Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Swapspreadens förklaringsfaktorer i Sverige

Paulsson, Catharina ; Holme, David and Nicklasson, Linda (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problemformulering: Swapspreaden undersöks i flertalet studier, i bland annat USA, Japan och Australien. Dessa studier påvisar åtskilliga förklaringar till swapspreaden, men de olika empiriska studierna, baserade på olika marknader, finner inte samma förklaringar. Vi ställer oss därför frågan om samma förklaringsfaktorer finns till den svenska swapspreaden. Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida de förklarings-faktorer som påvisats i tidigare, utländska studier även förklarar swapspreaden i Sverige. Metod: Vår studie är av kvantitativ karaktär med ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt. Vi ställer upp hypoteser om swapspreadens förklaringsfaktorer som vi sedan testar med olika proxies genom regressionsanalys. Slutsats: Vi... (More)
Problemformulering: Swapspreaden undersöks i flertalet studier, i bland annat USA, Japan och Australien. Dessa studier påvisar åtskilliga förklaringar till swapspreaden, men de olika empiriska studierna, baserade på olika marknader, finner inte samma förklaringar. Vi ställer oss därför frågan om samma förklaringsfaktorer finns till den svenska swapspreaden. Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida de förklarings-faktorer som påvisats i tidigare, utländska studier även förklarar swapspreaden i Sverige. Metod: Vår studie är av kvantitativ karaktär med ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt. Vi ställer upp hypoteser om swapspreadens förklaringsfaktorer som vi sedan testar med olika proxies genom regressionsanalys. Slutsats: Vi undersöker förklaringsfaktorerna kreditrisk, avkastnings-kurvans lutning och nivå, räntevolatilitet, brist på likviditet, internationell koppling mellan marknader, LIBOR-spread och den laggade swapspreaden. De faktorer som vi anser förklarar swapspreaden i Sverige är avkastningskurvans lutning, nivå och den laggade svenska swapspreaden. Andra förklaringsfaktorer visar sig antingen vara insignifikanta eller opassande som proxy. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Paulsson, Catharina ; Holme, David and Nicklasson, Linda
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Swap, swapspread, kreditrisk, avkastningskurva, räntevolatilitet, likviditet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339784
date added to LUP
2003-06-13 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:42:07
@misc{1339784,
 abstract   = {Problemformulering: Swapspreaden undersöks i flertalet studier, i bland annat USA, Japan och Australien. Dessa studier påvisar åtskilliga förklaringar till swapspreaden, men de olika empiriska studierna, baserade på olika marknader, finner inte samma förklaringar. Vi ställer oss därför frågan om samma förklaringsfaktorer finns till den svenska swapspreaden. Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida de förklarings-faktorer som påvisats i tidigare, utländska studier även förklarar swapspreaden i Sverige. Metod: Vår studie är av kvantitativ karaktär med ett hypotetiskt-deduktivt angreppssätt. Vi ställer upp hypoteser om swapspreadens förklaringsfaktorer som vi sedan testar med olika proxies genom regressionsanalys. Slutsats: Vi undersöker förklaringsfaktorerna kreditrisk, avkastnings-kurvans lutning och nivå, räntevolatilitet, brist på likviditet, internationell koppling mellan marknader, LIBOR-spread och den laggade swapspreaden. De faktorer som vi anser förklarar swapspreaden i Sverige är avkastningskurvans lutning, nivå och den laggade svenska swapspreaden. Andra förklaringsfaktorer visar sig antingen vara insignifikanta eller opassande som proxy.},
 author    = {Paulsson, Catharina and Holme, David and Nicklasson, Linda},
 keyword   = {Swap,swapspread,kreditrisk,avkastningskurva,räntevolatilitet,likviditet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Swapspreadens förklaringsfaktorer i Sverige},
 year     = {2003},
}