Advanced

Värderingsmetoders tillämplighet på Teleagent - En fallstudie på ett företag i elektronikkomponentbranschen

Johansson, Kristoffer; Appelqvist Nolin, Karl; Emilson, Henrik and Högström, Henning (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka befintlig värderingsteoris tillämplighet på fallföretaget. Fallföretaget jämförs även med konkurrenter i branschen för att utreda generaliserbarheten för fallstudiens resultat på branschen som helhet. En kvalitativ analys av ett fallföretag genomförs. Information erhålls genom intervjuer med fallföretagets VD och utvalda analytiker och branschkunniga, samt genom insamlande av finansiell data. En kvantitativ branschstudie genomförs i syfte att jämföra fallföretaget med dess konkurrenter. Den teoretiska referensramen baseras på erkända värderingsmodeller som kan tillämpas på privatägda företag. Studien fokuserar på diskonterad kassaflödesteori, realoptionsteori och multipelanalys. Studien visar att både... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka befintlig värderingsteoris tillämplighet på fallföretaget. Fallföretaget jämförs även med konkurrenter i branschen för att utreda generaliserbarheten för fallstudiens resultat på branschen som helhet. En kvalitativ analys av ett fallföretag genomförs. Information erhålls genom intervjuer med fallföretagets VD och utvalda analytiker och branschkunniga, samt genom insamlande av finansiell data. En kvantitativ branschstudie genomförs i syfte att jämföra fallföretaget med dess konkurrenter. Den teoretiska referensramen baseras på erkända värderingsmodeller som kan tillämpas på privatägda företag. Studien fokuserar på diskonterad kassaflödesteori, realoptionsteori och multipelanalys. Studien visar att både diskonterad kassaflödesanalys och realoptionsanalys är applicerbara på fallföretaget, däremot erhålls inget värde på företaget genom en multipelanalys. En diskonterad kassaflödesanalys har således störst applicerbarhet på fallföretaget då metoden tar i beaktning de faktorer som avgör företagets värde. Fallföretaget är inte representativt för branschen och därmed kan inte resultaten generaliseras för andra agenter och distributörer på marknaden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1339840,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka befintlig värderingsteoris tillämplighet på fallföretaget. Fallföretaget jämförs även med konkurrenter i branschen för att utreda generaliserbarheten för fallstudiens resultat på branschen som helhet. En kvalitativ analys av ett fallföretag genomförs. Information erhålls genom intervjuer med fallföretagets VD och utvalda analytiker och branschkunniga, samt genom insamlande av finansiell data. En kvantitativ branschstudie genomförs i syfte att jämföra fallföretaget med dess konkurrenter. Den teoretiska referensramen baseras på erkända värderingsmodeller som kan tillämpas på privatägda företag. Studien fokuserar på diskonterad kassaflödesteori, realoptionsteori och multipelanalys. Studien visar att både diskonterad kassaflödesanalys och realoptionsanalys är applicerbara på fallföretaget, däremot erhålls inget värde på företaget genom en multipelanalys. En diskonterad kassaflödesanalys har således störst applicerbarhet på fallföretaget då metoden tar i beaktning de faktorer som avgör företagets värde. Fallföretaget är inte representativt för branschen och därmed kan inte resultaten generaliseras för andra agenter och distributörer på marknaden.},
 author    = {Johansson, Kristoffer and Appelqvist Nolin, Karl and Emilson, Henrik and Högström, Henning},
 keyword   = {Realoptionsanalys,diskonterad kassaflödesanalys,multipelanalys,agent- och distributionsföretag,elektronikkomponentbranschen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värderingsmetoders tillämplighet på Teleagent - En fallstudie på ett företag i elektronikkomponentbranschen},
 year     = {2008},
}