Advanced

Seniorlån – en förmånlig produkt för pensionärer eller bara ytterligare ett sätt för bankerna att tjäna pengar?

Jälmby, Henrik and Rutberg, Fredrik (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Vårt syfte är att beskriva och analysera den nya typen av lån som kommit upp på den svenska marknaden, seniorlån. Vi kommer att undersöka villkoren för utlåning enligt de olika långivarna som handhar produkten seniorlån. Vidare kommer också en internationell jämförelse att göras med USA och Storbritannien där motsvarande produkt funnits längre än i Sverige. Metod:
För att uppfylla vårt syfte har vi valt att använda oss av en abduktiv metod vilket har gjort att vi inte känt oss begränsade utan vi har både kunnat tillämpa den insamlade empirin samt studera teorier på ett bra sätt. Vår primärdata är insamlad genom intervjuer med berörda långivare samt genom en enkätundersökning till allmänheten. Sekundärdatan består av böcker,... (More)
Syfte: Vårt syfte är att beskriva och analysera den nya typen av lån som kommit upp på den svenska marknaden, seniorlån. Vi kommer att undersöka villkoren för utlåning enligt de olika långivarna som handhar produkten seniorlån. Vidare kommer också en internationell jämförelse att göras med USA och Storbritannien där motsvarande produkt funnits längre än i Sverige. Metod:
För att uppfylla vårt syfte har vi valt att använda oss av en abduktiv metod vilket har gjort att vi inte känt oss begränsade utan vi har både kunnat tillämpa den insamlade empirin samt studera teorier på ett bra sätt. Vår primärdata är insamlad genom intervjuer med berörda långivare samt genom en enkätundersökning till allmänheten. Sekundärdatan består av böcker, tidskrifter, artiklar från svensk, engelsk och amerikansk media samt broschyrer och villkorsbilagor från de berörda låneinstituten. Slutsatser:
Vi har i vår studie kommit fram till att låneinstituten ser mycket olika på de nya seniorlånen. En del låneinstitut motiverar en högre ränta med ökad risk medan andra ser seniorlånet som helt riskfritt. Vi konstaterar även att 93 % av vårt urval ställde sig positiva till seniorlånet och gärna såg att äldre får lite mer att leva för på ålderns höst. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jälmby, Henrik and Rutberg, Fredrik
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Bolån, checkkredit, kapitalförsäkring, pension, seniorlån, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340410
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:11:50
@misc{1340410,
 abstract   = {Syfte: Vårt syfte är att beskriva och analysera den nya typen av lån som kommit upp på den svenska marknaden, seniorlån. Vi kommer att undersöka villkoren för utlåning enligt de olika långivarna som handhar produkten seniorlån. Vidare kommer också en internationell jämförelse att göras med USA och Storbritannien där motsvarande produkt funnits längre än i Sverige. Metod:
För att uppfylla vårt syfte har vi valt att använda oss av en abduktiv metod vilket har gjort att vi inte känt oss begränsade utan vi har både kunnat tillämpa den insamlade empirin samt studera teorier på ett bra sätt. Vår primärdata är insamlad genom intervjuer med berörda långivare samt genom en enkätundersökning till allmänheten. Sekundärdatan består av böcker, tidskrifter, artiklar från svensk, engelsk och amerikansk media samt broschyrer och villkorsbilagor från de berörda låneinstituten. Slutsatser:
Vi har i vår studie kommit fram till att låneinstituten ser mycket olika på de nya seniorlånen. En del låneinstitut motiverar en högre ränta med ökad risk medan andra ser seniorlånet som helt riskfritt. Vi konstaterar även att 93 % av vårt urval ställde sig positiva till seniorlånet och gärna såg att äldre får lite mer att leva för på ålderns höst.},
 author    = {Jälmby, Henrik and Rutberg, Fredrik},
 keyword   = {Bolån,checkkredit,kapitalförsäkring,pension,seniorlån,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Seniorlån – en förmånlig produkt för pensionärer eller bara ytterligare ett sätt för bankerna att tjäna pengar?},
 year     = {2006},
}