Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ekonomistyrning med affärssystem

Hässler, Per ; Brorsson, Niklas and Johansson, Mattias (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera två företags erfarenheter av affärssystem, samt dess påverkan på den ekonomiska styrningen. METOD: Vi har utgått från en kvalitativ metod bestående av intervjuer med nyckelpersoner i de båda företagen och litteraturstudier i de områden vi behandlar i uppsatsen. Vi har behandlat implementeringen av affärssystem samt systemens påverkan på företagens styrning, finansiella rapportering, budgetering och kalkylering. RESULTAT: Vår slutsats är att företag kan välja vilken roll affärssystem kan ha med avseende på ekonomisk styrning. Valet av roll avgör huruvida företaget måste anpassas till affärssystemet eller vice versa. Andra slutsatser är att företag bör vara ordentligt förberedda... (More)
SYFTE: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera två företags erfarenheter av affärssystem, samt dess påverkan på den ekonomiska styrningen. METOD: Vi har utgått från en kvalitativ metod bestående av intervjuer med nyckelpersoner i de båda företagen och litteraturstudier i de områden vi behandlar i uppsatsen. Vi har behandlat implementeringen av affärssystem samt systemens påverkan på företagens styrning, finansiella rapportering, budgetering och kalkylering. RESULTAT: Vår slutsats är att företag kan välja vilken roll affärssystem kan ha med avseende på ekonomisk styrning. Valet av roll avgör huruvida företaget måste anpassas till affärssystemet eller vice versa. Andra slutsatser är att företag bör vara ordentligt förberedda på de förändringar som implementeringen av ett affärssystem innebär och att det är lättare att få affärssystem att fungera som ett verktyg än att med hjälp av dem lösa företagsinterna problem. Slutligen kan den ekonomiska styrningen gynnas av affärssystemets funktioner om den tidigare styrningen inte var tillfredsställande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hässler, Per ; Brorsson, Niklas and Johansson, Mattias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Affärssystem, ERP, data warehouse, implementering, ekonomistyrning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339349
date added to LUP
2003-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:39:18
@misc{1339349,
 abstract   = {SYFTE:	Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera två företags erfarenheter av affärssystem, samt dess påverkan på den ekonomiska styrningen. METOD:	Vi har utgått från en kvalitativ metod bestående av intervjuer med nyckelpersoner i de båda företagen och litteraturstudier i de områden vi behandlar i uppsatsen. Vi har behandlat implementeringen av affärssystem samt systemens påverkan på företagens styrning, finansiella rapportering, budgetering och kalkylering. RESULTAT:	Vår slutsats är att företag kan välja vilken roll affärssystem kan ha med avseende på ekonomisk styrning. Valet av roll avgör huruvida företaget måste anpassas till affärssystemet eller vice versa. Andra slutsatser är att företag bör vara ordentligt förberedda på de förändringar som implementeringen av ett affärssystem innebär och att det är lättare att få affärssystem att fungera som ett verktyg än att med hjälp av dem lösa företagsinterna problem. Slutligen kan den ekonomiska styrningen gynnas av affärssystemets funktioner om den tidigare styrningen inte var tillfredsställande.},
 author    = {Hässler, Per and Brorsson, Niklas and Johansson, Mattias},
 keyword   = {Affärssystem,ERP,data warehouse,implementering,ekonomistyrning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ekonomistyrning med affärssystem},
 year     = {2003},
}