Advanced

Har börsen fått influensan? - En event-studie av huruvuda fågelinfluensan har påverkat finansiella marknader

Hasslert, Adam and Johnsen, Martin (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE - Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida uttalanden från Världshälsoorganisationen, gällande första händelsen av att vild¬fågel, hönsfågel eller människa blivit smittad av H5N1-viruset i ett land, har bidragit till abnormala prisrörelser hos aktuellt lands noterade företag med hönsfågelrelaterad verksamhet.
METOD - Undersökningen är en event-studie där aktiekursers utveckling har undersökts vid informationshändelser rörande fågelinfluen¬san. För att estimera en jämförande normal avkastning har vi använt en kombinerad OLS- och ARMA-modellering.
TEORETISKT PERSPEKTIV - Den effektiva marknadshypotesen är den grundläggande teorin som använts för att analysera insamlad empiri, som tillsammans med andra event-studier utgör det... (More)
SYFTE - Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida uttalanden från Världshälsoorganisationen, gällande första händelsen av att vild¬fågel, hönsfågel eller människa blivit smittad av H5N1-viruset i ett land, har bidragit till abnormala prisrörelser hos aktuellt lands noterade företag med hönsfågelrelaterad verksamhet.
METOD - Undersökningen är en event-studie där aktiekursers utveckling har undersökts vid informationshändelser rörande fågelinfluen¬san. För att estimera en jämförande normal avkastning har vi använt en kombinerad OLS- och ARMA-modellering.
TEORETISKT PERSPEKTIV - Den effektiva marknadshypotesen är den grundläggande teorin som använts för att analysera insamlad empiri, som tillsammans med andra event-studier utgör det teoretiska ramverket.
EMPIRI - 19 informationshändelsers påverkan på aktiekurser har analyse¬rats för att estimera normal och abnormal avkastning. Dessa 19 aktiekurser härstammar från 18 företag, belägna i sju länder.
SLUTSATSER - Undersökningens resultat tyder på att undersökta företags aktie¬priser inte påverkats nämnvärt av Världshälsoorganisationens uttalande om att H5N1-viruset spritt sig till respektive företags land. Det finns dock ingen möjlighet att dra några statistiskt sig¬nifikanta slut¬satser grundade på undersökningen och dess analy¬serade empiri. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hasslert, Adam and Johnsen, Martin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
H5N1, Livsmedelsindustrin, Event-studie, Effektiva marknads¬hypotesen, OLS-ARMA., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339398
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:02:01
@misc{1339398,
 abstract   = {SYFTE - Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida uttalanden från Världshälsoorganisationen, gällande första händelsen av att vild¬fågel, hönsfågel eller människa blivit smittad av H5N1-viruset i ett land, har bidragit till abnormala prisrörelser hos aktuellt lands noterade företag med hönsfågelrelaterad verksamhet.
METOD - Undersökningen är en event-studie där aktiekursers utveckling har undersökts vid informationshändelser rörande fågelinfluen¬san. För att estimera en jämförande normal avkastning har vi använt en kombinerad OLS- och ARMA-modellering.
TEORETISKT PERSPEKTIV - Den effektiva marknadshypotesen är den grundläggande teorin som använts för att analysera insamlad empiri, som tillsammans med andra event-studier utgör det teoretiska ramverket.
EMPIRI - 19 informationshändelsers påverkan på aktiekurser har analyse¬rats för att estimera normal och abnormal avkastning. Dessa 19 aktiekurser härstammar från 18 företag, belägna i sju länder.
SLUTSATSER - Undersökningens resultat tyder på att undersökta företags aktie¬priser inte påverkats nämnvärt av Världshälsoorganisationens uttalande om att H5N1-viruset spritt sig till respektive företags land. Det finns dock ingen möjlighet att dra några statistiskt sig¬nifikanta slut¬satser grundade på undersökningen och dess analy¬serade empiri.},
 author    = {Hasslert, Adam and Johnsen, Martin},
 keyword   = {H5N1,Livsmedelsindustrin,Event-studie,Effektiva marknads¬hypotesen,OLS-ARMA.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Har börsen fått influensan? - En event-studie av huruvuda fågelinfluensan har påverkat finansiella marknader},
 year     = {2006},
}