Advanced

Sambandet mellan redovisning och beskattning - Vilka effekter kan en frikoppling mellan redovisning och beskattning tänkas få i Sverige?

Johnsson, Sebastian and Fransson, Rikard (2009)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Sambandet mellan redovisning och beskattning – Vilka effekter kan en frikoppling mellan redovisning och beskattning tänkas få i Sverige? Syftet med denna rapport är:
• Att redogöra för ett antal aktörers inställning till en eventuell frikoppling,
• Att diskutera möjliga effekter av en frikoppling och jämföra dessa med respondenters inställning samt
• Att redogöra för vilka effekter som kan uppstå för olika företagskategorier. Våra empiriska studier utgår till stor del utifrån utredningen SOU 2008:80 och vår övergripande ansats är därför deduktiv. Då vårt behandlade problemområde är relativt komplext har vi valt ett kvalitativt angreppssätt i form av personliga intervjuer för att samla in vår empiri. Vår teoretiska referensram utgörs av... (More)
Sambandet mellan redovisning och beskattning – Vilka effekter kan en frikoppling mellan redovisning och beskattning tänkas få i Sverige? Syftet med denna rapport är:
• Att redogöra för ett antal aktörers inställning till en eventuell frikoppling,
• Att diskutera möjliga effekter av en frikoppling och jämföra dessa med respondenters inställning samt
• Att redogöra för vilka effekter som kan uppstå för olika företagskategorier. Våra empiriska studier utgår till stor del utifrån utredningen SOU 2008:80 och vår övergripande ansats är därför deduktiv. Då vårt behandlade problemområde är relativt komplext har vi valt ett kvalitativt angreppssätt i form av personliga intervjuer för att samla in vår empiri. Vår teoretiska referensram utgörs av normer och principer som har att göra med sambandet mellan redovisning och beskattning. Vi återger även huvuddragen av utredningen SOU 2008:80. Vårt empiriska material består av information som samlats in vid personliga intervjuer. Vi har intervjuat en skatterevisor vid Skatteverket, en auktoriserad revisor samt en skattejurist tillika expertutredare inom SOU 2008:80. För merparten av Sveriges företag (K1- och K2-företagen) kommer en frikoppling troligtvis inte medföra alltför stora skillnader jämfört med idag. För de större företagen (K3- och K4-företagen) kommer den administrativa bördan att öka till följd av en frikoppling. Under en övergångsperiod anses vidare en frikoppling medföra merkostnader för exempelvis Skatteverket samt att större krav kommer att ställas på revisorers kompetens. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson, Sebastian and Fransson, Rikard
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Redovisning, beskattning, SOU 2008:80, frikoppling, effekter, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339691
date added to LUP
2009-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:18:02
@misc{1339691,
 abstract   = {Sambandet mellan redovisning och beskattning – Vilka effekter kan en frikoppling mellan redovisning och beskattning tänkas få i Sverige? Syftet med denna rapport är:
• Att redogöra för ett antal aktörers inställning till en eventuell frikoppling,
• Att diskutera möjliga effekter av en frikoppling och jämföra dessa med respondenters inställning samt
• Att redogöra för vilka effekter som kan uppstå för olika företagskategorier. Våra empiriska studier utgår till stor del utifrån utredningen SOU 2008:80 och vår övergripande ansats är därför deduktiv. Då vårt behandlade problemområde är relativt komplext har vi valt ett kvalitativt angreppssätt i form av personliga intervjuer för att samla in vår empiri. Vår teoretiska referensram utgörs av normer och principer som har att göra med sambandet mellan redovisning och beskattning. Vi återger även huvuddragen av utredningen SOU 2008:80. Vårt empiriska material består av information som samlats in vid personliga intervjuer. Vi har intervjuat en skatterevisor vid Skatteverket, en auktoriserad revisor samt en skattejurist tillika expertutredare inom SOU 2008:80. För merparten av Sveriges företag (K1- och K2-företagen) kommer en frikoppling troligtvis inte medföra alltför stora skillnader jämfört med idag. För de större företagen (K3- och K4-företagen) kommer den administrativa bördan att öka till följd av en frikoppling. Under en övergångsperiod anses vidare en frikoppling medföra merkostnader för exempelvis Skatteverket samt att större krav kommer att ställas på revisorers kompetens.},
 author    = {Johnsson, Sebastian and Fransson, Rikard},
 keyword   = {Redovisning,beskattning,SOU 2008:80,frikoppling,effekter,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sambandet mellan redovisning och beskattning - Vilka effekter kan en frikoppling mellan redovisning och beskattning tänkas få i Sverige?},
 year     = {2009},
}