Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Verksamhetsstyrning i goda och dåliga tider

Svensson, Hanna ; Holmberg, Tove and Sedlenieks, Maria (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att studera hur verksamhetsstyrningen på fyra utvalda företag ser ut i goda och dåliga tider. Vi har använt oss av ett kvalitativt angreppssätt genom ställda enkätfrågor till chefer samt en chefsrekryterare. Angreppsättet är även abduktivt då vi växlar mellan empiri och teorier. De utvalda företagen är placerade i Brandingers modell över planeringssituationer för att sprida dem enligt kriterierna "föränderliga affärsförutsättningar" och "lätthet att förändras". Vi har kommit fram till ett antal hypoteser som visar på tendenser att mer förändringsbenägna företag förändrar sin verksamhetsstyrning i större utsträckning. De förflyttar sig också mot målstyrning i sämre tider och en övergång i sammansättningen chefskap... (More)
Uppsatsen syftar till att studera hur verksamhetsstyrningen på fyra utvalda företag ser ut i goda och dåliga tider. Vi har använt oss av ett kvalitativt angreppssätt genom ställda enkätfrågor till chefer samt en chefsrekryterare. Angreppsättet är även abduktivt då vi växlar mellan empiri och teorier. De utvalda företagen är placerade i Brandingers modell över planeringssituationer för att sprida dem enligt kriterierna "föränderliga affärsförutsättningar" och "lätthet att förändras". Vi har kommit fram till ett antal hypoteser som visar på tendenser att mer förändringsbenägna företag förändrar sin verksamhetsstyrning i större utsträckning. De förflyttar sig också mot målstyrning i sämre tider och en övergång i sammansättningen chefskap sker, från ledarskap till mer management. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Hanna ; Holmberg, Tove and Sedlenieks, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
management, Adizes, verksamhetsstyrning, ledarskap, Kotter, ledarstil, goda och dåliga tider, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339772
date added to LUP
2003-06-02 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:37:42
@misc{1339772,
 abstract   = {Uppsatsen syftar till att studera hur verksamhetsstyrningen på fyra utvalda företag ser ut i goda och dåliga tider. Vi har använt oss av ett kvalitativt angreppssätt genom ställda enkätfrågor till chefer samt en chefsrekryterare. Angreppsättet är även abduktivt då vi växlar mellan empiri och teorier. De utvalda företagen är placerade i Brandingers modell över planeringssituationer för att sprida dem enligt kriterierna "föränderliga affärsförutsättningar" och "lätthet att förändras". Vi har kommit fram till ett antal hypoteser som visar på tendenser att mer förändringsbenägna företag förändrar sin verksamhetsstyrning i större utsträckning. De förflyttar sig också mot målstyrning i sämre tider och en övergång i sammansättningen chefskap sker, från ledarskap till mer management.},
 author    = {Svensson, Hanna and Holmberg, Tove and Sedlenieks, Maria},
 keyword   = {management,Adizes,verksamhetsstyrning,ledarskap,Kotter,ledarstil,goda och dåliga tider,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Verksamhetsstyrning i goda och dåliga tider},
 year     = {2003},
}