Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Underhållande upplevelser på köpcentra och dess effekter på besöksfrekvens, försäljning, kundkaraktär och image

Pettersson, Jessica and Åkesson, Lisa (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Denna uppsats behandlar hur underhållande upplevelser som erbjuds på ett köpcentrum påverkar besöksfrekvensen, försäljning och imagen hos ett köpcentrum och dessutom betydelsen av olika kundkaraktärer. Studien är aktuell och relevant eftersom begreppet upplevelse just nu är ett modeord som är omdebatterat speciellt angående köpcentra och då som ett sätt att differentiera sig. Dessutom är den litteratur som finns inte av förklarande karaktär. Genom sex hypoteser har besöksfrekvens, försäljning, image och kundkaraktär i samband med underhållande upplevelser empiriskt undersökts genom en fallstudie. Studie objektet var Center Syd och en enkätundersökning genomfördes vid två tillfällen där centrumets besökare fick besvara en... (More)
Sammanfattning Denna uppsats behandlar hur underhållande upplevelser som erbjuds på ett köpcentrum påverkar besöksfrekvensen, försäljning och imagen hos ett köpcentrum och dessutom betydelsen av olika kundkaraktärer. Studien är aktuell och relevant eftersom begreppet upplevelse just nu är ett modeord som är omdebatterat speciellt angående köpcentra och då som ett sätt att differentiera sig. Dessutom är den litteratur som finns inte av förklarande karaktär. Genom sex hypoteser har besöksfrekvens, försäljning, image och kundkaraktär i samband med underhållande upplevelser empiriskt undersökts genom en fallstudie. Studie objektet var Center Syd och en enkätundersökning genomfördes vid två tillfällen där centrumets besökare fick besvara en enkät. Studiens resultat visar att besöksfrekvensen ökar när underhållande upplevelser erbjuds och att underhållningen inte skrämmer bort besökstrogna kunder. Dock framkom det åsikter och resultat som visar vissa tendenser till att några konsumenter valde att inte besöka centrumet när underhållning erbjöds. Vidare framkom det att försäljningen inte ökar på grund av underhållningen. Resultaten påvisar att köpbenägenheten inte distraheras när underhållande upplevelser erbjuds. Däremot har underhållning en positiv påverkan på imagen, dock enbart en liten påverkan. Till sist framkom det att olika kundkaraktärer verkar reagera olika på underhållande upplevelser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pettersson, Jessica and Åkesson, Lisa
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339627
date added to LUP
2003-12-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:49:06
@misc{1339627,
 abstract   = {Sammanfattning Denna uppsats behandlar hur underhållande upplevelser som erbjuds på ett köpcentrum påverkar besöksfrekvensen, försäljning och imagen hos ett köpcentrum och dessutom betydelsen av olika kundkaraktärer. Studien är aktuell och relevant eftersom begreppet upplevelse just nu är ett modeord som är omdebatterat speciellt angående köpcentra och då som ett sätt att differentiera sig. Dessutom är den litteratur som finns inte av förklarande karaktär. Genom sex hypoteser har besöksfrekvens, försäljning, image och kundkaraktär i samband med underhållande upplevelser empiriskt undersökts genom en fallstudie. Studie objektet var Center Syd och en enkätundersökning genomfördes vid två tillfällen där centrumets besökare fick besvara en enkät. Studiens resultat visar att besöksfrekvensen ökar när underhållande upplevelser erbjuds och att underhållningen inte skrämmer bort besökstrogna kunder. Dock framkom det åsikter och resultat som visar vissa tendenser till att några konsumenter valde att inte besöka centrumet när underhållning erbjöds. Vidare framkom det att försäljningen inte ökar på grund av underhållningen. Resultaten påvisar att köpbenägenheten inte distraheras när underhållande upplevelser erbjuds. Däremot har underhållning en positiv påverkan på imagen, dock enbart en liten påverkan. Till sist framkom det att olika kundkaraktärer verkar reagera olika på underhållande upplevelser.},
 author    = {Pettersson, Jessica and Åkesson, Lisa},
 keyword   = {Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Underhållande upplevelser på köpcentra och dess effekter på besöksfrekvens, försäljning, kundkaraktär och image},
 year     = {2003},
}