Advanced

Vägverket, kalkyler vid val av överbyggnad - ett val med konsekvenser

Degerman, Per and Haraldsson, Mattias (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
SYFTE: Syftet med denna uppsats är att föra en analytisk diskussion kring vad som är en lämplig kalkylmodell för val av överbyggnad för en väg i förhållande till Vägverkets mål och verksamhet. Detta huvudsyfte uppnås med hjälp av den metod vi valt samt genom följande två delsyften; - att beskriva Vägverkets mål och verksamhet, - att utreda vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid val av överbyggnad. METOD: Metoden tar sin grund i investerings- och kalkylteoretisk teori som hjälpt oss att identifiera relevanta områden att undersöka. Dessa har vi undersökt framförallt genom litteraturstudier och diskussioner med insatta personer. Vidare har vi stegvis ur ett kostnadsperspektiv byggt upp en kalkylanalys, där varje steg analyserats... (More)
SYFTE: Syftet med denna uppsats är att föra en analytisk diskussion kring vad som är en lämplig kalkylmodell för val av överbyggnad för en väg i förhållande till Vägverkets mål och verksamhet. Detta huvudsyfte uppnås med hjälp av den metod vi valt samt genom följande två delsyften; - att beskriva Vägverkets mål och verksamhet, - att utreda vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid val av överbyggnad. METOD: Metoden tar sin grund i investerings- och kalkylteoretisk teori som hjälpt oss att identifiera relevanta områden att undersöka. Dessa har vi undersökt framförallt genom litteraturstudier och diskussioner med insatta personer. Vidare har vi stegvis ur ett kostnadsperspektiv byggt upp en kalkylanalys, där varje steg analyserats utifrån Vägverkets mål. RESULTAT: Vägverkets övergripande mål är samhällsekonomisk effektivitet. Vägverkets uppgift är att verka för att nettonyttan för Sveriges vägar är så hög som möjligt. För en välutvecklad infrastruktur som Sveriges görs detta genom att sänka kostnaderna för trafikanten och övriga samhället. En vägs överbyggnad påverkar trafikantens kostnader olika mycket beroende på dess tekniska egenskaper. Val av överbyggnad är därför ett strategiskt viktigt val. För att en kalkyl skall utgöra ett bra beslutsunderlag måste den vara anpassad till användarens mål. En kalkyl för val av överbyggnad bör därför innehålla de samhällskostnader som en överbyggnad förorsakar. Om så, kan en optimal standard på en överbyggnad väljas genom en avvägning mellan Vägverkets kostnader och kostnaderna för samhället. Det finns dock stora brister i kunskaperna om de centrala sambanden mellan en överbyggnads egenskaper och samhällskostnaderna. Vi menar dock att även om kunskapsluckorna är stora reducerar detta inte, utan snarare förstärker behovet att använda det man faktiskt vet. Reduceras kalkylen till att endast behandla Vägverkets kostnader går inte en prioritering mellan olika överbyggnadsalternativ att göra som är i linje med Vägverkets mål. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Degerman, Per and Haraldsson, Mattias
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Kalkyler, Vägverket, Kalkyluppbyggnad, Samhällskostnader, Vägbyggnad, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340094
date added to LUP
2003-01-27 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:29:34
@misc{1340094,
 abstract   = {SYFTE: Syftet med denna uppsats är att föra en analytisk diskussion kring vad som är en lämplig kalkylmodell för val av överbyggnad för en väg i förhållande till Vägverkets mål och verksamhet. Detta huvudsyfte uppnås med hjälp av den metod vi valt samt genom följande två delsyften; - att beskriva Vägverkets mål och verksamhet, - att utreda vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid val av överbyggnad. METOD: Metoden tar sin grund i investerings- och kalkylteoretisk teori som hjälpt oss att identifiera relevanta områden att undersöka. Dessa har vi undersökt framförallt genom litteraturstudier och diskussioner med insatta personer. Vidare har vi stegvis ur ett kostnadsperspektiv byggt upp en kalkylanalys, där varje steg analyserats utifrån Vägverkets mål. RESULTAT: Vägverkets övergripande mål är samhällsekonomisk effektivitet. Vägverkets uppgift är att verka för att nettonyttan för Sveriges vägar är så hög som möjligt. För en välutvecklad infrastruktur som Sveriges görs detta genom att sänka kostnaderna för trafikanten och övriga samhället. En vägs överbyggnad påverkar trafikantens kostnader olika mycket beroende på dess tekniska egenskaper. Val av överbyggnad är därför ett strategiskt viktigt val. För att en kalkyl skall utgöra ett bra beslutsunderlag måste den vara anpassad till användarens mål. En kalkyl för val av överbyggnad bör därför innehålla de samhällskostnader som en överbyggnad förorsakar. Om så, kan en optimal standard på en överbyggnad väljas genom en avvägning mellan Vägverkets kostnader och kostnaderna för samhället. Det finns dock stora brister i kunskaperna om de centrala sambanden mellan en överbyggnads egenskaper och samhällskostnaderna. Vi menar dock att även om kunskapsluckorna är stora reducerar detta inte, utan snarare förstärker behovet att använda det man faktiskt vet. Reduceras kalkylen till att endast behandla Vägverkets kostnader går inte en prioritering mellan olika överbyggnadsalternativ att göra som är i linje med Vägverkets mål.},
 author    = {Degerman, Per and Haraldsson, Mattias},
 keyword   = {Kalkyler,Vägverket,Kalkyluppbyggnad,Samhällskostnader,Vägbyggnad,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vägverket, kalkyler vid val av överbyggnad - ett val med konsekvenser},
 year     = {2003},
}