Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Organisationsstrukturen & styrsystemets användbarhet - En fallstudie av Perstorp Performance Chemicals

Brattkull, Axel ; Nilsson, Tanja ; Storstad, Ingunn and Ingvarsson, Kristina (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte:
Syftet är att analysera och beskriva styrsystemets användbarhet utifrån vald organisationsstruktur i ett decentraliserat företag. Problem:
Eftersom strategin utgör en grundtanke som ska förena och skapa en gemensam riktning för individer eller organisationer är det en central del av en chefs roll att sträva mot att skapa framgångsrika strategier och att implementera dessa. Enligt forskning kommer företagens diversifieringsstrategier leda till att de decentraliseras och organiserar sig efter divisioner. En decentraliserad, divisionaliserad organisationsstruktur har fördelar men också nackdelar. Eftersom organisationsstrukturen och styrsystemet ska samverka ställer strukturen krav på styrsystemet. Det är ett ofta förekommande misstag... (More)
Syfte:
Syftet är att analysera och beskriva styrsystemets användbarhet utifrån vald organisationsstruktur i ett decentraliserat företag. Problem:
Eftersom strategin utgör en grundtanke som ska förena och skapa en gemensam riktning för individer eller organisationer är det en central del av en chefs roll att sträva mot att skapa framgångsrika strategier och att implementera dessa. Enligt forskning kommer företagens diversifieringsstrategier leda till att de decentraliseras och organiserar sig efter divisioner. En decentraliserad, divisionaliserad organisationsstruktur har fördelar men också nackdelar. Eftersom organisationsstrukturen och styrsystemet ska samverka ställer strukturen krav på styrsystemet. Det är ett ofta förekommande misstag att vid omorganisering inte anpassa styrsystemet efter organisationens nya behov. I vår analys vill vi besvara frågan om det nya styrsystemet är användbart i förhållande till den nya organisationen företaget har, samt testa vår hypotes om att ett styrsystem kan utformas på ett sätt som framhäver fördelarna och väger upp de nackdelar som strukturen skapar. Metod:
Vi har genomfört en fallstudie av Perstorp Performance Chemicals som är ett affärsområde inom Perstorp. Informationsinsamlandet har skett genom intervjuer med affärsområdets controller. Studien utgör en ögonblicksstudie då vi valt att titta på hur det ser ut just nu och inte hur det ser ut under en tidsperiod. I vår analys tar vi utgångspunkt i teorin och våra individuella kunskapsmässiga referensramar. Slutsats:
Vi har funnit att styrsystemet i Perstorp Performance Chemicals som helhet är användbart utifrån vald organisationsstruktur. Det har vi gjort genom att besvara vår hypotes om att ett styrsystem både kan uppväga organisationens nackdelar och framhäva dess fördelar. Vi har identifierat ett antal egenskaper som kännetecknar ett decentraliserat företag och utifrån dessa har vi analyserat Perstorp Performance Chemicals. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Brattkull, Axel ; Nilsson, Tanja ; Storstad, Ingunn and Ingvarsson, Kristina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Organisationsstruktur, ekonomistyrning, styrsystem, Perstorp AB, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340194
date added to LUP
2003-06-03 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:39:08
@misc{1340194,
 abstract   = {Syfte:
Syftet är att analysera och beskriva styrsystemets användbarhet utifrån vald organisationsstruktur i ett decentraliserat företag. Problem:
Eftersom strategin utgör en grundtanke som ska förena och skapa en gemensam riktning för individer eller organisationer är det en central del av en chefs roll att sträva mot att skapa framgångsrika strategier och att implementera dessa. Enligt forskning kommer företagens diversifieringsstrategier leda till att de decentraliseras och organiserar sig efter divisioner. En decentraliserad, divisionaliserad organisationsstruktur har fördelar men också nackdelar. Eftersom organisationsstrukturen och styrsystemet ska samverka ställer strukturen krav på styrsystemet. Det är ett ofta förekommande misstag att vid omorganisering inte anpassa styrsystemet efter organisationens nya behov. I vår analys vill vi besvara frågan om det nya styrsystemet är användbart i förhållande till den nya organisationen företaget har, samt testa vår hypotes om att ett styrsystem kan utformas på ett sätt som framhäver fördelarna och väger upp de nackdelar som strukturen skapar. Metod:
Vi har genomfört en fallstudie av Perstorp Performance Chemicals som är ett affärsområde inom Perstorp. Informationsinsamlandet har skett genom intervjuer med affärsområdets controller. Studien utgör en ögonblicksstudie då vi valt att titta på hur det ser ut just nu och inte hur det ser ut under en tidsperiod. I vår analys tar vi utgångspunkt i teorin och våra individuella kunskapsmässiga referensramar. Slutsats:
Vi har funnit att styrsystemet i Perstorp Performance Chemicals som helhet är användbart utifrån vald organisationsstruktur. Det har vi gjort genom att besvara vår hypotes om att ett styrsystem både kan uppväga organisationens nackdelar och framhäva dess fördelar. Vi har identifierat ett antal egenskaper som kännetecknar ett decentraliserat företag och utifrån dessa har vi analyserat Perstorp Performance Chemicals.},
 author    = {Brattkull, Axel and Nilsson, Tanja and Storstad, Ingunn and Ingvarsson, Kristina},
 keyword   = {Organisationsstruktur,ekonomistyrning,styrsystem,Perstorp AB,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationsstrukturen & styrsystemets användbarhet - En fallstudie av Perstorp Performance Chemicals},
 year     = {2003},
}