Advanced

Affärsriskens samband med kapitalstrukturen inom olika branscher – skillnader, likheter och anledningar

Deibrant, Andreas; Almemark, Martin and Nordström, Marcus (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att inom olika branscher undersöka sambandet mellan affärsrisk och kapitalstruktur, samt för att erhålla en djupare förklaring för detta samband, ge en utförlig analys av affärsrisken. Undersökningen utgår från en kvantitativ metod i form av Spearmans rangkorrelation där skuldsättningsgraden ställs i relation till variationen i räntabiliteten på totalt kapital för att testa sambandet inom varje bransch. En kvalitativ analys av affärsrisken ligger sedan till grund för en granskning av det kvantitativa utfallet. Utifrån den kvantitativa undersökningen går det att konstatera att inget signifikant samband mellan affärsrisken och kapitalstrukturen föreligger. Vi kan dock urskilja tydliga mönster där skogsbranschen... (More)
Syftet med uppsatsen är att inom olika branscher undersöka sambandet mellan affärsrisk och kapitalstruktur, samt för att erhålla en djupare förklaring för detta samband, ge en utförlig analys av affärsrisken. Undersökningen utgår från en kvantitativ metod i form av Spearmans rangkorrelation där skuldsättningsgraden ställs i relation till variationen i räntabiliteten på totalt kapital för att testa sambandet inom varje bransch. En kvalitativ analys av affärsrisken ligger sedan till grund för en granskning av det kvantitativa utfallet. Utifrån den kvantitativa undersökningen går det att konstatera att inget signifikant samband mellan affärsrisken och kapitalstrukturen föreligger. Vi kan dock urskilja tydliga mönster där skogsbranschen uppvisar ett negativt samband medan detaljhandeln samt IT visar tendenser till ett positivt, vilket motsätter sig den teoretiska utgångspunkten. Kvalitativ analys av affärsrisken visar på tydliga skillnader i olika riskfaktorers inverkan mellan branscherna, vilket kan förklara det kvantitativa utfallet. Avslutningsvis bedöms andra faktor än affärsrisk, såsom lönsamhet, inverka på bestämningen av kapitalstrukturen. Detta främst för detaljhandel och IT. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Deibrant, Andreas; Almemark, Martin and Nordström, Marcus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
affärsrisk, Ward, Modigliani & Miller, rangkorrelation, kapitalstruktur, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339909
date added to LUP
2008-01-18
date last changed
2012-04-02 16:50:08
@misc{1339909,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att inom olika branscher undersöka sambandet mellan affärsrisk och kapitalstruktur, samt för att erhålla en djupare förklaring för detta samband, ge en utförlig analys av affärsrisken. Undersökningen utgår från en kvantitativ metod i form av Spearmans rangkorrelation där skuldsättningsgraden ställs i relation till variationen i räntabiliteten på totalt kapital för att testa sambandet inom varje bransch. En kvalitativ analys av affärsrisken ligger sedan till grund för en granskning av det kvantitativa utfallet. Utifrån den kvantitativa undersökningen går det att konstatera att inget signifikant samband mellan affärsrisken och kapitalstrukturen föreligger. Vi kan dock urskilja tydliga mönster där skogsbranschen uppvisar ett negativt samband medan detaljhandeln samt IT visar tendenser till ett positivt, vilket motsätter sig den teoretiska utgångspunkten. Kvalitativ analys av affärsrisken visar på tydliga skillnader i olika riskfaktorers inverkan mellan branscherna, vilket kan förklara det kvantitativa utfallet. Avslutningsvis bedöms andra faktor än affärsrisk, såsom lönsamhet, inverka på bestämningen av kapitalstrukturen. Detta främst för detaljhandel och IT.},
 author    = {Deibrant, Andreas and Almemark, Martin and Nordström, Marcus},
 keyword   = {affärsrisk,Ward,Modigliani & Miller,rangkorrelation,kapitalstruktur,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Affärsriskens samband med kapitalstrukturen inom olika branscher – skillnader, likheter och anledningar},
 year     = {2008},
}