Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Marknadsetablering i Kina: Betydelsen av guanxi på etableringsprocessen ur ett nätverksperspektiv

Ekelund, Johan ; Engström, Oscar ; Falkenberg, Lovisa and Ragnar, Johan (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens övergripande syftet är att öka kunskapen och förståelsen för betydelsen av guanxi vid etablering på den kinesiska marknaden. Underordnat har uppsatsen två delsyften att uppfylla: Att beskriva och analysera betydelsen av guanxi vid svenska företags affärsetablering i Kina. Att analysera hur västerländska nätverkssynsätt kan behöva anpassas, med utgångspunkt i guanxis inverkan på etableringsprocessen. I resultatet ingår avsikten att ge indikationer på huruvida Yangs teoretiska hypoteser över fenomenet guanxi i Kina, kan ses ha empiriskt stöd eller ej och om det innebär ett behov av anpassning av företags ekonomiska teorier för affärsetablering, ur ett
nätverksperspektiv. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie, utförd med... (More)
Uppsatsens övergripande syftet är att öka kunskapen och förståelsen för betydelsen av guanxi vid etablering på den kinesiska marknaden. Underordnat har uppsatsen två delsyften att uppfylla: Att beskriva och analysera betydelsen av guanxi vid svenska företags affärsetablering i Kina. Att analysera hur västerländska nätverkssynsätt kan behöva anpassas, med utgångspunkt i guanxis inverkan på etableringsprocessen. I resultatet ingår avsikten att ge indikationer på huruvida Yangs teoretiska hypoteser över fenomenet guanxi i Kina, kan ses ha empiriskt stöd eller ej och om det innebär ett behov av anpassning av företags ekonomiska teorier för affärsetablering, ur ett
nätverksperspektiv. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie, utförd med djupintervjuer för att kunna beskriva, förstå och få en helhetsbild av guanxi, samt studier av relevant litteratur som gett en teoretisk referensram. Bland respondenterna finns asienchefer för ABB, Ericsson och Lindex. Resultatet identifierar ett antal aspekter som inte tidigare framkommit i befintlig teori kring guanxi, även negativa sådana. Resultatet ger en bild av hur nätverkssynsättet kan anpassas vid analys av etableringprocessen på en icke västerländsk marknad, såsom Kina. Sammantaget ger uppsatsen en bred förståelse för vilken betydelse guanxi har för etableringsprocessen i Kina. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekelund, Johan ; Engström, Oscar ; Falkenberg, Lovisa and Ragnar, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
guanxi, etableringsprocess, Kina, nätverk, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340215
date added to LUP
2004-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:12:05
@misc{1340215,
 abstract   = {Uppsatsens övergripande syftet är att öka kunskapen och förståelsen för betydelsen av guanxi vid etablering på den kinesiska marknaden. Underordnat har uppsatsen två delsyften att uppfylla: Att beskriva och analysera betydelsen av guanxi vid svenska företags affärsetablering i Kina. Att analysera hur västerländska nätverkssynsätt kan behöva anpassas, med utgångspunkt i guanxis inverkan på etableringsprocessen. I resultatet ingår avsikten att ge indikationer på huruvida Yangs teoretiska hypoteser över fenomenet guanxi i Kina, kan ses ha empiriskt stöd eller ej och om det innebär ett behov av anpassning av företags ekonomiska teorier för affärsetablering, ur ett
nätverksperspektiv. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie, utförd med djupintervjuer för att kunna beskriva, förstå och få en helhetsbild av guanxi, samt studier av relevant litteratur som gett en teoretisk referensram. Bland respondenterna finns asienchefer för ABB, Ericsson och Lindex. Resultatet identifierar ett antal aspekter som inte tidigare framkommit i befintlig teori kring guanxi, även negativa sådana. Resultatet ger en bild av hur nätverkssynsättet kan anpassas vid analys av etableringprocessen på en icke västerländsk marknad, såsom Kina. Sammantaget ger uppsatsen en bred förståelse för vilken betydelse guanxi har för etableringsprocessen i Kina.},
 author    = {Ekelund, Johan and Engström, Oscar and Falkenberg, Lovisa and Ragnar, Johan},
 keyword   = {guanxi,etableringsprocess,Kina,nätverk,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Marknadsetablering i Kina: Betydelsen av guanxi på etableringsprocessen ur ett nätverksperspektiv},
 year     = {2004},
}