Advanced

Finansiell kris - en fråga för revisorerna?

Erlingsson, Desiree and Mattsson, Ida (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats var att beskriva och precisera innebörden av finansiell kris sett ur ett revisorsperspektiv, samt huruvida revisorer bevakar ett företags ekonomiska ställning för att i tid upptäcka om ett företag är på väg in i en finansiell kris. Undersökningen grundar sig på fem djupintervjuer med revisorer i Malmötrakten. I analysen av studien kom författarna fram till att det kan vara svårt att ge begreppet finansiell kris en definition som passar i alla situationer. Sett ur ett revisorsperspektiv kom författarna fram till att det behövs två definitioner. Definition (1) utgår från ett revisionsperspektiv och definition (2) utgår från ett konsultperspektiv, där definition (1) har ett kortare tidsperspektiv.
De metoder... (More)
Syftet med denna uppsats var att beskriva och precisera innebörden av finansiell kris sett ur ett revisorsperspektiv, samt huruvida revisorer bevakar ett företags ekonomiska ställning för att i tid upptäcka om ett företag är på väg in i en finansiell kris. Undersökningen grundar sig på fem djupintervjuer med revisorer i Malmötrakten. I analysen av studien kom författarna fram till att det kan vara svårt att ge begreppet finansiell kris en definition som passar i alla situationer. Sett ur ett revisorsperspektiv kom författarna fram till att det behövs två definitioner. Definition (1) utgår från ett revisionsperspektiv och definition (2) utgår från ett konsultperspektiv, där definition (1) har ett kortare tidsperspektiv.
De metoder revisorerna i denna undersökning använder sig av är dels nyckeltalsanalys men även andra metoder som exempelvis kund- och leverantörsreskontra, rapporter från bevakningsföretag samt täta informationsutbyten med företagen. Ur undersökningen framkom att dessa metoder kan variera revisor till revisor vilket författarna menar kan förklaras av att respondenterna anser att förutse en finansiell kris inte ligger inom deras ansvar. Författarna menar dock att även om det inte ligger inom deras ansvar kan det anses ingå i deras arbetsuppgifter varför de indirekt får ett visst ansvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Erlingsson, Desiree and Mattsson, Ida
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
finansiell kris, nyckeltalsanalys, predikation, revisor, Z-modellen, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340035
date added to LUP
2004-02-06 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:56:19
@misc{1340035,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats var att beskriva och precisera innebörden av finansiell kris sett ur ett revisorsperspektiv, samt huruvida revisorer bevakar ett företags ekonomiska ställning för att i tid upptäcka om ett företag är på väg in i en finansiell kris. Undersökningen grundar sig på fem djupintervjuer med revisorer i Malmötrakten. I analysen av studien kom författarna fram till att det kan vara svårt att ge begreppet finansiell kris en definition som passar i alla situationer. Sett ur ett revisorsperspektiv kom författarna fram till att det behövs två definitioner. Definition (1) utgår från ett revisionsperspektiv och definition (2) utgår från ett konsultperspektiv, där definition (1) har ett kortare tidsperspektiv.
De metoder revisorerna i denna undersökning använder sig av är dels nyckeltalsanalys men även andra metoder som exempelvis kund- och leverantörsreskontra, rapporter från bevakningsföretag samt täta informationsutbyten med företagen. Ur undersökningen framkom att dessa metoder kan variera revisor till revisor vilket författarna menar kan förklaras av att respondenterna anser att förutse en finansiell kris inte ligger inom deras ansvar. Författarna menar dock att även om det inte ligger inom deras ansvar kan det anses ingå i deras arbetsuppgifter varför de indirekt får ett visst ansvar.},
 author    = {Erlingsson, Desiree and Mattsson, Ida},
 keyword   = {finansiell kris,nyckeltalsanalys,predikation,revisor,Z-modellen,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Finansiell kris - en fråga för revisorerna?},
 year     = {2004},
}