Advanced

Vision-koppling till och betydelse för strategiarbete

Fridh, Jeanette; Niklasson, Anna-Karin and Reuter, Helene (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att studera visionens koppling till, och betydelse för, företagens strategiarbete samt undersöka om det finns andra mekanismer som stödjer strategiarbetet istället för visionen. Vi har gjort en kvalitativ fallstudie, omfattande tre företag, där semistrukturerade intervjuer utgjort grunden för insamlandet av primärdata. Sekundärdata har samlats in från litteratur och artiklar. Jämförelser har gjorts mellan företagen och paralleller har dragits till vedertagna teorier. Arbetets slutsatser visar att i två av fallföretagen kommer visionen på ett naturligt sätt in i strategiarbetet genom de modeller de arbetar efter. I det tredje fallföretaget har vi inte funnit någon sådan modell och inte heller någon direkt koppling... (More)
Syftet med uppsatsen är att studera visionens koppling till, och betydelse för, företagens strategiarbete samt undersöka om det finns andra mekanismer som stödjer strategiarbetet istället för visionen. Vi har gjort en kvalitativ fallstudie, omfattande tre företag, där semistrukturerade intervjuer utgjort grunden för insamlandet av primärdata. Sekundärdata har samlats in från litteratur och artiklar. Jämförelser har gjorts mellan företagen och paralleller har dragits till vedertagna teorier. Arbetets slutsatser visar att i två av fallföretagen kommer visionen på ett naturligt sätt in i strategiarbetet genom de modeller de arbetar efter. I det tredje fallföretaget har vi inte funnit någon sådan modell och inte heller någon direkt koppling mellan vision och strategiarbete. Detta föranleder oss att formulera följande hypotes: I företag som aktivt använder en cyklisk modell eller en process som genomsyrar företaget, har visionen en naturlig koppling till och betydelse för strategiarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fridh, Jeanette; Niklasson, Anna-Karin and Reuter, Helene
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vision, omvärldsförändring, värderingar, kärnkompetens, strategi, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340350
date added to LUP
2004-01-12 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:49:51
@misc{1340350,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att studera visionens koppling till, och betydelse för, företagens strategiarbete samt undersöka om det finns andra mekanismer som stödjer strategiarbetet istället för visionen. Vi har gjort en kvalitativ fallstudie, omfattande tre företag, där semistrukturerade intervjuer utgjort grunden för insamlandet av primärdata. Sekundärdata har samlats in från litteratur och artiklar. Jämförelser har gjorts mellan företagen och paralleller har dragits till vedertagna teorier. Arbetets slutsatser visar att i två av fallföretagen kommer visionen på ett naturligt sätt in i strategiarbetet genom de modeller de arbetar efter. I det tredje fallföretaget har vi inte funnit någon sådan modell och inte heller någon direkt koppling mellan vision och strategiarbete. Detta föranleder oss att formulera följande hypotes: I företag som aktivt använder en cyklisk modell eller en process som genomsyrar företaget, har visionen en naturlig koppling till och betydelse för strategiarbete.},
 author    = {Fridh, Jeanette and Niklasson, Anna-Karin and Reuter, Helene},
 keyword   = {vision,omvärldsförändring,värderingar,kärnkompetens,strategi,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vision-koppling till och betydelse för strategiarbete},
 year     = {2004},
}