Advanced

Chefer - Morgondagens bristvara? - en studie om chefsförsörjning

Svensson, Martin and Duron Lopez, Carlos (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens huvudproblem: Grunden för uppsatsens problematik baseras på den stora generationsväxling som förväntas ske inom det svenska näringslivet under den kommande tioårsperioden. Enligt en färsk undersökning beräknas cirka hälften av totalt 500 000 svenska chefer då försvinna från näringslivet. Detta beror till stor del på att den beryktade 40-talist generationen kommer att gå i pension och på så sätt lämna en stor lucka efter sig. Kommande generationer har därför en stor roll att axla, samtidigt som omvärldskraven på företagsledare tycks öka. Denna chefsbrist förvärras av att kommande generationer, särskilt 70-talisterna, verkar ha en annorlunda och mer negativ inställning gentemot chefsjobbet. Utförda undersökningar visar på att... (More)
Uppsatsens huvudproblem: Grunden för uppsatsens problematik baseras på den stora generationsväxling som förväntas ske inom det svenska näringslivet under den kommande tioårsperioden. Enligt en färsk undersökning beräknas cirka hälften av totalt 500 000 svenska chefer då försvinna från näringslivet. Detta beror till stor del på att den beryktade 40-talist generationen kommer att gå i pension och på så sätt lämna en stor lucka efter sig. Kommande generationer har därför en stor roll att axla, samtidigt som omvärldskraven på företagsledare tycks öka. Denna chefsbrist förvärras av att kommande generationer, särskilt 70-talisterna, verkar ha en annorlunda och mer negativ inställning gentemot chefsjobbet. Utförda undersökningar visar på att chefsjobbet inte med nödvändighet längre ses som eftersträvansvärt. Vi ser här två krafter som samverkar i negativ riktning för den framtida svenska chefsförsörjningen. Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen kring huruvida den förmodade chefsbristen ses som ett problem inom näringslivet, samt undersöka hur väl rustade olika företag anser sig stå inför kommande faktum. Samtidigt ämnar vi utreda vilka faktorer som eventuellt kan ligga bakom yngre generationers, främst 70-talisternas, inställning att inte verka vilja ta det sista steget upp till en ledande befattning inom företagen. Tillvägagångssätt: Genom att först utföra en grundlig litteraturstudie av aktuella teoretiska resonemang, gavs riktlinjerna för uppsatsen fortsatta gång. Detta bidrog till att problematiken kunde konkretiseras och vidare avgränsas. Då studien är av förståelsekaraktär togs beslut att genomföra åtta stycken djupintervjuer med personer som dagligen arbetar med chefsförsörjningsfrågor, och då skulle ha god insyn i vår problematisering. I urvalet av respondenter hittas därför idel erfarna personer såsom professionella rekryterare, personalchefer och en personaldirektör. Analysen grundar sig sedan på gemensamma nämnare och skillnader som framkom vid intervjuerna, vilka även knyts samman med information som framkom under litteraturstudien. Våra slutsatser: Den antagna problemställningen visade sig vara väldigt mångfacetterad, där olika företag, eller snarare branscher tycks ha olika grundförutsättningar för att lösa den framtida chefsförsörjningen. Företag som förväntas få svårigheter med att lösa chefsrekryteringen är olyckligtvis statliga organisationer samt traditionsbundna företag som verkar i mogna branscher. Andra sidan representeras av flexibla och solventa företag som ständigt genomgår organisatoriska förändringar ur ett långsiktigt perspektiv, där medvetandegraden för chefsförsörjningen är hög. Dessutom återfinns även organisationer där medvetenheten inför annalkande problem förvisso är hög, men där begränsade resurser och kortsiktigt planerande sätter käppar i hjulet. Faktumet som trots allt återstår, oavsett situation, är att rekryterare och HR-avdelningar står inför sin största utmaning någonsin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Martin and Duron Lopez, Carlos
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Rationell, normativ och informell chefsförsörjning, intern och extern rekrytering, 70-talister, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339686
date added to LUP
2006-01-27
date last changed
2012-04-02 15:50:36
@misc{1339686,
 abstract   = {Uppsatsens huvudproblem: Grunden för uppsatsens problematik baseras på den stora generationsväxling som förväntas ske inom det svenska näringslivet under den kommande tioårsperioden. Enligt en färsk undersökning beräknas cirka hälften av totalt 500 000 svenska chefer då försvinna från näringslivet. Detta beror till stor del på att den beryktade 40-talist generationen kommer att gå i pension och på så sätt lämna en stor lucka efter sig. Kommande generationer har därför en stor roll att axla, samtidigt som omvärldskraven på företagsledare tycks öka. Denna chefsbrist förvärras av att kommande generationer, särskilt 70-talisterna, verkar ha en annorlunda och mer negativ inställning gentemot chefsjobbet. Utförda undersökningar visar på att chefsjobbet inte med nödvändighet längre ses som eftersträvansvärt. Vi ser här två krafter som samverkar i negativ riktning för den framtida svenska chefsförsörjningen. Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen kring huruvida den förmodade chefsbristen ses som ett problem inom näringslivet, samt undersöka hur väl rustade olika företag anser sig stå inför kommande faktum. Samtidigt ämnar vi utreda vilka faktorer som eventuellt kan ligga bakom yngre generationers, främst 70-talisternas, inställning att inte verka vilja ta det sista steget upp till en ledande befattning inom företagen. Tillvägagångssätt: Genom att först utföra en grundlig litteraturstudie av aktuella teoretiska resonemang, gavs riktlinjerna för uppsatsen fortsatta gång. Detta bidrog till att problematiken kunde konkretiseras och vidare avgränsas. Då studien är av förståelsekaraktär togs beslut att genomföra åtta stycken djupintervjuer med personer som dagligen arbetar med chefsförsörjningsfrågor, och då skulle ha god insyn i vår problematisering. I urvalet av respondenter hittas därför idel erfarna personer såsom professionella rekryterare, personalchefer och en personaldirektör. Analysen grundar sig sedan på gemensamma nämnare och skillnader som framkom vid intervjuerna, vilka även knyts samman med information som framkom under litteraturstudien. Våra slutsatser: Den antagna problemställningen visade sig vara väldigt mångfacetterad, där olika företag, eller snarare branscher tycks ha olika grundförutsättningar för att lösa den framtida chefsförsörjningen. Företag som förväntas få svårigheter med att lösa chefsrekryteringen är olyckligtvis statliga organisationer samt traditionsbundna företag som verkar i mogna branscher. Andra sidan representeras av flexibla och solventa företag som ständigt genomgår organisatoriska förändringar ur ett långsiktigt perspektiv, där medvetandegraden för chefsförsörjningen är hög. Dessutom återfinns även organisationer där medvetenheten inför annalkande problem förvisso är hög, men där begränsade resurser och kortsiktigt planerande sätter käppar i hjulet. Faktumet som trots allt återstår, oavsett situation, är att rekryterare och HR-avdelningar står inför sin största utmaning någonsin.},
 author    = {Svensson, Martin and Duron Lopez, Carlos},
 keyword   = {Rationell,normativ och informell chefsförsörjning,intern och extern rekrytering,70-talister,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Chefer - Morgondagens bristvara? - en studie om chefsförsörjning},
 year     = {2006},
}