Advanced

Vad händer när konsumenterna väljer bort telefonförsäljning?

Gustavsson, Anna; Eckerwall, Maria and Svensson, Emma (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att utreda hur svenska telemarketingföretag och deras uppdragsgivare påverkas av NIX-Telefon. Genom fallstudier på företag inom branschen kommer vi att generera hypoteser gällande branschen i allmänhet. Vår undersökning utgår från hermeneutiken och har en induktiv ansats. Dess utformning är intensiv och vi har gjort personliga intervjuer med två telemarktingföretag, en uppdragsgivare, NIX-Telefon samt en branschorganisation. Vår teoretiska referensram består av teorier inom marknadsföring och psykologi, samt ett par undersökningar om ett register i USA som liknar NIX-Telefon. Empirin är en sammanställning av de fem intervjuer som har gjorts. Den är uppdelad under olika ämnesområden som följer de frågor, främst öppna men... (More)
Uppsatsens syfte är att utreda hur svenska telemarketingföretag och deras uppdragsgivare påverkas av NIX-Telefon. Genom fallstudier på företag inom branschen kommer vi att generera hypoteser gällande branschen i allmänhet. Vår undersökning utgår från hermeneutiken och har en induktiv ansats. Dess utformning är intensiv och vi har gjort personliga intervjuer med två telemarktingföretag, en uppdragsgivare, NIX-Telefon samt en branschorganisation. Vår teoretiska referensram består av teorier inom marknadsföring och psykologi, samt ett par undersökningar om ett register i USA som liknar NIX-Telefon. Empirin är en sammanställning av de fem intervjuer som har gjorts. Den är uppdelad under olika ämnesområden som följer de frågor, främst öppna men också kompletterande, som ställts under intervjuerna. Exempel på ämnesområden är: för- och nackdelar med NIX-Telefon, är NIX-Telefon ett hot. Vi har kommit fram till att NIX-Telefon inte påverkar telemarketingföretagen på ett mätbart sätt, men däremot deras arbetssätt. I framtiden tror vi att det kommer påverka mer. De kommer att använda sig av fler marknadsföringskanaler och telefonen, som verktyg, kommer att användas till att vårda kundrelationen i stället för anskaffning av kunder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustavsson, Anna; Eckerwall, Maria and Svensson, Emma
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
NIX-Telefon, spärregister, direktmarknadsföring, egenåtgärder, telemarketing, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1340432
date added to LUP
2004-12-20 00:00:00
date last changed
2012-04-02 15:16:15
@misc{1340432,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att utreda hur svenska telemarketingföretag och deras uppdragsgivare påverkas av NIX-Telefon. Genom fallstudier på företag inom branschen kommer vi att generera hypoteser gällande branschen i allmänhet. Vår undersökning utgår från hermeneutiken och har en induktiv ansats. Dess utformning är intensiv och vi har gjort personliga intervjuer med två telemarktingföretag, en uppdragsgivare, NIX-Telefon samt en branschorganisation. Vår teoretiska referensram består av teorier inom marknadsföring och psykologi, samt ett par undersökningar om ett register i USA som liknar NIX-Telefon. Empirin är en sammanställning av de fem intervjuer som har gjorts. Den är uppdelad under olika ämnesområden som följer de frågor, främst öppna men också kompletterande, som ställts under intervjuerna. Exempel på ämnesområden är: för- och nackdelar med NIX-Telefon, är NIX-Telefon ett hot. Vi har kommit fram till att NIX-Telefon inte påverkar telemarketingföretagen på ett mätbart sätt, men däremot deras arbetssätt. I framtiden tror vi att det kommer påverka mer. De kommer att använda sig av fler marknadsföringskanaler och telefonen, som verktyg, kommer att användas till att vårda kundrelationen i stället för anskaffning av kunder.},
 author    = {Gustavsson, Anna and Eckerwall, Maria and Svensson, Emma},
 keyword   = {NIX-Telefon,spärregister,direktmarknadsföring,egenåtgärder,telemarketing,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad händer när konsumenterna väljer bort telefonförsäljning?},
 year     = {2004},
}