Advanced

Skanska, NCC och PEAB på den polska byggmarknaden

Elfverson, Marianne (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen behandlar hur tre svenska byggföretag (Skanska, NCC och PEAB) har valt att internationalisera/etablering sig på den polska byggmarknaden. Eftersom byggföretags internationalisering kan tänkas se annorlunda ut än ett produktionsföretag finner vi detta som ett intressant ämne att studera vidare. Detta sker först via en genomgång av möjlig teoretisk data där vi granskat fyra olika internationaliseringsstrategier (international, multidomestic, global samt transnational), Uppsalamodellen samt sex olika etablerings former (t.ex. export, joint venture, dotterbolag etc.). Empirin har samlats in genom både sekundära samt primära källor. Djupa intervjuer har genomförts med ett antal personer inom varje företag. De tre byggföretagens... (More)
Uppsatsen behandlar hur tre svenska byggföretag (Skanska, NCC och PEAB) har valt att internationalisera/etablering sig på den polska byggmarknaden. Eftersom byggföretags internationalisering kan tänkas se annorlunda ut än ett produktionsföretag finner vi detta som ett intressant ämne att studera vidare. Detta sker först via en genomgång av möjlig teoretisk data där vi granskat fyra olika internationaliseringsstrategier (international, multidomestic, global samt transnational), Uppsalamodellen samt sex olika etablerings former (t.ex. export, joint venture, dotterbolag etc.). Empirin har samlats in genom både sekundära samt primära källor. Djupa intervjuer har genomförts med ett antal personer inom varje företag. De tre byggföretagens internationalisering/etablering visar sig skilja från varandra och med hjälp av den teoretiska datan analyseras deras internationaliserings process på den polska markanden. Även en genomgång av den polska marknaden presenteras då detta är nödvändigt för att förstå på vilken typ av marknad företagen verkar på., från personer med kunskap om varje företag. I den mån det går att tillämpa teorin på undersökt empiri, på grund av avgränsningen inom uppsatsen, har det framkommit efter en analys av den polska marknaden dras slutsatsen att en marknadsanpassad strategi förmodligen kommer vara den mest lämpliga att följa i landet. Skanska har klassats att följa multidomestic strategin, NCC internationella samt PEAB har ej gått att klassificera då de har avvecklat byggverksamheten i Polen. Skanska och NCC har helt eller delvis följt huvudkonceptet i Uppsalamodellen om att internationaliseringen skett stegvis, varav PEAB direkt hoppat in på en av stegen längre fram i modellen och sedan avvecklat byggverksamheten. Vissa av etableringsformerna har av naturliga skäl exkluderats då valet av bransch uteslutit dessa (franchise avtal samt licens avtal). De etableringsformer som gått att identifiera hos byggföretagen har varit, export, joint venture samt dotterbolag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elfverson, Marianne
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Internationalisering, Etablering, Polsk byggmarknad, Byggföretag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339441
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:05:44
@misc{1339441,
 abstract   = {Uppsatsen behandlar hur tre svenska byggföretag (Skanska, NCC och PEAB) har valt att internationalisera/etablering sig på den polska byggmarknaden. Eftersom byggföretags internationalisering kan tänkas se annorlunda ut än ett produktionsföretag finner vi detta som ett intressant ämne att studera vidare. Detta sker först via en genomgång av möjlig teoretisk data där vi granskat fyra olika internationaliseringsstrategier (international, multidomestic, global samt transnational), Uppsalamodellen samt sex olika etablerings former (t.ex. export, joint venture, dotterbolag etc.). Empirin har samlats in genom både sekundära samt primära källor. Djupa intervjuer har genomförts med ett antal personer inom varje företag. De tre byggföretagens internationalisering/etablering visar sig skilja från varandra och med hjälp av den teoretiska datan analyseras deras internationaliserings process på den polska markanden. Även en genomgång av den polska marknaden presenteras då detta är nödvändigt för att förstå på vilken typ av marknad företagen verkar på., från personer med kunskap om varje företag. I den mån det går att tillämpa teorin på undersökt empiri, på grund av avgränsningen inom uppsatsen, har det framkommit efter en analys av den polska marknaden dras slutsatsen att en marknadsanpassad strategi förmodligen kommer vara den mest lämpliga att följa i landet. Skanska har klassats att följa multidomestic strategin, NCC internationella samt PEAB har ej gått att klassificera då de har avvecklat byggverksamheten i Polen. Skanska och NCC har helt eller delvis följt huvudkonceptet i Uppsalamodellen om att internationaliseringen skett stegvis, varav PEAB direkt hoppat in på en av stegen längre fram i modellen och sedan avvecklat byggverksamheten. Vissa av etableringsformerna har av naturliga skäl exkluderats då valet av bransch uteslutit dessa (franchise avtal samt licens avtal). De etableringsformer som gått att identifiera hos byggföretagen har varit, export, joint venture samt dotterbolag.},
 author    = {Elfverson, Marianne},
 keyword   = {Internationalisering,Etablering,Polsk byggmarknad,Byggföretag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skanska, NCC och PEAB på den polska byggmarknaden},
 year     = {2006},
}