingen mellan venture capital, kapitalstruktur och kreativitet i småföretag},
 year     = {2003},
}