Advanced

Balanserat styrkort i sjukvården – en jämförelse mellan offentliga och privata organisationer

Ahlkvist, Jesper and Jörvall, Tim (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Att jämföra offentliga och privata vårdgivare utifrån deras motiv, utformning och användning av balanserat styrkort. Metod: Genom användandet av kvalitativ metod i form av telefonintervjuer utreder vi hur offentliga och privata organisationer motiverar, utformar och använder sitt styrkort. Teoretiska perspektiv: Vi har valt att presentera vår teori uppdelat på tre huvudrubriker; motiv, utformning och användning. Under dessa avsnitt behandlar vi först en mer generell teori kring balanserat styrkort, för att sedan inkludera en mer specifik teori kring balanserat styrkort i sjukvårdskontext. Empiri: I empiriavsnittet presenteras resultaten från våra intervjuer. Slutsatser: De offentliga och privata sjukvårdsorganisationerna uppvisar... (More)
Syfte: Att jämföra offentliga och privata vårdgivare utifrån deras motiv, utformning och användning av balanserat styrkort. Metod: Genom användandet av kvalitativ metod i form av telefonintervjuer utreder vi hur offentliga och privata organisationer motiverar, utformar och använder sitt styrkort. Teoretiska perspektiv: Vi har valt att presentera vår teori uppdelat på tre huvudrubriker; motiv, utformning och användning. Under dessa avsnitt behandlar vi först en mer generell teori kring balanserat styrkort, för att sedan inkludera en mer specifik teori kring balanserat styrkort i sjukvårdskontext. Empiri: I empiriavsnittet presenteras resultaten från våra intervjuer. Slutsatser: De offentliga och privata sjukvårdsorganisationerna uppvisar fler likheter än skillnader avseende det balanserade styrkortet, mycket på grund av den starka professionens inverkan. Den stora skillnaden mellan de privata och offentliga organisationerna som vi har kunnat utläsa är ändamålet med styrkortet, där våra resultat indikerar att de privata organisationerna använder sitt styrkort i högre utsträckning än de offentliga. För att uppnå maximal nytta av sitt styrkort måste man verkligen implementera och använda styrkortet i sin operativa verksamhet. Vi kan konstatera att våra privata fallföretag har kommit något längre i denna process. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahlkvist, Jesper and Jörvall, Tim
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Balanserat styrkort, sjukvård, offentlig sektor, privat sektor, ekonomistyrning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1339997
date added to LUP
2008-06-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 17:05:37
@misc{1339997,
 abstract   = {Syfte: Att jämföra offentliga och privata vårdgivare utifrån deras motiv, utformning och användning av balanserat styrkort. Metod: Genom användandet av kvalitativ metod i form av telefonintervjuer utreder vi hur offentliga och privata organisationer motiverar, utformar och använder sitt styrkort. Teoretiska perspektiv: Vi har valt att presentera vår teori uppdelat på tre huvudrubriker; motiv, utformning och användning. Under dessa avsnitt behandlar vi först en mer generell teori kring balanserat styrkort, för att sedan inkludera en mer specifik teori kring balanserat styrkort i sjukvårdskontext. Empiri: I empiriavsnittet presenteras resultaten från våra intervjuer. Slutsatser: De offentliga och privata sjukvårdsorganisationerna uppvisar fler likheter än skillnader avseende det balanserade styrkortet, mycket på grund av den starka professionens inverkan. Den stora skillnaden mellan de privata och offentliga organisationerna som vi har kunnat utläsa är ändamålet med styrkortet, där våra resultat indikerar att de privata organisationerna använder sitt styrkort i högre utsträckning än de offentliga. För att uppnå maximal nytta av sitt styrkort måste man verkligen implementera och använda styrkortet i sin operativa verksamhet. Vi kan konstatera att våra privata fallföretag har kommit något längre i denna process.},
 author    = {Ahlkvist, Jesper and Jörvall, Tim},
 keyword   = {Balanserat styrkort,sjukvård,offentlig sektor,privat sektor,ekonomistyrning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Balanserat styrkort i sjukvården – en jämförelse mellan offentliga och privata organisationer},
 year     = {2008},
}