Advanced

Avskaffandet av revisionsplikten - Hur stora blir förändringarna?

Svahn, Anna and Johansson, Mattias (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken påverkan ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten kommer att innebära för revisionsbyråer, redovisningsbyråer, banker, Skatteverket och även till viss del ur företagens synvinkel. För att uppnå vårt syfte har vi valt att göra personliga intervjuer av semistrukturerad karaktär med revisorer, redovisningskonsulter, banker, SME och Skatteverket. Vi har under studiens gång inspirerats av grounded theory och vi har även tagit del av både litteratur och debattartiklar inom området. I teoriavsnittet har vi presenterat revisorns uppgifter samt revisionens betydelse. Vi har även presenterat revisionsplikten och hur ett avskaffande skulle kunna påverka olika intressenter. Genom vår studie har vi... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken påverkan ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten kommer att innebära för revisionsbyråer, redovisningsbyråer, banker, Skatteverket och även till viss del ur företagens synvinkel. För att uppnå vårt syfte har vi valt att göra personliga intervjuer av semistrukturerad karaktär med revisorer, redovisningskonsulter, banker, SME och Skatteverket. Vi har under studiens gång inspirerats av grounded theory och vi har även tagit del av både litteratur och debattartiklar inom området. I teoriavsnittet har vi presenterat revisorns uppgifter samt revisionens betydelse. Vi har även presenterat revisionsplikten och hur ett avskaffande skulle kunna påverka olika intressenter. Genom vår studie har vi kommit fram till att värdet av revisionen är enkelt att fastställa medan åsikterna kring revisionsplikten går isär. I framtiden kommer ett ökat antal specialister att ha rådgivande roller där kompetens och närhet till klienten blir den primära nyckeln till framgång. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svahn, Anna and Johansson, Mattias
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Revisor, revision, revisionsplikt, SME, intressenter, debatt, regelförenklingar, samhällsnytta., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339890
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:09:08
@misc{1339890,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken påverkan ett eventuellt avskaffande av revisionsplikten kommer att innebära för revisionsbyråer, redovisningsbyråer, banker, Skatteverket och även till viss del ur företagens synvinkel. För att uppnå vårt syfte har vi valt att göra personliga intervjuer av semistrukturerad karaktär med revisorer, redovisningskonsulter, banker, SME och Skatteverket. Vi har under studiens gång inspirerats av grounded theory och vi har även tagit del av både litteratur och debattartiklar inom området. I teoriavsnittet har vi presenterat revisorns uppgifter samt revisionens betydelse. Vi har även presenterat revisionsplikten och hur ett avskaffande skulle kunna påverka olika intressenter. Genom vår studie har vi kommit fram till att värdet av revisionen är enkelt att fastställa medan åsikterna kring revisionsplikten går isär. I framtiden kommer ett ökat antal specialister att ha rådgivande roller där kompetens och närhet till klienten blir den primära nyckeln till framgång.},
 author    = {Svahn, Anna and Johansson, Mattias},
 keyword   = {Revisor,revision,revisionsplikt,SME,intressenter,debatt,regelförenklingar,samhällsnytta.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avskaffandet av revisionsplikten - Hur stora blir förändringarna?},
 year     = {2008},
}