Advanced

Hur har svensk kod för bolagsstyrning påverkat revisionsbyråerna? En studie av Sveriges sex största revisionsbyråer

Elver, Veronika and Mauritzson, Erik (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Undersökningen syftar till att beskriva och analysera hur de sex största revisionsbyråerna i Sverige
påverkats av svensk kod för bolagsstyrning. Problemformuleringen är tredelad och avser att besvara
frågor om hur revisionsbyråerna anpassat sig efter koden, hur de anskaffat kompetens om den, samt
medarbetarnas åsikter om den.
För att kunna besvara problemformuleringen har en abduktiv ansats använts och en kvalitativ
studie genomförts. Empirin har samlats in genom intervjuer med en medarbetare per revisionsbyrå. I
litteraturdelen beskrivs och refereras svensk kod för bolagsstyrning. För att läsaren skall kunna få en
ökad förståelse om kodens syfte och tillämpning har en intervju med Kodgruppens ordförande Erik
Åsbrink genomförts. Single-... (More)
Undersökningen syftar till att beskriva och analysera hur de sex största revisionsbyråerna i Sverige
påverkats av svensk kod för bolagsstyrning. Problemformuleringen är tredelad och avser att besvara
frågor om hur revisionsbyråerna anpassat sig efter koden, hur de anskaffat kompetens om den, samt
medarbetarnas åsikter om den.
För att kunna besvara problemformuleringen har en abduktiv ansats använts och en kvalitativ
studie genomförts. Empirin har samlats in genom intervjuer med en medarbetare per revisionsbyrå. I
litteraturdelen beskrivs och refereras svensk kod för bolagsstyrning. För att läsaren skall kunna få en
ökad förståelse om kodens syfte och tillämpning har en intervju med Kodgruppens ordförande Erik
Åsbrink genomförts. Single- and Double- Loop teorin används för att studera hur revisionsbyråerna
har påverkats av koden.
Slutsatsen är att anpassningen till svensk kod för bolagsstyrning har inneburit en liten för ändring
för samtliga sex revisionsbyråer. En av anledningarna till den lilla förändringen har varit att majoriteten
av byråerna redan berördes av den amerikanska Sarbanes-Oxley Act (SOX) innan svensk
kod för bolagsstyrning infördes. En annan anledning har varit att få medarbetares sysslor förändrats
på grund av koden, vilket i sin tur inte har medfört någon större förändring för byråerna som helhet.
Koden har ännu inte medfört att organisationsstrukturen eller revisionsprocessen förändrats
nämnvärt för någon av de sex revisionsbyråerna. Dock har en viss ökning på konsultsidan uppmärksammats för tre av byråerna. En av skillnaderna som observerats är byråernas tillvägagångssätt
avseende att skapa kompetens om den nya koden. De mindre revisionsbyråerna har främst använt
sig av extern utbildning medan de större genomfört personalutbildningen internt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Elver, Veronika and Mauritzson, Erik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Bolagskod, Revisionsbyrå, Bolagsstyrning, Bolagsstyrningsrapport, Internkontrollrapport, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340362
date added to LUP
2006-06-07
date last changed
2012-04-02 16:13:44
@misc{1340362,
 abstract   = {Undersökningen syftar till att beskriva och analysera hur de sex största revisionsbyråerna i Sverige
påverkats av svensk kod för bolagsstyrning. Problemformuleringen är tredelad och avser att besvara
frågor om hur revisionsbyråerna anpassat sig efter koden, hur de anskaffat kompetens om den, samt
medarbetarnas åsikter om den.
För att kunna besvara problemformuleringen har en abduktiv ansats använts och en kvalitativ
studie genomförts. Empirin har samlats in genom intervjuer med en medarbetare per revisionsbyrå. I
litteraturdelen beskrivs och refereras svensk kod för bolagsstyrning. För att läsaren skall kunna få en
ökad förståelse om kodens syfte och tillämpning har en intervju med Kodgruppens ordförande Erik
Åsbrink genomförts. Single- and Double- Loop teorin används för att studera hur revisionsbyråerna
har påverkats av koden.
Slutsatsen är att anpassningen till svensk kod för bolagsstyrning har inneburit en liten för ändring
för samtliga sex revisionsbyråer. En av anledningarna till den lilla förändringen har varit att majoriteten
av byråerna redan berördes av den amerikanska Sarbanes-Oxley Act (SOX) innan svensk
kod för bolagsstyrning infördes. En annan anledning har varit att få medarbetares sysslor förändrats
på grund av koden, vilket i sin tur inte har medfört någon större förändring för byråerna som helhet.
Koden har ännu inte medfört att organisationsstrukturen eller revisionsprocessen förändrats
nämnvärt för någon av de sex revisionsbyråerna. Dock har en viss ökning på konsultsidan uppmärksammats för tre av byråerna. En av skillnaderna som observerats är byråernas tillvägagångssätt
avseende att skapa kompetens om den nya koden. De mindre revisionsbyråerna har främst använt
sig av extern utbildning medan de större genomfört personalutbildningen internt.},
 author    = {Elver, Veronika and Mauritzson, Erik},
 keyword   = {Bolagskod,Revisionsbyrå,Bolagsstyrning,Bolagsstyrningsrapport,Internkontrollrapport,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur har svensk kod för bolagsstyrning påverkat revisionsbyråerna? En studie av Sveriges sex största revisionsbyråer},
 year     = {2006},
}