Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En ökenstorm i Sverige - Hur kan företag hantera förändrade förutsättningar i ett mångkulturellt samhälle?

Strömberg, Jerry and Sandström, Karin (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
PROBLEM: En demografisk förändring i form av en ökad kulturell heterogenitet har på kort tid ägt rum i Sverige liksom i många andra länder. Idag har nästan 2 av 9 miljoner invånare i Sverige invandrarbakgrund. När företag arbetar med marknadsföring förbises ofta betydelsen av skillnader i form av språk och kultur som följer grupper med invandrarbakgrund. SYFTE: Syftet med uppsatsen är att skapa hypoteser rörande om företag i sin marknadsföring kan använda specifika strategier för att nå individer och grupper med invandrarbakgrund på den svenska marknaden. METOD: Den övergripande metoden som använts är en fallstudie där Folksam varit huvudobjekt. Folksam har även relaterats till två andra företag: FöreningsSparbanken och Åhléns. En... (More)
PROBLEM: En demografisk förändring i form av en ökad kulturell heterogenitet har på kort tid ägt rum i Sverige liksom i många andra länder. Idag har nästan 2 av 9 miljoner invånare i Sverige invandrarbakgrund. När företag arbetar med marknadsföring förbises ofta betydelsen av skillnader i form av språk och kultur som följer grupper med invandrarbakgrund. SYFTE: Syftet med uppsatsen är att skapa hypoteser rörande om företag i sin marknadsföring kan använda specifika strategier för att nå individer och grupper med invandrarbakgrund på den svenska marknaden. METOD: Den övergripande metoden som använts är en fallstudie där Folksam varit huvudobjekt. Folksam har även relaterats till två andra företag: FöreningsSparbanken och Åhléns. En referensram har skapats utifrån områdena kognitivt beteende, interkulturell kommunikation, tjänstemarknadsföring och systemteori. Dessa har använts som instrument för att analysera hur företagen hanterar en ökad kulturell och språklig heterogenitet på den svenska marknaden. SLUTSATSER: Inom tjänstebranschen kan det vara möjligt att behandla invandrare som en grupp under förutsättning att relationsmarknadsföring nyttjas. Relationsmarknadsföring kan vara ett effektivt verktyg för att nå invandrare då det finns förutsättningar för att uppnå hög kundnöjdhet, och därmed lojala kunder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Strömberg, Jerry and Sandström, Karin
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
tjänstemarknadsföring, interkulturell kommunikation, mångfald, word-of-mouth, systemteori, invandrare, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339763
date added to LUP
2004-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:10:49
@misc{1339763,
 abstract   = {{PROBLEM: En demografisk förändring i form av en ökad kulturell heterogenitet har på kort tid ägt rum i Sverige liksom i många andra länder. Idag har nästan 2 av 9 miljoner invånare i Sverige invandrarbakgrund. När företag arbetar med marknadsföring förbises ofta betydelsen av skillnader i form av språk och kultur som följer grupper med invandrarbakgrund. SYFTE: Syftet med uppsatsen är att skapa hypoteser rörande om företag i sin marknadsföring kan använda specifika strategier för att nå individer och grupper med invandrarbakgrund på den svenska marknaden. METOD: Den övergripande metoden som använts är en fallstudie där Folksam varit huvudobjekt. Folksam har även relaterats till två andra företag: FöreningsSparbanken och Åhléns. En referensram har skapats utifrån områdena kognitivt beteende, interkulturell kommunikation, tjänstemarknadsföring och systemteori. Dessa har använts som instrument för att analysera hur företagen hanterar en ökad kulturell och språklig heterogenitet på den svenska marknaden. SLUTSATSER: Inom tjänstebranschen kan det vara möjligt att behandla invandrare som en grupp under förutsättning att relationsmarknadsföring nyttjas. Relationsmarknadsföring kan vara ett effektivt verktyg för att nå invandrare då det finns förutsättningar för att uppnå hög kundnöjdhet, och därmed lojala kunder.}},
 author    = {{Strömberg, Jerry and Sandström, Karin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En ökenstorm i Sverige - Hur kan företag hantera förändrade förutsättningar i ett mångkulturellt samhälle?}},
 year     = {{2004}},
}