Advanced

Kreditbetyg - en alfabetisk utgångspunkt i ett numeriskt perspektiv

Ekström, Ola and Lindgren, Christian (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att, på den amerikanska marknaden, undersöka vilka publika finansiella nyckeltal som påverkar ett företags långsiktiga kreditbetyg. Studien ämnar även, i samma kontext, utreda hur nyckeltalen förhåller sig till varandra. Den teoretiska referensramen består av tidigare forskning och som metod har en multipel linjär regressionsmodell använts. Empirin är baserad på företag på amerikanska S&P 500. Slutsatsen är att det med 8 finansiella nyckeltal är möjligt att förklara ca 65 % av ett kreditbetyg.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekström, Ola and Lindgren, Christian
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kreditbetyg, företagsobligationer, multipel regression, finansiella nyckeltal, ratingföretag, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339921
date added to LUP
2008-06-04
date last changed
2012-04-02 16:58:44
@misc{1339921,
 abstract   = {Studiens syfte är att, på den amerikanska marknaden, undersöka vilka publika finansiella nyckeltal som påverkar ett företags långsiktiga kreditbetyg. Studien ämnar även, i samma kontext, utreda hur nyckeltalen förhåller sig till varandra. Den teoretiska referensramen består av tidigare forskning och som metod har en multipel linjär regressionsmodell använts. Empirin är baserad på företag på amerikanska S&P 500. Slutsatsen är att det med 8 finansiella nyckeltal är möjligt att förklara ca 65 % av ett kreditbetyg.},
 author    = {Ekström, Ola and Lindgren, Christian},
 keyword   = {Kreditbetyg,företagsobligationer,multipel regression,finansiella nyckeltal,ratingföretag,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kreditbetyg - en alfabetisk utgångspunkt i ett numeriskt perspektiv},
 year     = {2008},
}