Advanced

Mode och varumärke i modeföretag - Dess eventuella samband och yttringar

Pebré, Johan; Ormont, Leo and Harneman, Magnus (2004)
Department of Business Administration
Abstract
Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur ett tänkbart samband mellan mode och varumärke kan se ut i modeföretag. Metod: En kvalitativ studie med ett abduktivt angreppssätt. Slutsatser: Sambandet mellan mode och marknadsföring i modeföretag är mycket starkt, även om branschen i sig, historiskt sett inte agerat som om så vore fallet. Centrala faktorer för modeföretagen med ett starkt samband i just dessa två begrepp är bl.a.: • Överexponeringsproblematiken, det faktum att varumärken kan förbrukas. • Psykologiska faktorer, att förstå vad som påverkar konsumenten och hur man skall bygga sin marknadsföring för att få genomslag. Vidare konstateras att varumärkesskyddet är centralt och att butikerna är modeföretagens viktigaste sätt att... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur ett tänkbart samband mellan mode och varumärke kan se ut i modeföretag. Metod: En kvalitativ studie med ett abduktivt angreppssätt. Slutsatser: Sambandet mellan mode och marknadsföring i modeföretag är mycket starkt, även om branschen i sig, historiskt sett inte agerat som om så vore fallet. Centrala faktorer för modeföretagen med ett starkt samband i just dessa två begrepp är bl.a.: • Överexponeringsproblematiken, det faktum att varumärken kan förbrukas. • Psykologiska faktorer, att förstå vad som påverkar konsumenten och hur man skall bygga sin marknadsföring för att få genomslag. Vidare konstateras att varumärkesskyddet är centralt och att butikerna är modeföretagens viktigaste sätt att marknadsföra sig och att butikskedjorna, åtminstone i Sverige, har en framtid. Purpose: The purpose with the essay is to delineate what a possible connection between fashion and brands in fashion companies can be like. Methodology: A qualitative case study with an abductive approach. Theoretical perspectives: Fashion theory, psychological theory and economic theory. Empirical foundation: Case studies of 3 companies in different parts of the fashion industry. Conclusions: The connection between fashion and marketing in fashion companies is very strong, even if the branch itself hasn’t acted as if that was the case, historically. Key factors for fashion companies, with a strong connection in these two notions are, among others: • Overexposure problems, the fact that brands can be consumed. • Psychological factors, to understand what effects the consumer and how marketing should be constructed to penetrate this. Furthermore, it is established that protecting the brand is essential and that the stores are the fashion companies’ most important way to market themselves, and that chains have a future, at least in Sweden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pebré, Johan; Ormont, Leo and Harneman, Magnus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Fallstudie, Mode, Varumärke, Modeföretag, Marknadsföring, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340415
date added to LUP
2004-06-07 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:09:30
@misc{1340415,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att kartlägga hur ett tänkbart samband mellan mode och varumärke kan se ut i modeföretag. Metod: En kvalitativ studie med ett abduktivt angreppssätt. Slutsatser: Sambandet mellan mode och marknadsföring i modeföretag är mycket starkt, även om branschen i sig, historiskt sett inte agerat som om så vore fallet. Centrala faktorer för modeföretagen med ett starkt samband i just dessa två begrepp är bl.a.: • Överexponeringsproblematiken, det faktum att varumärken kan förbrukas. • Psykologiska faktorer, att förstå vad som påverkar konsumenten och hur man skall bygga sin marknadsföring för att få genomslag. Vidare konstateras att varumärkesskyddet är centralt och att butikerna är modeföretagens viktigaste sätt att marknadsföra sig och att butikskedjorna, åtminstone i Sverige, har en framtid. Purpose: The purpose with the essay is to delineate what a possible connection between fashion and brands in fashion companies can be like. Methodology: A qualitative case study with an abductive approach. Theoretical perspectives: Fashion theory, psychological theory and economic theory. Empirical foundation: Case studies of 3 companies in different parts of the fashion industry. Conclusions: The connection between fashion and marketing in fashion companies is very strong, even if the branch itself hasn’t acted as if that was the case, historically. Key factors for fashion companies, with a strong connection in these two notions are, among others: • Overexposure problems, the fact that brands can be consumed. • Psychological factors, to understand what effects the consumer and how marketing should be constructed to penetrate this. Furthermore, it is established that protecting the brand is essential and that the stores are the fashion companies’ most important way to market themselves, and that chains have a future, at least in Sweden.},
 author    = {Pebré, Johan and Ormont, Leo and Harneman, Magnus},
 keyword   = {Fallstudie,Mode,Varumärke,Modeföretag,Marknadsföring,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mode och varumärke i modeföretag - Dess eventuella samband och yttringar},
 year     = {2004},
}