Advanced

Kommunal revision - En fallstudie av gransknings- och prövningsprocessen i tre kommuner

Övergaard, Maria and Holmgren, Annica (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att redogöra för kommunal revision i tre svenska kommuner med tyngdpunkt på gransknings- och prövningsprocessen. Vi ska jämföra processerna mellan dessa tre kommuner samt diskutera för- och nackdelar med att ha eget revisionskontor eller att anlita externt sakkunniga. Vi har använt oss av ett induktivt tillvägagångssätt och en kvalitativ metod. Empirin består av sex personliga intervjuer med en förtroendevald revisor och ett sakkunnigt biträde, från tre olika kommuner. Respondenternas uttalande om gransknings- och prövningsprocessen presenteras kommunvis. I uppsatsen har beslutsteori och agentteori använts. Då kommunallagen är en ramlag medför det att den kommunala revisionen skiljer sig åt mellan olika kommuner. Genom... (More)
Uppsatsens syfte är att redogöra för kommunal revision i tre svenska kommuner med tyngdpunkt på gransknings- och prövningsprocessen. Vi ska jämföra processerna mellan dessa tre kommuner samt diskutera för- och nackdelar med att ha eget revisionskontor eller att anlita externt sakkunniga. Vi har använt oss av ett induktivt tillvägagångssätt och en kvalitativ metod. Empirin består av sex personliga intervjuer med en förtroendevald revisor och ett sakkunnigt biträde, från tre olika kommuner. Respondenternas uttalande om gransknings- och prövningsprocessen presenteras kommunvis. I uppsatsen har beslutsteori och agentteori använts. Då kommunallagen är en ramlag medför det att den kommunala revisionen skiljer sig åt mellan olika kommuner. Genom fallstudierna bekräftar vi att våra utvalda kommuner utför dessa processer olika. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Övergaard, Maria and Holmgren, Annica
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kommunal revision, granskningsprocess, prövningsprocess, revisor, revision, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339670
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:09:12
@misc{1339670,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att redogöra för kommunal revision i tre svenska kommuner med tyngdpunkt på gransknings- och prövningsprocessen. Vi ska jämföra processerna mellan dessa tre kommuner samt diskutera för- och nackdelar med att ha eget revisionskontor eller att anlita externt sakkunniga. Vi har använt oss av ett induktivt tillvägagångssätt och en kvalitativ metod. Empirin består av sex personliga intervjuer med en förtroendevald revisor och ett sakkunnigt biträde, från tre olika kommuner. Respondenternas uttalande om gransknings- och prövningsprocessen presenteras kommunvis. I uppsatsen har beslutsteori och agentteori använts. Då kommunallagen är en ramlag medför det att den kommunala revisionen skiljer sig åt mellan olika kommuner. Genom fallstudierna bekräftar vi att våra utvalda kommuner utför dessa processer olika.},
 author    = {Övergaard, Maria and Holmgren, Annica},
 keyword   = {kommunal revision,granskningsprocess,prövningsprocess,revisor,revision,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunal revision - En fallstudie av gransknings- och prövningsprocessen i tre kommuner},
 year     = {2006},
}