Advanced

Årsredovisningspraxis i små och medelstora aktiebolag.

Riiner, Linda; Alm, Henrik and Karlsson, Erika (2000)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: Årsredovisningspraxis i små och medelstora aktiebolag Ämne/kurs: Magisteruppsats i redovisning, 10 poäng Seminarium: September 1999 Författare: Henrik Alm, Erika Karlsson, Linda Riiner Handledare: Sigurd Hansson, Sven-Arne Nilsson Nyckelord: årsredovisningspraxis, små och medelstora aktiebolag, ÅRL, normgivande organ och finansiell rapporterng Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara årsredovisningspraxis i
små och medelstora, icke börsnoterade aktiebolag. Metod: Metoden i uppsatsen är abduktiv, där teori och empiri alterneras och omtolkas i skenet av varandra under forskningsprocessen. Studien är inledningsvis av deskriptiv karaktär, men övergår efterhand i en explanativ fas, då praxis förklaras med de faktorer som... (More)
Titel: Årsredovisningspraxis i små och medelstora aktiebolag Ämne/kurs: Magisteruppsats i redovisning, 10 poäng Seminarium: September 1999 Författare: Henrik Alm, Erika Karlsson, Linda Riiner Handledare: Sigurd Hansson, Sven-Arne Nilsson Nyckelord: årsredovisningspraxis, små och medelstora aktiebolag, ÅRL, normgivande organ och finansiell rapporterng Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara årsredovisningspraxis i
små och medelstora, icke börsnoterade aktiebolag. Metod: Metoden i uppsatsen är abduktiv, där teori och empiri alterneras och omtolkas i skenet av varandra under forskningsprocessen. Studien är inledningsvis av deskriptiv karaktär, men övergår efterhand i en explanativ fas, då praxis förklaras med de faktorer som påverkar denna i små och medelstor, privatägda aktiebolag. Undersäkningen är indelad i tre delstudier: en undersökning av tjugo företags årsredovisningar, en studie av litteratur om påverkande faktorer samt intervjuer med sex revisorer från olika edovisnings-byråer för att få en inblick i revisorernas påverkan på praxis, där studierna tillsammans bidrar till att ge en inblick i , samt en förklaring till praxis. Slutsatser: Av våra undersökningar drar vi bland annat följande slutsatser gällande årsredovisningens utformning och innehåll i små och medelstora bolag: • Årsredovisningarna ser i stort sett likadana ut med minimal verbal information
• Bolagen använder framförallt kostnadsslagsindelad resultaträkning
• Den information som presenteras innefattar ej mer än vad lagen försekriver
• Förvaltningsberättelsen är i de flesta fallen intetsägande. Vad gäller de faktorer som påverkar årsredovisningspraxis i små och medelstora bolag drar vi bland annat följande slutsatser: • Praxis i små bolag uppkommernästan uteslutande genom revisorernas påverkan
• Varje revisionsbyrå har egna mallar för uppställningen av årsredovisningen
• De intressenter man normalt talar om visar svagt intresse vilken innebär att denna grupp har liten påverkan på årsredovisningspraxis
• Årsredovisningsfrågor har låg prioritet bland bolag av denna storlek, vilket innebär att bolagen själva inte påverkar praxis i nämnvärd utsträckning (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Riiner, Linda; Alm, Henrik and Karlsson, Erika
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Årsredovisningspraxis, små aktiebolag, medelstora aktiebolag, ÅRL, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339547
date added to LUP
2000-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:35:59
@misc{1339547,
 abstract   = {Titel:	Årsredovisningspraxis i små och medelstora aktiebolag Ämne/kurs: Magisteruppsats i redovisning, 10 poäng Seminarium:	September 1999 Författare:	Henrik Alm, Erika Karlsson, Linda Riiner Handledare:	Sigurd Hansson, Sven-Arne Nilsson Nyckelord:	årsredovisningspraxis, små och medelstora aktiebolag, ÅRL, normgivande organ och finansiell rapporterng Syfte:	Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara årsredovisningspraxis i
små och medelstora, icke börsnoterade aktiebolag. Metod:	Metoden i uppsatsen är abduktiv, där teori och empiri alterneras och omtolkas i skenet av varandra under forskningsprocessen. Studien är inledningsvis av deskriptiv karaktär, men övergår efterhand i en explanativ fas, då praxis förklaras med de faktorer som påverkar denna i små och medelstor, privatägda aktiebolag. Undersäkningen är indelad i tre delstudier: en undersökning av tjugo företags årsredovisningar, en studie av litteratur om påverkande faktorer samt intervjuer med sex revisorer från olika edovisnings-byråer för att få en inblick i revisorernas påverkan på praxis, där studierna tillsammans bidrar till att ge en inblick i , samt en förklaring till praxis. Slutsatser: Av våra undersökningar drar vi bland annat följande slutsatser gällande årsredovisningens utformning och innehåll i små och medelstora bolag: •	Årsredovisningarna ser i stort sett likadana ut med minimal verbal information
•	Bolagen använder framförallt kostnadsslagsindelad resultaträkning
•	Den information som presenteras innefattar ej mer än vad lagen försekriver
•	Förvaltningsberättelsen är i de flesta fallen intetsägande. Vad gäller de faktorer som påverkar årsredovisningspraxis i små och medelstora bolag drar vi bland annat följande slutsatser: •	Praxis i små bolag uppkommernästan uteslutande genom revisorernas påverkan
•	Varje revisionsbyrå har egna mallar för uppställningen av årsredovisningen
•	De intressenter man normalt talar om visar svagt intresse vilken innebär att denna grupp har liten påverkan på årsredovisningspraxis
•	Årsredovisningsfrågor har låg prioritet bland bolag av denna storlek, vilket innebär att bolagen själva inte påverkar praxis i nämnvärd utsträckning},
 author    = {Riiner, Linda and Alm, Henrik and Karlsson, Erika},
 keyword   = {Årsredovisningspraxis,små aktiebolag,medelstora aktiebolag,ÅRL,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Årsredovisningspraxis i små och medelstora aktiebolag.},
 year     = {2000},
}