Advanced

Certifierat kaffe - En tolkningsbaserad studie i konsumentbeteende

Rehn, Sofia; Westerlind, Richard and Redemo, Stina (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med examensarbetet är att identifiera attityder och intentioner som ligger till grund för konsumentbeteenden gentemot certifierat kaffe. Med hjälp av konsumentteorier ska vi tolka detta samt kategorisera konsumenter. Metod: Med hjälp av en tolkningsbaserad ansats genomför vi en kvalitativ studie i form av fokusgrupper. Teoretiskt perspektiv: Vidare använder vi oss av Theory of Planned Behavior och ABC-modellen kopplat till hierarkier av effekter för att tolka vårt empiriska material. Empiri: Vi har använt oss av fokusgrupper där respondenterna är kaffekonsumenter uppdelade efter ålder och kommer från Lund och Stockholm. Slutsats: Slutsatserna av vår studie är att attityden till certifierat kaffe i överlag är positiv vilket... (More)
Syfte: Syftet med examensarbetet är att identifiera attityder och intentioner som ligger till grund för konsumentbeteenden gentemot certifierat kaffe. Med hjälp av konsumentteorier ska vi tolka detta samt kategorisera konsumenter. Metod: Med hjälp av en tolkningsbaserad ansats genomför vi en kvalitativ studie i form av fokusgrupper. Teoretiskt perspektiv: Vidare använder vi oss av Theory of Planned Behavior och ABC-modellen kopplat till hierarkier av effekter för att tolka vårt empiriska material. Empiri: Vi har använt oss av fokusgrupper där respondenterna är kaffekonsumenter uppdelade efter ålder och kommer från Lund och Stockholm. Slutsats: Slutsatserna av vår studie är att attityden till certifierat kaffe i överlag är positiv vilket förklaras med ett gott samvete till följd av en konsumtion. Intentionen är däremot svag på grund av att konsumenterna inte litar på att deras köp av certifierat kaffe kan göra skillnad för kaffeproduktionens problem. Ytterligare orsaker till den svaga intentionen kan förklaras med ett för högt pris, dålig smak och bristfällig marknadsföring. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rehn, Sofia; Westerlind, Richard and Redemo, Stina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
CSR, certifieringar, konsumentbeteende, attityd, intention, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340161
date added to LUP
2008-01-17
date last changed
2012-04-02 16:52:07
@misc{1340161,
 abstract   = {Syfte: Syftet med examensarbetet är att identifiera attityder och intentioner som ligger till grund för konsumentbeteenden gentemot certifierat kaffe. Med hjälp av konsumentteorier ska vi tolka detta samt kategorisera konsumenter. Metod: Med hjälp av en tolkningsbaserad ansats genomför vi en kvalitativ studie i form av fokusgrupper. Teoretiskt perspektiv: Vidare använder vi oss av Theory of Planned Behavior och ABC-modellen kopplat till hierarkier av effekter för att tolka vårt empiriska material. Empiri:	Vi har använt oss av fokusgrupper där respondenterna är kaffekonsumenter uppdelade efter ålder och kommer från Lund och Stockholm. Slutsats:	Slutsatserna av vår studie är att attityden till certifierat kaffe i överlag är positiv vilket förklaras med ett gott samvete till följd av en konsumtion. Intentionen är däremot svag på grund av att konsumenterna inte litar på att deras köp av certifierat kaffe kan göra skillnad för kaffeproduktionens problem. Ytterligare orsaker till den svaga intentionen kan förklaras med ett för högt pris, dålig smak och bristfällig marknadsföring.},
 author    = {Rehn, Sofia and Westerlind, Richard and Redemo, Stina},
 keyword   = {CSR,certifieringar,konsumentbeteende,attityd,intention,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Certifierat kaffe - En tolkningsbaserad studie i konsumentbeteende},
 year     = {2008},
}