Advanced

Lyxprodukter - drog eller nödvändighet?

Abrahamsson, Nicklas; Sellman, Sofia and Berglund, Camilla (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna är uppsats är att undersöka i vilken grad en lyxprodukt kan påverka konsumentens identitet. Kan det gå så långt att behovet av att köpa lyxprodukter blir som en drog? Metod: Med primärdata bestående av intervjuer har vi använt oss av en kvalitativ och en kvantitativ metod. Intervjuerna är baserade på Louis Vuittons administrativt anställda och företagets kunder. Sekundärdatan vi använt oss av består mestadels av artiklar, elektroniska källor och facklitteratur. Teoretiska perspektiv: Vi använder oss av teorier och begrepp som konsumentbeteende av Solomon et al, en lyxprodukt vs en vanligprodukt av B. Catry, varumärkets betydelse av D. Pelsmacker samt Salmon et al och slutligen J.N Kapferers teori om Brand Identity.... (More)
Syfte: Syftet med denna är uppsats är att undersöka i vilken grad en lyxprodukt kan påverka konsumentens identitet. Kan det gå så långt att behovet av att köpa lyxprodukter blir som en drog? Metod: Med primärdata bestående av intervjuer har vi använt oss av en kvalitativ och en kvantitativ metod. Intervjuerna är baserade på Louis Vuittons administrativt anställda och företagets kunder. Sekundärdatan vi använt oss av består mestadels av artiklar, elektroniska källor och facklitteratur. Teoretiska perspektiv: Vi använder oss av teorier och begrepp som konsumentbeteende av Solomon et al, en lyxprodukt vs en vanligprodukt av B. Catry, varumärkets betydelse av D. Pelsmacker samt Salmon et al och slutligen J.N Kapferers teori om Brand Identity. Vi anser dessa teorier nödvändiga för att kunna uppnå vårt syfte. Empiri: Vi har gjort en fallstudie av Louis Vuitton och konsumenternas beteende. Resultat: Vi har kommit fram till att konsumtion kan leda till ett beroende, men att det inte nödvändigtvis är lyxprodukterna i sig som skapar det beroendet. Konsumtion i allmänhet är beroendeframkallande i vissa avseenden, men lyxprodukter har en större inverkan på grund av att de påverkar identiteten i högre grad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Abrahamsson, Nicklas; Sellman, Sofia and Berglund, Camilla
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Konsumentbeteende, varumärkesidentitet, konsumentidentitet, lyxsektorn, beroende, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340088
date added to LUP
2008-01-16
date last changed
2012-04-02 16:49:44
@misc{1340088,
 abstract   = {Syfte: Syftet med denna är uppsats är att undersöka i vilken grad en lyxprodukt kan påverka konsumentens identitet. Kan det gå så långt att behovet av att köpa lyxprodukter blir som en drog? Metod: Med primärdata bestående av intervjuer har vi använt oss av en kvalitativ och en kvantitativ metod. Intervjuerna är baserade på Louis Vuittons administrativt anställda och företagets kunder. Sekundärdatan vi använt oss av består mestadels av artiklar, elektroniska källor och facklitteratur. Teoretiska perspektiv: Vi använder oss av teorier och begrepp som konsumentbeteende av Solomon et al, en lyxprodukt vs en vanligprodukt av B. Catry, varumärkets betydelse av D. Pelsmacker samt Salmon et al och slutligen J.N Kapferers teori om Brand Identity. Vi anser dessa teorier nödvändiga för att kunna uppnå vårt syfte. Empiri: Vi har gjort en fallstudie av Louis Vuitton och konsumenternas beteende. Resultat: Vi har kommit fram till att konsumtion kan leda till ett beroende, men att det inte nödvändigtvis är lyxprodukterna i sig som skapar det beroendet. Konsumtion i allmänhet är beroendeframkallande i vissa avseenden, men lyxprodukter har en större inverkan på grund av att de påverkar identiteten i högre grad.},
 author    = {Abrahamsson, Nicklas and Sellman, Sofia and Berglund, Camilla},
 keyword   = {Konsumentbeteende,varumärkesidentitet,konsumentidentitet,lyxsektorn,beroende,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Lyxprodukter - drog eller nödvändighet?},
 year     = {2008},
}