Advanced

Mer än ett tillstånd - en studie av utbrändhetbegreppets användande

Lann, Jennie and Lupander, Andreas (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Konsekvenserna för vårt fallföretag av att använda utbrändhet är framförallt att man attraherar fler kunder då utbrändheten fångar de vårdsökandes ögon och intresse. Då vårt fallföretag inte arbetar med ”utbrändhet” internt, leder användandet till ett bollande med olika symboler för att legitimera den egna verksamheten inför omvärlden. Detta löser man genom att sortera in utbrändhet under psykosomatiska åkommor. Begreppet utbrändhet är idag något som många människor känner igen, men tolkningen av dess betydelse är vid. Avsaknaden av en enhetlig definition leder till kommersialiseringsmöjligheter för företag och individer som vill avhjälpa utbrändhet, och företag kan lättare locka till sig kunder genom det ökade intresset för tillståndet.... (More)
Konsekvenserna för vårt fallföretag av att använda utbrändhet är framförallt att man attraherar fler kunder då utbrändheten fångar de vårdsökandes ögon och intresse. Då vårt fallföretag inte arbetar med ”utbrändhet” internt, leder användandet till ett bollande med olika symboler för att legitimera den egna verksamheten inför omvärlden. Detta löser man genom att sortera in utbrändhet under psykosomatiska åkommor. Begreppet utbrändhet är idag något som många människor känner igen, men tolkningen av dess betydelse är vid. Avsaknaden av en enhetlig definition leder till kommersialiseringsmöjligheter för företag och individer som vill avhjälpa utbrändhet, och företag kan lättare locka till sig kunder genom det ökade intresset för tillståndet. Problemet är att beroende på vem du söker hjälp hos, så kommer synen på ditt hälsotillstånd att variera och därmed även behandlingen variera. Detta är intressant för företag att ta hänsyn till, eftersom det höjs röster för att företag i större utsträckning ska bekosta sjukersättnings- och rehabiliteringskostnader. Forskningsresultat bör ifrågasättas, när utbrändhet studeras utan att en tydlig definition anges. Det kan även vara så att det egentligen inte är önskvärt eller nödvändigt att få en definition av utbrändhet, utan snarare att man lär sig skilja på olika hälsotillstånd och inte samlar dem under ett enda tak. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lann, Jennie and Lupander, Andreas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Utbrändhet, kommersialisering, social marketing, action theory, eufemism, symboler, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340188
date added to LUP
2003-02-10 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:33:13
@misc{1340188,
 abstract   = {Konsekvenserna för vårt fallföretag av att använda utbrändhet är framförallt att man attraherar fler kunder då utbrändheten fångar de vårdsökandes ögon och intresse. Då vårt fallföretag inte arbetar med ”utbrändhet” internt, leder användandet till ett bollande med olika symboler för att legitimera den egna verksamheten inför omvärlden. Detta löser man genom att sortera in utbrändhet under psykosomatiska åkommor. Begreppet utbrändhet är idag något som många människor känner igen, men tolkningen av dess betydelse är vid. Avsaknaden av en enhetlig definition leder till kommersialiseringsmöjligheter för företag och individer som vill avhjälpa utbrändhet, och företag kan lättare locka till sig kunder genom det ökade intresset för tillståndet. Problemet är att beroende på vem du söker hjälp hos, så kommer synen på ditt hälsotillstånd att variera och därmed även behandlingen variera. Detta är intressant för företag att ta hänsyn till, eftersom det höjs röster för att företag i större utsträckning ska bekosta sjukersättnings- och rehabiliteringskostnader. Forskningsresultat bör ifrågasättas, när utbrändhet studeras utan att en tydlig definition anges. Det kan även vara så att det egentligen inte är önskvärt eller nödvändigt att få en definition av utbrändhet, utan snarare att man lär sig skilja på olika hälsotillstånd och inte samlar dem under ett enda tak.},
 author    = {Lann, Jennie and Lupander, Andreas},
 keyword   = {Utbrändhet,kommersialisering,social marketing,action theory,eufemism,symboler,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mer än ett tillstånd - en studie av utbrändhetbegreppets användande},
 year     = {2003},
}