Advanced

E-handel nästa steg i utvecklingen? En studie av e-handelsutvecklingen av dagligvaror

Juslin, Anders and Jensen, David (2006)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Titel: E-handel – nästa steg i utvecklingen? En studie om e-handelsutvecklingen av dagligvaror Problem: Vad finns det för anledningar till att e-handel av dagligvaror inte har lyckats etablera sig på den svenska marknaden? Syfte: Vårt syfte är att utröna e-handelns key success factors för dagligvaror, för att öka förståelsen för e-handel som en alternativ distributionskanal för framtida värdeskapande. Metod: Vi har gjort en kvalitativ studie med intervjuer. Undersökningen grundar sig på en fallstudie bestående av de tre dominerande återförsäljarna på marknaden, samt två av dess leverantörer. Sekundärdata har utgjort stöd till kartläggningen av branschen. Teoretisk referensram: Den teoretiska grunden utgörs av allmänna strategiteorier för... (More)
Titel: E-handel – nästa steg i utvecklingen? En studie om e-handelsutvecklingen av dagligvaror Problem: Vad finns det för anledningar till att e-handel av dagligvaror inte har lyckats etablera sig på den svenska marknaden? Syfte: Vårt syfte är att utröna e-handelns key success factors för dagligvaror, för att öka förståelsen för e-handel som en alternativ distributionskanal för framtida värdeskapande. Metod: Vi har gjort en kvalitativ studie med intervjuer. Undersökningen grundar sig på en fallstudie bestående av de tre dominerande återförsäljarna på marknaden, samt två av dess leverantörer. Sekundärdata har utgjort stöd till kartläggningen av branschen. Teoretisk referensram: Den teoretiska grunden utgörs av allmänna strategiteorier för att kunna redogöra för marknaden, företagen och dess resurser och förmågor. Därpå har vi valt teorier som förklarar hur kundbeteenden spelar stor roll för företagets framgång. Vi har därefter valt teorier som är speciellt anpassade för e-handel, för att kunna förklara hur den traditionella värdekedjan förändras. Slutligen har vi tillämpat teorier som talar om vilka e-handelssystem som man bör använda och hur man inför dem i ett företag. Slutsatser: Att kunna förändra kundernas beteende är källan för att kunna lyckas med e-handel av dagligvaror. Kundbeteendet genomsyrar samtliga listade faktorer. Om allt fler kunder ändrar beteendemönster, börjar handla över nätet och återkommer till e-butiken, kommer man automatiskt upp i större volymer, vilket i sin tur innebär lägre enhetskostnader för distribution och logistik. För att påskynda förändringen av kundbeteendet bör man med arbeta med att ta fram en enkel och tydlig form av marknadsföring och hemsida. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Juslin, Anders and Jensen, David
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
E-handel, Dagligvaror, Värdekedja, Kundbeteende, EMV, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340421
date added to LUP
2006-06-08
date last changed
2012-04-02 16:07:36
@misc{1340421,
 abstract   = {Titel: E-handel – nästa steg i utvecklingen? En studie om e-handelsutvecklingen av dagligvaror Problem: Vad finns det för anledningar till att e-handel av dagligvaror inte har lyckats etablera sig på den svenska marknaden? Syfte: Vårt syfte är att utröna e-handelns key success factors för dagligvaror, för att öka förståelsen för e-handel som en alternativ distributionskanal för framtida värdeskapande. Metod: Vi har gjort en kvalitativ studie med intervjuer. Undersökningen grundar sig på en fallstudie bestående av de tre dominerande återförsäljarna på marknaden, samt två av dess leverantörer. Sekundärdata har utgjort stöd till kartläggningen av branschen. Teoretisk referensram: Den teoretiska grunden utgörs av allmänna strategiteorier för att kunna redogöra för marknaden, företagen och dess resurser och förmågor. Därpå har vi valt teorier som förklarar hur kundbeteenden spelar stor roll för företagets framgång. Vi har därefter valt teorier som är speciellt anpassade för e-handel, för att kunna förklara hur den traditionella värdekedjan förändras. Slutligen har vi tillämpat teorier som talar om vilka e-handelssystem som man bör använda och hur man inför dem i ett företag. Slutsatser: Att kunna förändra kundernas beteende är källan för att kunna lyckas med e-handel av dagligvaror. Kundbeteendet genomsyrar samtliga listade faktorer. Om allt fler kunder ändrar beteendemönster, börjar handla över nätet och återkommer till e-butiken, kommer man automatiskt upp i större volymer, vilket i sin tur innebär lägre enhetskostnader för distribution och logistik. För att påskynda förändringen av kundbeteendet bör man med arbeta med att ta fram en enkel och tydlig form av marknadsföring och hemsida.},
 author    = {Juslin, Anders and Jensen, David},
 keyword   = {E-handel,Dagligvaror,Värdekedja,Kundbeteende,EMV,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {E-handel nästa steg i utvecklingen? En studie av e-handelsutvecklingen av dagligvaror},
 year     = {2006},
}