Advanced

Självscanning i dagligvaruhandeln

Blomqvist, Klas and Dagergård, Henrik (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Självscanning i dagligvaruhandeln -en konkurrensfördel eller inte? Seminariedatum: 2007-01-17 Ämne/Kurs: Magisteruppsats, FEK 591. Strategic Management, 10p. Författare: Klas Blomqvist, Henrik Dagergård Handledare: Hans Knutsson Fem nyckelord: Självscanning, dagligvaruhandeln, konkurrensfördel, strategisk grupp, differentierad strategi Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera om investeringar i ny teknik i dagligvaruhandeln, vilka ämnar rationalisera bort kassaprocessen, kan ligga till grund för en bestående konkurrensfördel. Metod: En kvalitativ studie med ett deduktivt angreppssätt har använts där två fallföretag har studerats. Vi har genomfört intervjuer med fallföretagen samt gjort observationer i... (More)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Självscanning i dagligvaruhandeln -en konkurrensfördel eller inte? Seminariedatum: 2007-01-17 Ämne/Kurs: Magisteruppsats, FEK 591. Strategic Management, 10p. Författare: Klas Blomqvist, Henrik Dagergård Handledare: Hans Knutsson Fem nyckelord: Självscanning, dagligvaruhandeln, konkurrensfördel, strategisk grupp, differentierad strategi Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera om investeringar i ny teknik i dagligvaruhandeln, vilka ämnar rationalisera bort kassaprocessen, kan ligga till grund för en bestående konkurrensfördel. Metod: En kvalitativ studie med ett deduktivt angreppssätt har använts där två fallföretag har studerats. Vi har genomfört intervjuer med fallföretagen samt gjort observationer i respektive butik. Teoretiskt perspektiv: För att få en djupare förståelse för hur konkurrensfördel uppnås studerar vi fallföretagen ur två perspektiv, dels externt och dels internt. För att analysera företagen ur ett externt perspektiv har vi använt bland annat positioneringsteorier och förklarar med hjälp av dessa hur fallföretagen försöker uppnå konkurrensfördel genom en unik position. För att sedan förklara det interna perspektivet används resursbaserade teorier. Slutsatser: Slutsatserna i denna uppsats är att det sannolikt går att uppnå en konkurrensfördel, gentemot andra strategiska grupper, med hjälp av självscanning. För att uppnå detta krävs dock vissa externa förutsättningar, exempelvis att butiken ska tillämpa en differentierad strategi som tillgodoser kunder som värdesätter snabbhet och bekvämlighet minst lika mycket som pris vid livsmedelsinköp. För att denna strategi ska bli framgångsrik fordras också interna förutsättningar såsom en motiverad och serviceinriktad personal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blomqvist, Klas and Dagergård, Henrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
självscanning, dagligvaruhandeln, konkurrensfördel, strategiska grupper, differntierad strategi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339616
date added to LUP
2007-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:25:00
@misc{1339616,
 abstract   = {Sammanfattning Uppsatsens titel:	Självscanning i dagligvaruhandeln -en konkurrensfördel eller inte? Seminariedatum: 2007-01-17 Ämne/Kurs: Magisteruppsats, FEK 591. Strategic Management, 10p. Författare: Klas Blomqvist, Henrik Dagergård Handledare: Hans Knutsson Fem nyckelord: Självscanning, dagligvaruhandeln, konkurrensfördel, strategisk grupp, differentierad strategi Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera om investeringar i ny teknik i dagligvaruhandeln, vilka ämnar rationalisera bort kassaprocessen, kan ligga till grund för en bestående konkurrensfördel. Metod: En kvalitativ studie med ett deduktivt angreppssätt har använts där två fallföretag har studerats. Vi har genomfört intervjuer med fallföretagen samt gjort observationer i respektive butik. Teoretiskt perspektiv: För att få en djupare förståelse för hur konkurrensfördel uppnås studerar vi fallföretagen ur två perspektiv, dels externt och dels internt. För att analysera företagen ur ett externt perspektiv har vi använt bland annat positioneringsteorier och förklarar med hjälp av dessa hur fallföretagen försöker uppnå konkurrensfördel genom en unik position. För att sedan förklara det interna perspektivet används resursbaserade teorier. Slutsatser: Slutsatserna i denna uppsats är att det sannolikt går att uppnå en konkurrensfördel, gentemot andra strategiska grupper, med hjälp av självscanning. För att uppnå detta krävs dock vissa externa förutsättningar, exempelvis att butiken ska tillämpa en differentierad strategi som tillgodoser kunder som värdesätter snabbhet och bekvämlighet minst lika mycket som pris vid livsmedelsinköp. För att denna strategi ska bli framgångsrik fordras också interna förutsättningar såsom en motiverad och serviceinriktad personal.},
 author    = {Blomqvist, Klas and Dagergård, Henrik},
 keyword   = {självscanning,dagligvaruhandeln,konkurrensfördel,strategiska grupper,differntierad strategi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självscanning i dagligvaruhandeln},
 year     = {2007},
}