Advanced

Kunskapsöverföring i ett interorganisatoriskt samarbete -En studie av hur formen för kunskapsflödet påverkar kunskapsöverföringen

Jansson, Jessica Kristiina; Olofsson, Gunilla and Stanley, Rebecca (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Att en fungerande kommunikation och kunskapsöverföring mellan organisationer är vitalt för ett lyckat samarbete har fastställts. Denna uppsats undersöker hur formen för kunskapsflödet kan påverka kunskapsöverföringen, i termer av formell och informell överföringsprocess. Det vi har kommit fram till är att både det formella och informella kunskapsflödet har en stor inverkan på kunskapsöverföringen. Det formella kunskapsflödet består främst av varierad dokumentation och är effektiv vid kunskapsöverföring till en stor massa. Det informella flödet påverkar framförallt öppenheten i kunskapsöverföringen. Den tar hänsyn till subjektiva inslag vilket främjar kreativitet och utbyte av odokumenterad kunskap, och är därmed en viktig del oavsett hur... (More)
Att en fungerande kommunikation och kunskapsöverföring mellan organisationer är vitalt för ett lyckat samarbete har fastställts. Denna uppsats undersöker hur formen för kunskapsflödet kan påverka kunskapsöverföringen, i termer av formell och informell överföringsprocess. Det vi har kommit fram till är att både det formella och informella kunskapsflödet har en stor inverkan på kunskapsöverföringen. Det formella kunskapsflödet består främst av varierad dokumentation och är effektiv vid kunskapsöverföring till en stor massa. Det informella flödet påverkar framförallt öppenheten i kunskapsöverföringen. Den tar hänsyn till subjektiva inslag vilket främjar kreativitet och utbyte av odokumenterad kunskap, och är därmed en viktig del oavsett hur väl det formella flödet fungerar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1339446,
 abstract   = {Att en fungerande kommunikation och kunskapsöverföring mellan organisationer är vitalt för ett lyckat samarbete har fastställts. Denna uppsats undersöker hur formen för kunskapsflödet kan påverka kunskapsöverföringen, i termer av formell och informell överföringsprocess. Det vi har kommit fram till är att både det formella och informella kunskapsflödet har en stor inverkan på kunskapsöverföringen. Det formella kunskapsflödet består främst av varierad dokumentation och är effektiv vid kunskapsöverföring till en stor massa. Det informella flödet påverkar framförallt öppenheten i kunskapsöverföringen. Den tar hänsyn till subjektiva inslag vilket främjar kreativitet och utbyte av odokumenterad kunskap, och är därmed en viktig del oavsett hur väl det formella flödet fungerar.},
 author    = {Jansson, Jessica Kristiina and Olofsson, Gunilla and Stanley, Rebecca},
 keyword   = {Kunskapsöverföring,interorganisatoriska samarbeten,kund – leverantörsförhållande,kommunikationsform,kunskapsform,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kunskapsöverföring i ett interorganisatoriskt samarbete -En studie av hur formen för kunskapsflödet påverkar kunskapsöverföringen},
 year     = {2009},
}