Advanced

RR 18: Resultat per aktie - en studie av 20 börsnoterade företag

Ljungquist, Ulrika; Leandersson, Maria and Ageberg, Helena (2001)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Användbarheten av RPA har varit tvivelaktig i och med minskad användning, vilket beror på att begripligheten och jämförbarheten av nyckeltalet har varit bristfällig. Tillförlitligheten till RPA kan öka efter RR 18:s ikraftträdande, eftersom kraven på en enhetlig beräkningsstandard ökar jämförbarheten. Utvecklingen av RPA har påverkats av olika resultat- och skattebegrepp, vilket har lett till att det inte har funnits någon enhetlig redovisningspraxis. RR 18:s klassificering som en upplysningsrekommendation påverkar dess genomslagskraft. Upplysningskravens begränsade genomslagskraft kan bero på tidigare redovisningstraditioner i företagen, internationell påverkan och avsaknaden av en debatt om nyckeltalets betydelse och användning.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ljungquist, Ulrika; Leandersson, Maria and Ageberg, Helena
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Resultat per aktie, RR 18, utspädningseffekt, IASC:s föreställningsram, "disclosure"., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339403
date added to LUP
2001-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:07:35
@misc{1339403,
 abstract   = {Användbarheten av RPA har varit tvivelaktig i och med minskad användning, vilket beror på att begripligheten och jämförbarheten av nyckeltalet har varit bristfällig. Tillförlitligheten till RPA kan öka efter RR 18:s ikraftträdande, eftersom kraven på en enhetlig beräkningsstandard ökar jämförbarheten. Utvecklingen av RPA har påverkats av olika resultat- och skattebegrepp, vilket har lett till att det inte har funnits någon enhetlig redovisningspraxis. RR 18:s klassificering som en upplysningsrekommendation påverkar dess genomslagskraft. Upplysningskravens begränsade genomslagskraft kan bero på tidigare redovisningstraditioner i företagen, internationell påverkan och avsaknaden av en debatt om nyckeltalets betydelse och användning.},
 author    = {Ljungquist, Ulrika and Leandersson, Maria and Ageberg, Helena},
 keyword   = {Resultat per aktie,RR 18,utspädningseffekt,IASC:s föreställningsram,"disclosure".,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {RR 18: Resultat per aktie - en studie av 20 börsnoterade företag},
 year     = {2001},
}