Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Läkemedelsföretagens produktlivscyklers påverkan på börskursen - en explorativ studie

Lanner, Monica ; Willsteen, Marie and Andersson, My (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problem: Kan den externa värderingen, i form av aktiekursen, förklaras av en enskild aktivitet eller av flera aktiviteter i läkemedelsföretagens produktlivscykler? Syfte: Syftet med denna uppsats är att pröva om förändringar i läkemedelsföretagens börskursutvecklingar kan förklaras av aktiviteter i företagens produktlivscykler. Metod: För att på bästa sätt uppfylla vårt syfte är uppsatsen indelad i två delar. I första delen är verkligheten, utifrån teorin, formulerad i en hypotes som i uppsatsens andra del prövas empiriskt. Forskningsansatsen utifrån det övergripande syftet är explorativt. Förutom den explorativa ansatsen har vi dessutom använt oss av ett tentativt tillvägagångssätt. Slutsatserna av analysen får således ses som en hjälp på... (More)
Problem: Kan den externa värderingen, i form av aktiekursen, förklaras av en enskild aktivitet eller av flera aktiviteter i läkemedelsföretagens produktlivscykler? Syfte: Syftet med denna uppsats är att pröva om förändringar i läkemedelsföretagens börskursutvecklingar kan förklaras av aktiviteter i företagens produktlivscykler. Metod: För att på bästa sätt uppfylla vårt syfte är uppsatsen indelad i två delar. I första delen är verkligheten, utifrån teorin, formulerad i en hypotes som i uppsatsens andra del prövas empiriskt. Forskningsansatsen utifrån det övergripande syftet är explorativt. Förutom den explorativa ansatsen har vi dessutom använt oss av ett tentativt tillvägagångssätt. Slutsatserna av analysen får således ses som en hjälp på vägen för att i ett större perspektiv kunna bidra till en bredare förståelse för företagsvärdering av läkemedelsföretag. Slutsats: Vi har varken accepterat eller förkastat vår hypotes men anser oss ändå ha uppfyllt syftet då förändringarna i börskursen delvis kan förklaras av aktiviteter i läkemedelsföretagens produktlivscykler. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lanner, Monica ; Willsteen, Marie and Andersson, My
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Företagsvärdering, Aktieägarperspektiv, Läkemedelföretag, Aktiekursutveckling, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339609
date added to LUP
2003-06-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:44:16
@misc{1339609,
 abstract   = {Problem:	Kan den externa värderingen, i form av aktiekursen, förklaras av en enskild aktivitet eller av flera aktiviteter i läkemedelsföretagens produktlivscykler? Syfte: Syftet med denna uppsats är att pröva om förändringar i läkemedelsföretagens börskursutvecklingar kan förklaras av aktiviteter i företagens produktlivscykler. Metod: För att på bästa sätt uppfylla vårt syfte är uppsatsen indelad i två delar. I första delen är verkligheten, utifrån teorin, formulerad i en hypotes som i uppsatsens andra del prövas empiriskt. Forskningsansatsen utifrån det övergripande syftet är explorativt. Förutom den explorativa ansatsen har vi dessutom använt oss av ett tentativt tillvägagångssätt. Slutsatserna av analysen får således ses som en hjälp på vägen för att i ett större perspektiv kunna bidra till en bredare förståelse för företagsvärdering av läkemedelsföretag. Slutsats:	Vi har varken accepterat eller förkastat vår hypotes men anser oss ändå ha uppfyllt syftet då förändringarna i börskursen delvis kan förklaras av aktiviteter i läkemedelsföretagens produktlivscykler.},
 author    = {Lanner, Monica and Willsteen, Marie and Andersson, My},
 keyword   = {Företagsvärdering,Aktieägarperspektiv,Läkemedelföretag,Aktiekursutveckling,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Läkemedelsföretagens produktlivscyklers påverkan på börskursen - en explorativ studie},
 year     = {2003},
}