Advanced

Första linjens chefer ur ett nationalkulturellt perspektiv

Olsson, Emma and Otto, Max (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel lyder: Första linjens chefer ur ett nationalkulturellt perspektiv – en komparativ studie om svenska och tyska första linjens chefer inom tillverkningsindustrin. Studiens syfte är att undersöka skillnader och likheter mellan chefer på linjenivå på ett svenskt och ett tyskt företag inom tillverkningsindustrin, där vi dels fokuserar på deras upplevelser som första linjens chef och dels i vilken utsträckning nationalkulturen påverkar och styr den första chefsrollen. Vi har valt att göra en komparativ fallstudie på linjechefsnivån dels på Saab i Trollhättan och dels på Polytron i Bergisch-Gladbach. Det primära tillvägagångssättet har utgjorts av en deduktiv ansats där semistrukturerade kvalitativa intervjuer med första linjens... (More)
Uppsatsens titel lyder: Första linjens chefer ur ett nationalkulturellt perspektiv – en komparativ studie om svenska och tyska första linjens chefer inom tillverkningsindustrin. Studiens syfte är att undersöka skillnader och likheter mellan chefer på linjenivå på ett svenskt och ett tyskt företag inom tillverkningsindustrin, där vi dels fokuserar på deras upplevelser som första linjens chef och dels i vilken utsträckning nationalkulturen påverkar och styr den första chefsrollen. Vi har valt att göra en komparativ fallstudie på linjechefsnivån dels på Saab i Trollhättan och dels på Polytron i Bergisch-Gladbach. Det primära tillvägagångssättet har utgjorts av en deduktiv ansats där semistrukturerade kvalitativa intervjuer med första linjens chefer använts. Både manliga och kvinnliga personer har intervjuats per telefon utifrån en intervjuguide. Däremot har vi uppmuntrat de intervjuade cheferna att tala fritt kring frågorna och lagt till oplanerade följdfrågor vid behov. Dessförinnan och därefter har en genomgång av relevant sekundärlitteratur även gjorts. Slutsatser: Nationalkulturen påverkar den nya första linjens chef. De nationalkulturella likheterna mellan tyska och svenska första linjens chefer var betydligt fler än skillnaderna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Emma and Otto, Max
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Första linjens chef, kultur och kulturdimension, Tillverkningsindustri, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340128
date added to LUP
2006-01-18
date last changed
2012-04-02 15:53:48
@misc{1340128,
 abstract   = {Uppsatsens titel lyder: Första linjens chefer ur ett nationalkulturellt perspektiv – en komparativ studie om svenska och tyska första linjens chefer inom tillverkningsindustrin. Studiens syfte är att undersöka skillnader och likheter mellan chefer på linjenivå på ett svenskt och ett tyskt företag inom tillverkningsindustrin, där vi dels fokuserar på deras upplevelser som första linjens chef och dels i vilken utsträckning nationalkulturen påverkar och styr den första chefsrollen. Vi har valt att göra en komparativ fallstudie på linjechefsnivån dels på Saab i Trollhättan och dels på Polytron i Bergisch-Gladbach. Det primära tillvägagångssättet har utgjorts av en deduktiv ansats där semistrukturerade kvalitativa intervjuer med första linjens chefer använts. Både manliga och kvinnliga personer har intervjuats per telefon utifrån en intervjuguide. Däremot har vi uppmuntrat de intervjuade cheferna att tala fritt kring frågorna och lagt till oplanerade följdfrågor vid behov. Dessförinnan och därefter har en genomgång av relevant sekundärlitteratur även gjorts. Slutsatser: Nationalkulturen påverkar den nya första linjens chef. De nationalkulturella likheterna mellan tyska och svenska första linjens chefer var betydligt fler än skillnaderna.},
 author    = {Olsson, Emma and Otto, Max},
 keyword   = {Första linjens chef,kultur och kulturdimension,Tillverkningsindustri,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Första linjens chefer ur ett nationalkulturellt perspektiv},
 year     = {2006},
}